Juodos spalvos reikšmė prekiniame ženkle

34 psl. / 8107 žod.

Ištrauka

Kursiniame darbe buvo analizuojama juodos spalvos reikšmė prekiniame ženkle, jos psichologinė įtaka vartotojui, taip pat buvo nagrinėjami pasirinkti Lietuvos ir užsienio šalių juodos spalvos prekiniai ženklai, respondentų nuomonė ir įvertinimas. Numatytas darbo tikslas - ištirti juodos spalvos reikšmę prekiniame ženkle. Tikslui pasiekti buvo išsikelti uždaviniai, kurių įgyvendinimas siejasi su Lietuvos ir užsienio autorių literatūros ir informacinių šaltinių analize.

Teorinėje dalyje, atliekant juodos spalvos prekinių ženklų teorinę analizė, buvo panaudota mokslinės literatūra ir informaciniai šaltiniai. Tiriamojoje darbo dalyje, apklausiant respondentus buvo panaudota anoniminė internetinė anketa, skirta išsiaiškinti respondentų nuomonę apie prekinius ženklus ir tam tikrus Lietuvos ir užsienio šalių juodos spalvos prekinius ženklus.

Teorinės dalies analizė parodė kas yra prekinis ženklas, jo svarbą verslui. Buvo išsiaiškinta kokia yra juodos spalvos įtaka vartotojams. Taip pat išanalizuoti pasirinkti šeši Lietuvos ir užsienio šalių skirtingų sričių juodos spalvos prekiniai ženklai. Ištyrus respondentų nuomonę paaiškėjo, kad spalva prekiniam ženklui yra svarbi, kad juoda spalva daugiausiai asocijuojasi su elegancija, prabanga ir paslaptingumu. Iš gautų atsakymų nustatyta, kokie Lietuvos ir užsienio šalių juodos spalvos prekiniai ženklai daugiausiai pastebimi ir kaip vertinamas jų prekinis ženklas. Iš tyrimo rezultatų galime teigti, kad prekinis ženklas turi įtakos verslui, tinkama spalva pritraukia vartotojų dėmesį, o būtent juoda spalva daugiausiai naudojama aprangos, avalynės prekiniuose ženkluose.

Darbo pabaigoje suformuluotos išvados apie juodos spalvos reikšmę prekiniam ženklui. Jos parodo, kad spalva priakiname ženkle yra svarbi, siekiant didesnio efektyvumo pritraukiant vartotojus. Analizuojami Lietuvos ir užsienio šalių juodos spalvos prekiniai ženklai parodė koks yra ryšys tarp prekinio ženklo spalvos ir strateginių krypčių ir kad juoda spalva labiau išsiskiria Lietuvos juodos spalvos prekiniuose ženkluose. Taip pat, buvo SSGG analize buvo išsiaiškintos pagrindinės tyrimo rezultatų stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. Analizė parodė, kad juodos spalvos prekiniame ženkle svarbu tinkamas juodos ir kitos spalvos suderinamumas, kad nebūtų sukeliamos negatyvios savybės ir sumažintas prekinio ženklo žinomumas.

Temos aktualumas. Prekių ženklas - bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų. Prekinius ženklus galima pavaizduoti įvairiais simboliais, jų deriniais, vaizdiniais ir grafiškais elementais. Prekinio ženklo charakteristika priklauso nuo vaizdo, formos, spalvos. Pasaulio didžiosios įmonės užpatentuoja netgi savo prekių formas ir spalvas, todėl reikia būti gerai apsvarsčius dėl prekės išvaizdos. Prekės ženklo spalva turi būti parinkta, siekiant ne tik išsiskirti iš konkurentų, bet tuo pačiu, kad atitiktų prekės pobūdį. Dėl to prekių ženklai yra labai svarbi marketingo, reklamos priemonė, suteikianti prekei esminę pridėtinę vertę. Versle prekinis ženklas daro ganėtinai didelę įtaką, nes dėl prekinio ženklo žinomumo ir dizaino priklauso prekių pardavimas, nes dauguma žmonių prekes renkasi pagal žinomus prekės ženklus.

Problematika. Kaip juoda prekinio ženklo spalva daro įtaką vartotojams ir įmonės veiklos krypčiai?

Darbo objektas – juodos spalvos prekiniai ženklai.

Darbo tikslas – ištirti juodos spalvos reikšmę prekiniame ženkle.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti juodos spalvos prekinių ženklų teorinius aspektus;
 2. Ištirti lietuviškus ir užsienio šalių juodos spalvos prekinius ženklus;
 3. Atlikti tyrimo rezultatų SSGG.

Darbo metodai: mokslinės literatūros ir informacinių šaltinių analizė, internetinė apklausa, duomenų analizė.


Turinys

 • Santrauka3
 • Įvadas4
 • 1. DARBO OBJEKTO, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS APŽVALGA5
 • 2. JUODOS SPALVOS PREKINIŲ ŽENKLŲ ANALIZĖ TEORINIU ASPEKTU7
 • 2.1. Prekinio ženklo reikšmė ir esmė verslui7
 • 2.2. Juodos spalvos psichologinės asociacijų charakteristikos8
 • 2.3. Juodos spalvos lietuviškų prekinių ženklų analizė9
 • 2.4. Juodos spalvos užsienio šalių prekinių ženklų analizė15
 • 3. JUODOS SPALVOS PREKINIŲ ŽENKLŲ EMPIRINIS TYRIMAS21
 • 3.1. Juodos spalvos prekinių ženklų tyrimo rezultatų analizė21
 • 3.2. Juodos spalvos prekinių ženklų asociacijos analizė21
 • 3.2.1. Lietuviškų prekinių ženklų spalvos ir strateginių krypčių ryšys25
 • 3.2.2. Užsienio šalių prekinių ženklų spalvos ir strateginių krypčių ryšys27
 • 3.3. Tyrimo rezultatų SSGG analizė30
 • Išvados ir pasiūlymai31
 • Terminų ir sąvokų žodynas32
 • Literatūros sąrašas33
 • Priedų sąrašas
 • 1 priedas. Tyrimo anketa apie juodos spalvos reikšmę prekiniam ženklui.
 • 2 priedas. Juodos spalvos reikšmės prekiniam ženklui tyrimo rezultatai.

Reziumė

Autorius
iwienn
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 15, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
34 psl.

Susiję darbai

Prekinio ženklo kūrimas ir/ar valdymas

Rinkodara Kursinis darbas monikagustas
Kurti ir stiprinti prekinius ženklus tapo įvairaus dydžio įmonių pirminis verslo tikslas. Visi įmonės veiksmai daro įtaką jos prekinių ženklų stiprumui. Stiprūs prekiniai...

Prekinio ženklo įtaka, renkantis rūbą

Rinkodara Kursinis darbas linadina
Aukštoji mada – nuolat egzistuojantis ir visada egzistuosiantis reiškinys, nes būtent ji ir diktuoja mados stilių. Mada – tarsi plintanti infekcija, tai tikrovės...