Darbuotojų kontrolė "X" įmonėje

25 psl. / 5662 žod.

Ištrauka

Kursiniame darbe buvo analizuojami „X“ įmonės darbuotojų kontrolės vykdymo ypatumai, bei kaip ji pasireiškia ir ar darbuotojai ką nors žino apie jų įmonėje vykdomą darbuotojų kontrolę, numatytas darbo tikslas - išanalizuoti „X” įmonės darbuotojų kontrolę. Tikslui pasiekti buvo išsikelti uždaviniai, kurių įgyvendinimas siejasi su Lietuvos ir užsienio autorių literatūros analize.

Teorinėje dalyje, atliekant darbuotojų kontrolės valdymo analizę, buvo panaudota mokslinės literatūra, loginis mąstymas. Tiriamojoje darbo dalyje, apklausiant „X“ įmonės darbuotojus buvo panaudota anoniminė anketa, skirta išsiaiškinti darbuotojų žinias apie darbuotojų kontrolės vykdymą jų darbo vietoje.

Teorinės dalies analizė parodė kas yra kontrolė, jos svarbą organizacijoje. Buvo išsiaiškinta kokie darbuotojų kontrolės būdai yra taikomi organizacijose. Taip pat išsiaiškinta, ko reikia vadovams, kad tinkamai šiuos būdus pritaikytų. Ištyrus įmonės veiklą paaiškėjo, kad darbuotojų kontrolė įmonėje yra vykdoma, ji pasireiškia įvairiais aspektais. Iš gautų atsakymų nustatyta, kad įmonėje darbuotojų kontrolę vykdo ne tik vadovai, bet ir vadybininkai. Iš tyrimo rezultatų galime teigti, kad įmonėje vykdoma darbuotojų kontrolė teikia tik naudą ir darbuotojai jai pritaria.

Darbo pabaigoje suformuluotos išvados apie darbuotojų kontrolės valdymą įmonėje. Jos parodo, kad darbuotojų kontrolė yra svarbi funkcija organizacijos veikloje, siekiant didesnio efektyvumo ir pelno. Taip pat, parodo, koką darbuotojų kontrolės sistemą taiko vadovas arba kitas už tai atsakingas asmuo, kaip „X“ įmonėje vykdoma darbuotojų kontrolė ir kokia jos nauda.


Turinys

 • Santrauka3
 • Įvadas4
 • 1. DARBO OBJEKTO, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS APŽVALGA5
 • 2. DARBUOTOJŲ KONTROLĖS VALDYMO TOERIJOS ANALIZĖ7
 • 2.1. Kontrolės samprata ir reikšmė7
 • 2.2. Darbuotojų kontrolės būdai8
 • 2.3. Darbuotojų kontrolės valdymo analizė11
 • 3. „X“ ĮMONĖS DARBUOTOJŲ KONTROLĖS EMPIRINIO TYRIMO ANALIZĖ14
 • 3.1. Darbuotojų kontrolės valdymo ypatumai „X“ įmonėje17
 • 3.2. „X“ įmonės darbuotojų kontrolės valdymo tyrimo rezultatų analizė19
 • Išvados23
 • Terminų ir sąvokų žodynas24
 • Literatūros sąrašas25
 • Priedų sąrašas
 • 1 priedas. Klausimynas darbuotojui 

Reziumė

Autorius
iwienn
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 15, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Kontrolė įmonės veikloje

Vadyba Referatas 2012 m. studentas151
Kontrolė yra būtina vadybos dalis. Klestinčios įmonės turi gerai apgalvotas ir nuodugniai suplanuotas kontrolės sistemas. Įvairios vadybos sistemos – biudžeto sudarymas, planavimas, atlyginimų...

Vidaus kontrolė prekybinėje įmonėje „X“

Vadyba Referatas 2011 m. vikina
Vidaus kontrolės sistema turi svarią reikšmę visose be išimties – didelėse, vidutinėse ar mažose įmonėse, be to ir konkurencinėje aplinkoje sparti technologijos plėtra...

Transporto įmonės vidaus kontrolė

Vadyba Referatas 2011 m. vikina
Kiekvienoje šalyje vidaus kontrolės sistemos yra skirtingos ir priklauso nuo teisinių bei administracinių įstatymų. Lietuvoje vidaus kontrolė, kaip atskira veiklos sritis, atsirado po...

Motyvacijos vaidmuo X įmonės darbuotojų lojalumui

Vadyba Referatas 2016 m. ingrida.kazakeviciute
ar kitokios organizacijos nariais, organizacijos, kurioje du ar daugiau žmonių, dirbdami tam tikroje struktūroje, siekia užsibrėžtų tikslų. Nuolat keičiantis bei tobulėjant verslo pasauliui...