Jonavos teritorijos su užduotomis sąlygomis suradimas taikant erdvinį modeliavimą

25 psl. / 5239 žod.

Ištrauka

Kursinio darbo baigimo data 2012 m. kovo mėn. 26 d.
1. Kursinio darbo duomenys, reikalavimai:
1. Kursinio darbo tikslas: pagrįsime tinkamų teritorijų suradimą, kurios yra geriausios kaimo turizmui vystyti Jonavos rajone.
Kursinio darbo uždaviniai yra:
- surinkti informaciją apie Jonavos rajone esamas kaimo turizmo sodybas;
- susikurti geoduomenų bazę su Jonavos rajono teminiais sluoksniais;
- apskaičiuoti atstumus lankytinoms vietoms, ežerams, miškams, upėms ir keliams;
- pačių tinkamiausių (turinčių žemiausią pasvirimo kampą) nuolydžių diapazonui priskirti vertę 10, mažiausiai tinkamų (turinčių stačiausią pasvirimo kampą) nuolydžių diapazonui – 2 ir atitinkamai, tiesine eile klasifikuojamos tarpinės vertės;
- sujungti visus naujus duomenų sluoksnius (kelių įtakos zonos, upių įtakos zonos, ežerų įtakos zonos, miškų įtakos zonos, lankytinų vietų įtakos zonos, kaimo turizmo zonos) ir išskirti tinkamas vietas kaimo turizmo sodyboms Jonavos rajone.
Rezultato forma - žemėlapis, įvertinantis atskirus plotus pagal jų tinkamumą naujų kaimo turizmo sodybų įsteigimui.
2. Kursiniam darbui ginti pateikti įrištą, rinktą kompiuteriu, spausdintą spausdintuvu aprašymą, brėžinius ir CD su įrašytu kursiniu darbu.
3. Kursinio darbo sandara:
- Antraštinis lapas
- Turinys
- Anotacija
- Įvadas
- Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas ir paaiškinimas
- Lentelių ir paveikslų sąrašas
1. Informacijos šaltinių apžvalga
2. Tyrimo metodika
3. Teorinė ir analitinė dalis
3.1. Erdvinio modeliavimo taikymas uždavinių sprendime;
3.2. Patrauklumo kriterijai, turintys įtaką kaimo turizmo plėtrai
3.3. Erdvinio modeliavimo vykdymas
3.4. Kriterijų svarbos įvertinimas.
4. Rezultatai ir jų aptarimas
Išvados ir rekomendacijos
Naudotų informacijos šaltinių sąrašas
Priedai

Kursinio darbo tikslas:
Pagrįsime tinkamų teritorijų suradimą, kurios yra geriausios kaimo turizmui vystyti Jonavos rajone.
Kursinio darbo uždaviniai:
• surinkti informaciją apie Jonavos rajone esamas kaimo turizmo sodybas;
• susikurti geoduomenų bazę su Jonavos rajono teminiais sluoksniais;
• apskaičiuoti atstumus lankytinoms vietoms, ežerams, miškams, upėms ir keliams;
• pačių tinkamiausių (turinčių žemiausią pasvirimo kampą) nuolydžių diapazonui priskirti vertę 10, mažiausiai tinkamų (turinčių stačiausią pasvirimo kampą) nuolydžių diapazonui – 2 ir atitinkamai, tiesine eile klasifikuojamos tarpinės vertės;
Šiuo metu Lietuvoje dar tik formuojasi kaimo turizmo samprata į kuri ir kartu įeina tokie užsiėmimai kaip rekrecniu, lankytinų vietovių lankimas, nors kaime turistai lankosi jau seniai. Lietuvoje nuo seno buvo įprasta ilsėtis kaime. Pasaulyje kaimo turizmas taip pat populiarus. Europoje jis suklestėjo maždaug šio amžiaus 6-ame dešimtmetyje. Įvairiose Europos šalyse ilsėtis į kaimą važiuoja ne tik vietos gyventojai, bet ir užsienio turistai. Kaimo turizmas gali buti apibūdinamas kaip turizmas kaimo vietovėse arba kaip ekonominė veikla, priklausanti nuo neurbanizuotų vietovių išteklių. Galima teigti, kad kaimo turizmas turi išskirtinę sąsają su gamta. Tai paaiškina, kodėl tokios turizmo formos kaip agroturizmas, ekoturizmas, tapo tokiomis populiariomis ir šiandieniniame pasaulyje. Kaimo turizmas yra vienas iš daugelio turizmo rinkos sektorių, kartu sudarančių turizmo rinką. Ši veikla apima kelias turizmo rūšis: gamtinį, kultūrinį, etninį kaimo turizmą. Kaimo turizmas turėtų pabrėžti ir atspindėti aplinką, remtis šios aplinkos savybėmis, vietovės fiziniu, socialiniu ir kultūriniu potencialu. Vyrauja įvairių kaimo turizmo sampratų. Galima sutikti su pateiktu kaimo turizmo apibrėžimu: Kaimo turizmas – tai turizmo rūšis, apimanti kelionę i kaimo vietoves ir rekreacinę veiklą jose.


Turinys

 • KURSINIO DARBO UŽDUOTIS3
 • ANNOTATION5
 • ĮVADAS6
 • PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ, SĄNTRAUPŲ SĄRAŠAS IR PAAIŠKINIMAS7
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠĄS8
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA8
 • 2. TYRIMO METODIKA14
 • 3. TEORINĖ IR ANALITINĖ DALIS14
 • 3.1 Erdvinio modeliavimo taikymas uždavinių sprendime14
 • 3.2 Patrauklumo kriterijai, turintys įtaką kaimo turizmo plėtrai19
 • 3.3 Erdvinio modeliavimo vykdymas20
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪRA25

Reziumė

Autorius
mantoske
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Geodezija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 26, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Jonavos teritorijos GIS duomenų analizė

Geodezija Referatas mantoske
Arcgis (geographic information system) yra integruotas gis programinės įrangos rinkinys, skirtas pilnam geografinės informacinės sistemos sukūrimui. Arcgis desktop paketas skirtas darbui su žemėlapiais...

Geodezinių darbų ypatumai sąvartyno teritorijoje

Geodezija Diplominis darbas dauzo
Topografija – geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, kuri apima Žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų...