Tarptautinė migracija: galimybės ir problemos

23 psl. / 6265 žod.

Ištrauka

Peržvelgus visus žmonijos istorijos laikotarpius tampa aišku, kad žmonės migruoja jau nuo priešistorės. Tą galime vadinti tam tikra individo valios išraiška, geresnio gyvenimo paieškomis. Kuomet žmogus nepasitenkinęs esama padėtimi ir jį supančia aplinka jis turi teisę pakeisti savo gyvenimą ir siekti to ko trokšta. XXI amžiuje, kitaip dar vadinamame naujųjų technologijų amžiumi, kuomet ypač sparčiai vyksta globalizacija, o komunikacijos ir transporto galimybės jau nebeveik nebeturi ribų, vis didesniam skaičiui žmonių atsiveria galimybė išvykti gyventi į kitą valstybę. Kyla klausimas, prie ko prives toks mobilus ir lankstus gyvenimo būdas? Ar kas nors nubrėš ribas žmogaus judėjimo laisvei? Kodėl žmonės užuot stengęsi pagerinti aplinką kurioje gimė migruoja kitur? Yra labai daug priežasčių, dėl kurių individas palieka savo gimtąją šalį ir išvyksta į užsienį: mokslai, darbas, šeima, stichinės nelaimės, iš dalies tokie žmonių mainai gali padėti sukurti labiau tolerantišką ir išsivysčiusią visuomenę, tačiau nauja era atvėrė ne tik raidos galimybes, bet ir sudarė naujų problemų, kurios iki šiol nebuvo aktualios žmonėms, tapo aktualus tarptautinės migracijos vaidmuo šalių socialinėje, kultūrinė, politinėje ir ekonominėje raidoje, taipogi imta ieškoti būdų, kurie padėtų išvengti migracijos keliamų problemų.

Su tarptautine migracija susijusias galimybes ir problemas, migracijos rūšis ir teorijas mokslininkai nagrinėja ilga laiko tarpą. Migracijos procesą gvildeno tokie migracijos tyrimų klasikai kaip Willaim Thomas, Florian Znaniecki (1918), taipogi nemaža dalis lietuvių autorių: Gruževskis (2006), Sipavičienė (2006), Adomėnas (2006), Čiarnienė, Kumpikaitė ir Taraškevičius (2009), Kumpikaitė ir Žičkutė (2012), Martinaitis ir Žvalionytė (2007), Urbonavičienė ir Tvaronavičienė (2008), Kazlauskienė (2006), Karalevičienė ir Matuzevičienė (2009), bet šis klausimas išlieka toks pat aktualus, ir galima drąsiai teigti, kad atsakymų laikui bėgant ne mažėja, o daugėja. Migracijos dinamika nuolat reikalauja naujų teorijų, o tarptautinės migracijos problemos – naujų sprendimo būdų. Ar žmonija sugebės išspręsti migracijos sukeliamas problemas? Ar sugebės priimti jos teikiamas galimybes? Šiame darbe aptarsiu tarptautinės migracijos galimybes ir problemas Lietuvoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje.

Kursinio darbo tikslas: išanalizuoti tarptautinės migracijos galimybes ir problemas.

Kursinio darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti tarptautinės migracijos sampratą, rūšis ir teorijas.
 2. Aptarti tarptautinės migracijos galimybes ir problemas Lietuvoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje.
 3. Aptarti grįžtamąją migraciją Lietuvoje.
 4. Apibendrinus informaciją padaryti išvadas.

Metodai: Rašant šį darbą buvo naudojama literatūra susijusi su tarptautine migracija, knygų pavadinimai nurodyti darbo pabaigoje, remiamasi tyrimais ir statistiniais duomenimis.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Tarptautinė migracija4
 • 1.1. Tarptautinės migracijos samprata4
 • 1.2. Tarptautinės migracijos rūšys5
 • 1.3. Tarptautinės migracijos teorijos7
 • 2. Tarptautinės migracijos galimybės ir problemos Lietuvoje11
 • 2.1. Lietuvos gyventojų grįžtamoji migracija14
 • 3. Tarptautinės migracijos galimybės ir problemos Prancūzijoje16
 • 4. Tarptautinės migracijos galimybės ir problemos Vokietijoje18
 • 5. Išvados21
 • 6. Literatūros sąrašas22

Reziumė

Autorius
evex98
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 5, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Migracija kaip socialinis reiškinys

Sociologija Referatas 2011 m. lukask
Vienas iš globalių pokyčių rezultatų yra galinga, visuomenes keičianti jėga – migracija. Tiesioginį jos poveikį greitai pajunta ekonomika, tačiau migracija turi įtakos ir...

Priverstinės migracijos veiksniai ir priežastys

Sociologija Referatas 2013 m. justille
Darbas įvertintas labai gerai, pagrįstas temos aktualumas puikiai tinka ir šių dienų procesams apibūdinti. Darbas parašytas remiantis UNHCR pateikiama informacija ir kitais užsienio...

ŽIV ir AIDS globalioji problema

Sociologija Referatas 2018 m. evelinuh
Tai ne tik teorinis pasakojimas (statistikos, skaičiai ir sąvokos) apie šį baisų virusą tai ir žmonių atsiliepimai bei išgyvenimai kaip jie gyvena su...