Ekonomika ir verslas / Vadyba

Personalo motyvacija ir motyvacinių priemonių taikymas teoriniu aspektu

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Motyvacijos sąvoka, kuri dabar labai paplitusi, atsirado tik apie dvidešimtuosius praeito amžiaus metus.  Iki tol buvo kalbama apie motyvus, kurie sukelia tai, kas  žmones skatina veikti (Stankevičienė A., Lobanova L., 2006).

Organizacijos darbuotojų motyvavimas remiasi motyvacija – psichologine būsena, kuri lemia įsipareigojimo laipsnį, veikti siekiant tam tikro tikslo. Motyvacijos sąvoką rekomenduojama skirti nuo motyvavimo sąvokos kaip vadybos proceso dalies. Motyvavimu vadinama vadovavimo funkcijos sudėtinė dalis, kuri apima įtakos darymą darbuotojų elgesiui siekiant organizacijos tikslų (Gražulis V., 2005).

Darbuotojų motyvavimas plačiai nagrinėjamas ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse: JAV, Japonijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje ir kt. Daug dėmesio motyvavimui skyrė ir buvusių socialistinių valstybių vadybos specialistai: E. Iljinas, D. Uznadzė, A. Jakovlevas ir kt. Tačiau dažniausiai jie tyrinėjo tik vadovaujančių darbuotojų veiklos motyvus ir motyvavimo metodus, neteikdami konkrečių pasiūlymų darbo motyvavimo reguliavimui (Marcinkevičiūtė L., 2005). Lietuvoje pirmieji šios srities tyrimai buvo pradėti 1927 m. (J. Vabalas-Gudaitis, A. Gučas). Motyvacijos teorijos analizuojamos vadybinėje ir psichologinėje literatūroje. Lietuvoje darbuotojų motyvacijos ypatumus išsamiau nagrinėjo V. Šilingienė ir A. Sakalas (2000), B. Leonienė (2001), L. Bagdonienė (2004), V. Barvydienė, J. Kasiulis (2005), I. D. Šavareikienė (2008), J. Lakis (2008) ir kt.

Tyrimo problema (probleminiai klausimai). Šiuolaikinėje darbo aplinkoje vadovai vis dažniau susiduria su personalo motyvavimo problema. Akivaizdu, kad didelė darbuotojų kaita tiek tiriamoje įmonėje tiek visos Lietuvos mastu, liudija apie nepakankamą darbuotojų motyvavimą ir motyvaciją. Įmonės vadovai, norėdami patobulinanti organizacijos veiklą bei siekti didesnio veiklos efektyvumo tam turi skirti laiko. Jie turėtų išsiaiškinti, kokios yra darbuotojų vertybes, įsitikinimai, tikslai bei kokiomis priemonėmis yra geriausiai motyvuoti darbuotoją. Visa tai išsiaiškinus galima išsaugoti kvalifikuotus darbuotojus, kurie daugiausiai prisideda prie organizacijos veiklos rodiklių gerinimo. Šiuo tyrimu siekiama atsakyti į tokius probleminius klausimus: Kokios yra motyvacijos teorijos? Kokių būna motyvacinių priemonių?

Tyrimo objektas – personalo motyvacija.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti  motyvacijos teorijas ir motyvavimo priemones teoriniu aspektu

Tyrimo uždaviniai:

 1. Apibūdinti motyvacijos sampratą.
 2. Išanalizuoti motyvacijos teorijas.
 3. Nurodyti darbuotojų motyvavimo veiksnius.
 4. Pateikti motyvavimo priemonių klasifikaciją.

Tyrimo metodai.

 1. Mokslinės literatūros analizė.
 2. Lyginamoji analizė.

Darbo struktūra

Siekiant realizuoti iškeltą tikslą ir uždavinius darbas suskirstytas į du skyrius.

Pirmame skyriuje apibūdinama motyvacijos samprata ir pristatomos motyvacijos teorijos. Antrame skyriuje nagrinėjamos darbo motyvacijos priemonės ir motyvaciniai modeliai bei aptariama kas yra svarbu motyvuojant personalą.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6493 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS4
 • 1. PERSONALO MOTYVACIJOS SAMPRATA6
 • 1.1. Motyvacijos esmė6
 • 1.2. Motyvacijos teorijos7
 • 1.2.1. Turinio (poreikių) motyvacijos teorijos8
 • 1.2.2. Proceso motyvacijos teorijos12
 • 2. DARBO MOTYVACIJOS PRIEMONĖS18
 • 2.1. Personalo motyvavimas organizacijose18
 • 2.2. Motyvavimo priemonės ir jų įtaka personalo motyvacijai20
 • 2.3. Motyvaciniai modeliai24
 • IŠVADOS26
 • LITERATŪRA27
 • PRIEDAI29

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbuotojų motyvacija ir motyvacijos teorijos
Prezentacija Darbuotojų motyvacija ir motyvacijos teorijos

Bendrai, kalbama apie tikslo suskaidimą į atskirus žingsnius tam, kad geriau matyti rezultatų grandinę iki [...]

“X” įmonės darbuotojų motyvacijos ir kūrybiškumo praktinis aspektas
Diplominis darbas “X” įmonės darbuotojų motyvacijos ir kūrybiškumo praktinis aspektas

pasirinkta tema UAB „Z“ įmonės produktų pardavimo paskirstymo efektyvumas yra aktuali. Darbo tikslas – ištirti [...]

Darbo motyvacija ir pasitenkinimas darbu
Prezentacija Darbo motyvacija ir pasitenkinimas darbu

PRISTATYMO UŽDAVINIAI: (DARBO MOTYVACIJOS PAŽINIMAS): Išnagrinėti darbo motyvacijos sampratą. Apžvelgti ankstyvąsias ir šiuolaikines motyvacijos teorijas. Aptarti [...]

Įmonių plėtros ir augimo teoriniai aspektai
Referatas Įmonių plėtros ir augimo teoriniai aspektai

Šiuolaikinė ekonominė sistema sunkiai įsivaizduojama be gausybės įmonių. Jų egzistavimas atlieka svarbų vaidmenį tiek mikroekonominiu [...]

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”

Apie žmogiškuosius išteklius bendrovėse šnekama ir galima išgirsti labai dažnai, tai jau nebe naujiena, tačiau [...]

Elektroninio verslo taikymo aspektai: vieno atvejo tyrimas
Diplominis darbas Elektroninio verslo taikymo aspektai: vieno atvejo tyrimas

Temos aktualumas ir naujumas. Pastaraisiais metais įmonė, norėdama išlikti ir sėkmingai egzistuoti, privalo integruoti į [...]

Valdymo funkcijų teoriniai aspektai
Kursinis darbas Valdymo funkcijų teoriniai aspektai

Anot Thomas J. Watson vyresniojo iš IBM kompanijos, verslininkystė yra žaidimas - didžiausias žaidimas pasaulyje [...]

Personalo atrankos kriterijai ir jų taikymas organizacijose
Diplominis darbas Personalo atrankos kriterijai ir jų taikymas organizacijose

Temos aktualumas ir jos sprendimo būtinumas. Šiuolaikinėje organizacijoje, tiek privačioje, tiek valstybinėje, su nuolat didėjančiais [...]

PC tinklo Rimi teoriniai ir praktiniai rinkodaros aspektai
Referatas PC tinklo Rimi teoriniai ir praktiniai rinkodaros aspektai

Spartūs besitransformuojančios aplinkos pokyčiai verčia įmonės mokėti būti ne tik lanksčioms, bet ir siekiant išsilaikyti [...]

Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu
Diplominis darbas Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu vis dažniau diskutuojama bei kasdien aktualesnė tampa darbuotojų motyvacijos [...]

Žemės ūkio technika: dalelių skrajumas, kritinis oro greitis teoriniai aspektai ir eksperimentiniai metodai bei techninės priemonės
Referatas Žemės ūkio technika: dalelių skrajumas, kritinis oro greitis teoriniai aspektai ir eksperimentiniai metodai bei techninės priemonės

Žemės ūkio mašinos palengvina sunkų žemdirbio darbą. Jomis darbai atliekami daug sparčiau, pasiekiamas didesnis darbo [...]

Motyvacinis laiškas
Rašinys Motyvacinis laiškas

Puikus motyvacinis laiškas pardavėjo pareigoms užimti. [...]

Darbuotojų skatinimas ir motyvacija
Kursinis darbas Darbuotojų skatinimas ir motyvacija

Didžioji dalis gaunamų pajamų iš verslo priklauso nuo to, kaip įmonės darbuotojai atlieka savo pareigas.

A.MASLOW biografija,darbai (motyvacijos teorija)
Prezentacija A.MASLOW biografija,darbai (motyvacijos teorija)

¡Braham Maslow užaugo Brukline ¡Jis praleido didžiąją dalį savo laiko bibliotekoje ,skaitydamas knygas,gilindamas savo žinias [...]

Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė
Kursinis darbas Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė

Temos aktualumas. Valdymas ir vadovavimas žmonėms visuomet pasireiškia per vadovų priimamų sprendimų kokybę, tikslų ir [...]