Ekonomika ir verslas / Vadyba

UAB „PLASTFOMA“ organizacinių – administracinių valdymo metodų ir jų taikymo analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Šiais laikais daugelio įmonių veikla vadovaujasi tam tikrais valdymo metodais. Gana svarbūs metodai tai – organizaciniai administraciniai valdymo metodai, nes šie metodai leidžia priimti vienareikšmius sprendimus ir turi direktyvinį poveikį įmonei.

Organizaciniai administraciniai valdymo metodai – tai tokie metodai, kurie reiškia tiesioginį direktyvinį poveikį įmonei ar darbuotojui, kurie suteikia galimybę vadovui priimti vienareikšmį sprendimą, neleidžiantį vykdytojui jį savaip interpretuoti. Organizacinių administracinių valdymo metodų pagrindinė esmė yra tokia,  kad vadovai tiesiogiai veikia pavaldinius, tam, kad jie laikytųsi normų, įstatymų, nutarimų ir taip toliau. UAB „Plasftoma“ įmonei organizaciniai administraciniai valdymo metodai taip pat turi gana svarbią reikšmę, jie padeda įmonei tinkamai veikti, laikytis įmonės įstatų, įstatymų, normų tokių kaip laiko, išdirbio, organizuoti įmonės instruktavimą, sudaryti tinkamas darbo sąlygas, darbo užmokestį ir t.t.

Problematika. Daugelyje įmonių tiek darbuotojai, tiek darbdaviai nesilaiko tam tikrų reglamentų, normų, įstatymų ir panašiai, todėl įmonės valdymas gali strigti, neatitikti reikalavimų. UAB „Plastfoma“ įmonėje ne visada yra laikomasi normų, įstatymų, taip pat kai kurie darbuotojai nežino, kad įmonėje egzistuoja vidaus tvarkos taisyklės arba nevykdomos įmonės nuostatos ir pareigybinės instrukcijos.

Darbo objektas – UAB „Plastfoma“ organizacinių – administracinių valdymo metodų ir jų taikymo teorinė bei praktinė analizė.

Darbo tikslas – išanalizavus organizacinius – administracinius valdymo metodus ir jų taikymą teoriniu aspektu įvertinti šiuos valdymo metodus ir jų taikymą konkrečioje įmonėje.

Darbo uždaviniai:

 1. Teoriškai išnagrinėti organizacinius – administracinius valdymo metodus ir jų taikymo ypatumus;
 2. Atlikti UAB „Plastfoma“ valdymo ir jos tikslų analizę;
 3. Išanalizuoti UAB „Plasftoma“ organizacinius – administracinius valdymo metodus ir jų taikymą.

Darbo metodai: mokslinių šaltinių analizė, kritinis vertinimas,  palyginimas,  elektroninė apklausa, surinktų duomenų kaupimas, stebėjimas, analizė, apibendrinimas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6190 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Santrauka5
 • Įvadas6
 • 1. DARBO OBJEKTO, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS APŽVALGA7
 • 2. VALDYMO METODAI, ORGANIZACINIŲ – ADMINISTRACINIŲ VALDYMO METODŲ IR JŲ TAIKYMO TEORIJOS ANALIZĖ9
 • 2.1 Valdymo metodų samprata ir esmė9
 • 2.2 Ekonominių, socialinių – psichologinių valdymo metodų analizė11
 • 2.3 Organizacinių administracinių valdymo metodų teorijos analizė13
 • 3. UAB „PLASTFOMA“ ORGANIZACINIAI – ADMINISTRACINIAI VALDYMO METODAI IR JŲ TAIKYMAS17
 • 3.1 UAB „Plastfoma“ valdymas ir tikslai17
 • 3.2 UAB „Plastfoma“ organizacinių administracinių valdymo metodų ir jų taikymo tyrimo analizė18
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI26
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS27

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
X įmonės valdymo metodų analizė
Kursinis darbas X įmonės valdymo metodų analizė

Temos aktualumas. Kiekvienos naujos įmonės veikla ap¬ima materialinių vertybių, būtinų visuomenei, gamybą, paskirstymą ir vartojimą [...]

AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus
Referatas AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus

Norint atskleisti realią įmonės veiklos situaciją, turi būti periodiškai atliekama įmonės veiklos analizė. Dažniausiai įmonė [...]

Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB
Diplominis darbas Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB "Docinta"

Temos aktualumas. Pastaruoju metu vis dažniau ir aktyviau kalbama apie daromą žalą aplinkai, vykstantį klimato [...]

Veiksmų, darančių poveikį ryšių su klientais valdymui, organizacijoje UAB
Kursinis darbas Veiksmų, darančių poveikį ryšių su klientais valdymui, organizacijoje UAB "X" analizė

Dažniausiai įmonės daug dėmesio skiria finansų ir logistikos procesų optimizavimui, tačiau pasikeitusios rinkos sąlygos, globalizacija [...]

Organizacijos valdymo analizė
Kursinis darbas Organizacijos valdymo analizė

Jau daug šimtmečių žmonės kuria ir iš naujo perkuria organizacijas. Peržvelgus pasaulio istoriją galima rasti [...]

Kritinė praktinio šiuolaikinio vadybos atvejo
Referatas Kritinė praktinio šiuolaikinio vadybos atvejo "išmokti, keistis, plėtoti" analizė modernaus organizacijos valdymo teorijos kontekste

Šiuolaikinės organizacijos siekia sukurti tokią kultūrą, kuri skatintų mokymąsi iš praeities praktikos, užtikrintų mokymosi rezultatų [...]

UAB „Antomas“ organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizė
Referatas UAB „Antomas“ organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizė

UAB „Antomas“ valdymo organizacinė struktūra yra paprasta, todėl yra lengviau užtikrinama suvienytų patangų koordinacija. Šioje [...]

Banko informacinės sistemos valdymas bei administravimas
Diplominis darbas Banko informacinės sistemos valdymas bei administravimas

Šiais laikais sparčiai kintančiame pasaulyje, kuomet vartotojų poreikiai ir pageidavimai keičiasi labai greitai, tik tos [...]

Viešbučio organizacinės valdymo struktūros analizė
Diplominis darbas Viešbučio organizacinės valdymo struktūros analizė

TEMOS AKTUALUMAS. Organizacinė valdymo struktūra yra organizacinė forma kuri apima teisių, pareigų, bei atsakomybės paskirstymą [...]

Organizacjios stipriųjų ir silpnųjų pusių nustatymas taikant SSGG metodą
Referatas Organizacjios stipriųjų ir silpnųjų pusių nustatymas taikant SSGG metodą

Tikslas: Atskleisti stipriųjų ir silpnųjų organizacijos pusių nustatymo svarbą, SSGG (SWOT) metodo esmę. Uždaviniai: Sukaupti reikalingą mokslinę [...]

Regresijos metodų taikymas funkcijos braižymui
Referatas Regresijos metodų taikymas funkcijos braižymui

Naftos rinkos paklausa ir pasiūla paprastai priklauso nuo įvairių veiksnių kaip pavyzdžiui jos išgaunamo kiekio [...]

Personalo atrankos kriterijai ir jų taikymas organizacijose
Diplominis darbas Personalo atrankos kriterijai ir jų taikymas organizacijose

Temos aktualumas ir jos sprendimo būtinumas. Šiuolaikinėje organizacijoje, tiek privačioje, tiek valstybinėje, su nuolat didėjančiais [...]

Fizikinių – cheminių analizės metodų taikymas biomedicinos diagnostikoje optinių analizės metodų taikymas biomedicinos diagnostikoje
Prezentacija Fizikinių – cheminių analizės metodų taikymas biomedicinos diagnostikoje optinių analizės metodų taikymas biomedicinos diagnostikoje

Optinių analizės metodai - fizikiniai-cheminiai analizės metodai, naudojami medžiagų kiekybinei ir kokybinei sudėčiai nustatyti pagal analizuojamo [...]