Kita / Turizmas

Turizmo įmonių personalo analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo problema:

Viena labiausiai išplėtotų ir sparčiausiai augančių ūkio šakų pasaulyje yra turizmas, kuris tapo neatsiejama modernaus gyvenimo dalimi. Augant turistinių paslaugų pasiūlai, vartotojų reikalavimai kokybei tampa vis aukštesni. Todėl išlikti konkurencingoje aplinkoje turizmo paslaugas teikiančioms įmonėms tampa gana sudėtinga. Siekdamos tapti patrauklias paslaugas teikiančiomis įmonėmis, turizmo verslo atstovai turi stengtis skirti išskirtini dėmėsį personalui, personalas turi būti operatyvus ir lankstus, bet įmonių vadovai dažniausiai neskiria šiai problemai reikalingo dėmesio. Su tokia situacija susidūrė ir daugybė turizmo įmonių, todėl per paskutinius trejus metus, stengiasi analizuoti turizmo įmonių personalą ir jį tobulinti, bei skyria laiko, bei lėšų personalo problemoms išsiaiškinti.. Todėl turizmo įmonės Lietuvoje susidūrė su problema, nes formuoja vis naują personalą, o nežino kaip jau esamas personalas yra pasiskirstęs ir kokiai priklauso organizacinei valdymo struktūrai.

Darbo objektas: turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje.

Darbo tikslas: ištirti turizmo įmonių personalą Lietuvoje.

Norint pasiekti išsikeltą tikslą bus sprendžiami šie darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti turizmo įmonių personalą ir personalo valdymą teoriniu aspektu;
 2. Aptarti tyrimo metodus ir priemones
 3. Išsiaiškinti turizmo įmonių darbuotojų nuomonę apie turizmo įmonių personalą Lietuvoje;
 4. Pateikti išvadas ir pasiūlymus.

Darbo tyrimo metodika:

 • Literatūros analizė ir sisteminimas;
 • Kiekybinis tyrimas: anketinė apklausa;

Darbo praktinė reikšmė:

Darbas gali būti naudingas vadovams, kurie siekia pagerinti savo įmonės turizmo personalą ir jo darbo kokybę, bei norintiems užtikrinti šiuo metu įmonėje naudojamų personalo darbo kokybės standartų patvarumą, ilgalaikiškumą ir tęstinumą.

Darbo struktūra:

Kursinis darbas yra sudarytas iš trijų dalių. Pirmoje dalyje nagrinėjami teoriniai procesai, antroje – pristatoma tyrimo metodologija, trečioje – atliekama turizmo įmonių personalo tyrimo analizė Lietuvoje. Darbą sudaro 43 psl., 22 paveikslai, 3 lentelės, 1 priedai. Darbe naudota 20 literatūros šaltinių. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados bei pasiūlymai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. TEORINĖ APŽVALGA
 • 1.2.1. Turizmo samprata ir jo aspektai
 • 1.3.2. Darbuotojų svarba gerinant paslaugų kokybę
 • 1.4. Vartotojo pasitenkinimo samprata
 • 1.4.1. Vartotojų pasitenkinimas ir jo reikšmė
 • 1.4.2. Vartotojų pasitenkinimo efektyvumą įtakojantys veiksniai
 • 1.5. Turizmo įmonė „X“
 • 1.5.1. UAB “x” istorijos ir veiklos aprašymas
 • 1.5.2 Organizacinė valdymo struktūra ir pareigybės UAB „X“
 • 2. TYRIMO METODIKA IR PRIEMONĖS
 • 2.1. UAB “X” paslaugų kokybės tyrimo metodika ir eiga
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
 • 3.1. Duomenų analizė ir interpretavimas
 • 3.2. Tyrimo rezultatų apibendrinimas
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje
Kursinis darbas Turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje

Temos aktualumas. Viena labiausiai išplėtotų ir sparčiausiai augančių ūkio šakų pasaulyje yra turizmas, kuris tapo [...]

Turizmo įmonės personalo valdymo analizė
Diplominis darbas Turizmo įmonės personalo valdymo analizė

Turizmo verslas ypatingas tuo, jog pradiniame etape nereikalingos didelės investicijos, todėl juo užsiimti gali vidutiniai [...]

Turistiniai maršrutai Baltijos jūros regione, jų analizė ir palyginimas
Kursinis darbas Turistiniai maršrutai Baltijos jūros regione, jų analizė ir palyginimas

Temos aktualumas. Baltijos regiono turistiniai maršrutai gali būti vadinami vandens turizmu. Tai yra viena iš [...]

Kaimo turizmo paslaugų lyginamoji analizė Utenos ir Molėtų rajonuose
Diplominis darbas Kaimo turizmo paslaugų lyginamoji analizė Utenos ir Molėtų rajonuose

Dėl ekonominės, socialinės ir politinės globalizacijos procesų įtakos turizmas tapo pirmaujančia ūkio šaka daugelyje valstybių.

Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas
Referatas Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas

Turizmas – be galo svarbi pasaulio ūkio šaka, daranti teigiamą poveikį ekonomikos augimui ir užimtumui.

Tytuvėnų seniūnijos turistinio potencialo analizė
Prezentacija Tytuvėnų seniūnijos turistinio potencialo analizė

Tytuvėnai – miestas Kelmės rajone. Tytuvėnų seniūnija, yra apylinkių seniūnijos centras, regioninio parko direkcija. Miestelis yra [...]

Lietuvos ir Egipto turizmo sektorių analizė
Referatas Lietuvos ir Egipto turizmo sektorių analizė

Egiptas - šalis, kuri yra natūrali kryžkelė tarp trijų žemynų: Afrikos, Azijos ir Europos. Šiaurėje [...]

Varėnos rajono kaimo turizmo ir turizmo išteklių analizė bei panaudojimas
Referatas Varėnos rajono kaimo turizmo ir turizmo išteklių analizė bei panaudojimas

Darbo objektas: Varėnos rajono kaimo turizmas ir turizmo ištekliai bei panaudojimas. Darbo tikslas: Išanalizuoti Varėnos rajono [...]

Vilniaus senamiesčio turizmo išteklių pristatymas bei analizė
Praktikos ataskaita Vilniaus senamiesčio turizmo išteklių pristatymas bei analizė

Turizmo išteklių modulio metu Vilniaus senamiestyje atlikome praktiką. Mano praktinė užduotis susidėjo iš maršrutų sudarymo [...]

Projektinis darbas – Italijos Lacijaus regiono turizmo išteklių pristatymas bei analizė
Referatas Projektinis darbas – Italijos Lacijaus regiono turizmo išteklių pristatymas bei analizė

Italija arba Italijos Respublika yra valstybė pietų Europoje. Italija apima bato (aulinuko) formos Apeninių pusiasalį ir dvi dideles salas Viduržemio [...]

Turizmo paslaugų pasiūlos analizė
Kursinis darbas Turizmo paslaugų pasiūlos analizė

Pastaraisiais metais labai didelę reikšmę žmonių gyvenime yra įgijęs turizmo verslas. Daugeliui pasaulio žmonių turizmo [...]

Ekstremalaus turizmo analizė
Referatas Ekstremalaus turizmo analizė

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame pasaulyje, vis mažiau ir mažiau lieka neištirta. Žmonės jau visko matė ir [...]

Tarptautinio turizmo sistemos analizė Sicilijoje
Prezentacija Tarptautinio turizmo sistemos analizė Sicilijoje

1.Pristatyti lankomiausias vietoves; 2.Aptarti tradicinį siciliečių maistą; 3.Apžvelgti gamtinius ypatumus; 4.Sudaryti preliminarų pažintinį turistinį maršrutą. [...]

Tarptautinio turizmo sistemos analizė Portugalijoje
Referatas Tarptautinio turizmo sistemos analizė Portugalijoje

SANTRAUKA   Darbe analizuojama Portugalijos tarptautinio turizmo sistema. Apžvelgiamos visos svarbios sritys: bendra šalies tarptautinio turizmo situacija; [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]