Valstybės parama leidybai

26 psl. / 5924 žod.

Ištrauka

Leidyba – tai menas, verslas ir kūryba viename. Leidyba užima nors ir nedidelę, tačiau labai svarbią dalį šalies ekonomikoje. Kasmet išleidžiami tūkstančiai naujų pavadinimų skatina vystytis kultūrinį gyvenimą, atlieka šviečiamąją funkciją. Tačiau ar leidėjams šis verslas neša daug pelno?

Leidyba kaip verslas, yra šiek tiek kitokio profilio. Leidėjai kaip verslininkai, nors ir siekia pajamų ir pelno iš šios veiklos, tačiau siekia jo kitais tikslais. Pirmiausiai, jie leidžia pigaus parengimo ir gaminimo knygas – eiliniam, kasdieniam vartotojui, ir iš gauto pelno jie stengiasi išleisti kažką naujo, kažką ypatingo, pasakojančio tam tikrą svarbią kultūrinę istoriją, su didele literatūrine ir menine verte.

Deja, tačiau ne visada ir ne visiems leidėjams, pavyksta pakankamai uždirbti iš komercinio pobūdžio, populiariosios literatūros knygų, kad sukurti šį tą, turinčio išliekamąją vertę. Realybė rodo, jog dauguma leidėjų ieško ir kreipiasi į rėmėjus, kurie jiems galėtų padėti padengti bent dalį išlaidų, kurios, kalbant apie aukštos literatūrinės ir meninės vertės kūrinių gamybą ir paruošimą, kartais net siekia kelias dešimtis tūkstančių eurų.

Šiame darbe, kalbėsiu būtent apie paramos galimybes leidėjams Lietuvoje. Nors tema vadinasi „Valstybės parama leidybai“, kalbėsiu ne tik apie šią paramos rūšį, bet ir tam, kad sukurti kontrastą tarp to, kokios galimybės gauti paramą iš valstybės, ir kokio galimybės gauti paramą iš kitų organizacijų, paminėsiu ir kitas esančias Lietuvoje paramos rūšis leidybai.

Šio darbo objektas – Kornelijos Buožytės straipsnis „Leidybos rėmimas Lietuvoje“. Darbo tikslas – šio straipsnio lyginamoji analizė, lyginant straipsnio paskelbimo laikotarpį, t.y. 2004 metus, ir šiandieninę situaciją. Siekiant šio tikslo bus sprendžiami keli uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti žodžio „parama“ sampratą;
 2. Sužinoti, kokios egzistuoja paramos leidybai rūšys
 3. Išanalizuoti Kultūros ministerijos bei Kultūros tarybos steigtus konkursus per pastaruosius trejus metus. (2014-2016)
 4. Susisiekti su visomis nevalstybinėmis arba užsienio organizacijomis, kurias minėjo Kornelija Buožytė, tam kad išssiaiškinti, ar jos dar vykdo savo veiklą.
 5. Išanalizuoti Europos Sąjungos fondų rengiamus konkursus leidėjų paramai gauti.

Šis kursinis darbas susideda iš dviejų dalių. Pirmoji pristato sąvokos „parama“ reikšmę, joje samprotaujama apie leidybą tiek kaip apie verslą, tiek kaip apie meno rūšį. Kitame poskyryje išvardijamos visos esamos leidybos paramos rūšys, pridedant ir šiek tiek istorijos faktų, iš kur jos kilo, ir kokia situacija dabar.

Antrojoje dalyje atliekama išsami analizė Kornelijos Buožytės straipsnio, pasakojama, kurios jos išvardytos paramos galimybės ir paramą teikiančios institucijos vis dar gyvuoja, kurios ne, taip pa pateikiamos naujos esamos galimybės, atsiradusios leidėjams.

Rašant šį darbą informacijos teko gerai paieškoti, kadangi ne visos institucijos teikia duomenis apie paramą, o susisiekus asmeniškai taip pat ne visos norėjo pasakoti, kokiais kiekiais ir kaip dažnai jų institucijos remia leidybą. Visgi pavyko susisiekti su kai kuriomis institucijomis, taip pat rašant darbą remtasi Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos internetiniu portalu ir ten pateiktais duomenimis, taip pat ir Kultūros tarybos puslapiu, Europos Sąjungos fondų internetiniais puslapiais, bei užsienio institucijų, įsikūrusių Lietuvoje puslapiais. Taip pat ieškant apibrėžimų teko remtis ir „Visuotine lietuvių enciklopedija“, knyga „Lietuviškoji knyga“ bei „Cambridge Business English dictionary“. Taip pat Lietuvos leidėjų asociacijos puslapyje patalpinta „Nacionaline lietuvių literatūros ir leidybos paramos strategija“, taikomojo tyrimo „Nacionalinės kultūros mecenavimo strategijos sukūrimas“ medžiaga bei Labdaros ir paramos įstatymu.

Šio kursinio darbo paskirtis yra aiškiai apibrėžti paramos leidėjams galimybes bei pristatyti šiandieninę situaciją pristatant ir šiek tiek statistikos bei tikslių skaičių. Darbas gali būti įdomus tiek leidėjams, tiek mąstantiems užsiimti šiuo verslu, tiek žmonėms, studijuojantiems šią sritį.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. Parama ir jos samprata. Parama leidybai ir jos rūšys.6
 • 1.1. Parama ir jos samprata6
 • 1.2. Parama leidybai ir jos rūšys9
 • 2. Kornelijos Buožytės straipsnio „Leidybos rėmimas Lietuvoje“ analizė ir palyginimas su šiandienine situacija12
 • 3. Išvados23
 • 4. Bibliografinių nuorodų sąrašas24

Reziumė

Autorius
s1311891
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 29, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Elektroninė leidyba

Komunikacija Referatas 2014 m. ganesas
Knygą visi pasaulio žmonės įsivaizduoja vienodai – tai krūva kartu surištų ar kitaip susegtų, dažniausiai popierinių, lapų. Dar senovės civilizacijų laikais, tik išradus...

Valstybės archyvų sistemos

Komunikacija Referatas 2014 m. maistingas angelas
Visas aprašymas kokia sistema tvarkomi dokumentai. Pagal kokius įstatymus. Ir kokios yra sistemos

Policijos pareigūnų komunikavimo ypatybės

Komunikacija Prezentacija pdovilep
1.Kas yra komunikacija? 2.Kam skiriamas didelis dėmesys rengiant policijos pareigūnus? 3.Dėl kokios priežasties gyventojai labiausiai nepasitiki policijos pareigūnais? 4.Kas yra tipinės pareigūnų bendravimo...