Administracinių prievartos priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje

30 psl. / 7877 žod.

Ištrauka

Kadangi ne visi asmenys ir ne visada yra linkę laikytis konstitucijos bei įstatymų keliamų reikalavimų, taip pat užtikrinti kitų norminių aktų teisingą įgyvendinimą, valstybė privalo tokiems asmenims taikyti įtikinėjimo ar skatinimo priemones, o kai to nepakanka ar pastarosios priemonės tampa neveiksmingos, gali būti taikomos ir prievartos priemonės asmenims šiurkščiai pažeidusiems įstatymą ar kitus teisės norminius aktus.

Teisinės prievartos taikymas yra konkrečiai valstybės kompetencija; ji vienintelė turi teisę taikyti prievartą žmonėms ar jų kolektyvams taip įgyvendindama savo specialųjį prievartos aparatą. Tik valstybė leidžia teisės normas bei taiko jų numatytas sankcijas.

Teisinę prievartą galima skirstyti pagal teisės šakas: civilinė, baudžiamoji, drausminė, administracinė prievarta.

Kalbant konkrečiai apie administracinę teisinę prievartą ir norint tinkamai atskleisti šios prievartos sampratą, pirmiausia reikia išanalizuoti jos sąvoką. Tačiau prieš tai derėtų suprasti, kas gi apskritai yra „prievarta“? Šiuolaikiniuose lietuvių kalbos žodynuose žodis „prievarta“ apibūdinamas, kaip fizinės jėgos vartojimas, vertimas ką nors daryti.

Tuo tarpu žodis „administracinė“ nurodo prievartos veikimo sritį, t.y. kurioje teisės šakoje ji yra taikoma. Tačiau norint detaliai apibrėžti administracinės prievartos priemonės sampratą negalima nepaminėti jos pačios požymių, taigi konkrečiausias administracinės prievartos priemonės apibrėžimas būtų toks:

„Administracinė teisinė prievarta yra speciali valstybinės teisinės prievartos rūšis, kurios priemones nustato administracinės teisės normos, dažniausiai taikoma vykdomosios valdžios subjektų ir pasireiškianti išoriniu valstybiniu teisiniu psichiniu, fiziniu, turtiniu ar organizaciniu poveikiu žmonių sąmonei ir elgesiui bei sukelianti tam tikras neigiamus (asmeninius, organizacinius, turtinius) padarinius padarius neteisėtą veiką arba dėl tam tikrų ypatingų objektyviai atsiradusių nepalankių aplinkybių“.(Petkevičius P. „Administracinė atsakomybė”, 1996, p. 107)

Šis apibrėžimas apima ir administracinės prievartos požymius, ir jos funkcijas bei taikymo sritį, todėl leidžia plačiau ir išsamiau atskleisti administracinės prievartos esmę. Bet galimas ir žymiai glaustesnis, tačiau nemažiau teisingas apibrėžimas:

„Administracinė prievarta tai poveikio priemonė, naudojama tais atvejais, kai neįmanoma įtikinimo būdu paveikti žmonių valios, jie nevykdo teisinių pareigų, nesilaiko teisės normų reikalavimų.“ (Petkevičius P. “Administracinė atsakomybė”, 1996, p. 107)


Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. ADMINISTRACINIŲ PRIEVARTOS PRIEMONIŲ TAIKYMAS TEORINIU ASPEKTU9
 • 1.1 Administracinės prievartos samprata9
 • 1.2. Administracinė prievartos bruožai10
 • 1.3. Administracinės prievartos rūšys ir jų įgyvendinimo būdai11
 • 2. ADMINISTRACINIŲ PRIEVARTOS PRIEMONIŲ TAIKYMAS LIETUVOJE PRAKTINIU ASPEKTU18
 • 2.1 Teismų praktika dėl administracinių kardomųjų priemonių18
 • 2.2 Teismų praktika dėl administracinių nuobaudų24
 • IŠVADOS28
 • REKOMENDACIJOS29
 • LITERATŪRA30
 • PRIEDAI32

Reziumė

Autorius
finni
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 2, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Policijos veikla demokratinėje visuomenėje

Teisė Referatas 2011 m. zvaigzdute24
Policijos sistema ir uždaviniai Lietuvos Respublikos policija yra teisėtvarką užtikrinanti vykdomoji valstybės vadžios institucija. Policijos organizaciją ir veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos policijos įstatymas....

Policijos veiklos analizė Lietuvoje

Teisė Referatas 2017 m. etusas
Anotacija Šiame straipsnyje teoriniais aspektais analizuojama Lietuvos policijos veikla ir jos pagrindiniai uždaviniai. Straipsnio tikslas – išanalizuoti policijos veiklą 2015-2016 m.m. Lietuvoje. Remiantis...