Socialiniai mokslai / Teisė

Administracinių prievartos priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje

0 atsiliepimų
Autorius:

Kadangi ne visi asmenys ir ne visada yra linkę laikytis konstitucijos bei įstatymų keliamų reikalavimų, taip pat užtikrinti kitų norminių aktų teisingą įgyvendinimą, valstybė privalo tokiems asmenims taikyti įtikinėjimo ar skatinimo priemones, o kai to nepakanka ar pastarosios priemonės tampa neveiksmingos, gali būti taikomos ir prievartos priemonės asmenims šiurkščiai pažeidusiems įstatymą ar kitus teisės norminius aktus.

            Teisinės prievartos taikymas yra konkrečiai valstybės kompetencija; ji vienintelė turi teisę taikyti prievartą žmonėms ar jų kolektyvams taip įgyvendindama savo specialųjį prievartos aparatą. Tik valstybė leidžia teisės normas bei taiko jų numatytas sankcijas.

            Teisinę prievartą galima skirstyti pagal teisės šakas: civilinė, baudžiamoji, drausminė, administracinė prievarta.

            Kalbant konkrečiai apie administracinę teisinę prievartą ir norint tinkamai atskleisti šios prievartos sampratą, pirmiausia reikia išanalizuoti jos sąvoką. Tačiau prieš tai derėtų suprasti, kas gi apskritai yra „prievarta“? Šiuolaikiniuose lietuvių kalbos žodynuose žodis „prievarta“ apibūdinamas, kaip fizinės jėgos vartojimas, vertimas ką nors daryti.

            Tuo tarpu žodis „administracinė“ nurodo prievartos veikimo sritį, t.y. kurioje teisės šakoje ji yra taikoma. Tačiau norint detaliai apibrėžti administracinės prievartos priemonės sampratą negalima nepaminėti jos pačios požymių, taigi konkrečiausias administracinės prievartos priemonės apibrėžimas būtų toks:

            „Administracinė teisinė prievarta yra speciali valstybinės teisinės prievartos rūšis, kurios priemones nustato administracinės teisės normos, dažniausiai taikoma vykdomosios valdžios subjektų ir pasireiškianti išoriniu valstybiniu teisiniu psichiniu, fiziniu, turtiniu ar organizaciniu poveikiu žmonių sąmonei ir elgesiui bei sukelianti tam tikras neigiamus (asmeninius, organizacinius, turtinius) padarinius padarius neteisėtą veiką arba dėl tam tikrų ypatingų objektyviai atsiradusių nepalankių aplinkybių“.(Petkevičius P. „Administracinė atsakomybė”, 1996, p. 107)

            Šis apibrėžimas apima ir administracinės prievartos požymius, ir jos funkcijas bei taikymo sritį, todėl leidžia plačiau ir išsamiau atskleisti administracinės prievartos esmę. Bet galimas ir žymiai glaustesnis, tačiau nemažiau teisingas apibrėžimas:

            „Administracinė prievarta tai poveikio priemonė, naudojama tais atvejais, kai neįmanoma įtikinimo būdu paveikti žmonių valios, jie nevykdo teisinių pareigų, nesilaiko teisės normų reikalavimų.“ (Petkevičius P. “Administracinė atsakomybė”, 1996, p. 107)

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7877 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. ADMINISTRACINIŲ PRIEVARTOS PRIEMONIŲ TAIKYMAS TEORINIU ASPEKTU9
 • 1.1 Administracinės prievartos samprata9
 • 1.2. Administracinė prievartos bruožai10
 • 1.3. Administracinės prievartos rūšys ir jų įgyvendinimo būdai11
 • 2. ADMINISTRACINIŲ PRIEVARTOS PRIEMONIŲ TAIKYMAS LIETUVOJE PRAKTINIU ASPEKTU18
 • 2.1 Teismų praktika dėl administracinių kardomųjų priemonių18
 • 2.2 Teismų praktika dėl administracinių nuobaudų24
 • IŠVADOS28
 • REKOMENDACIJOS29
 • LITERATŪRA30
 • PRIEDAI32

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje
Diplominis darbas Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje

Baigiamojo darbo aktualumas. Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumų policijos veikloje klausimas yra aktualus visuomenei, kadangi [...]

Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai
Kursinis darbas Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai

Pakankamai išsamus teorinio pobūdžio kursinis darbas, paremtas teisės doktrina. [...]

Administracinės prievartos priemonių medžioklės srityje paskirtis ir ypatumai
Diplominis darbas Administracinės prievartos priemonių medžioklės srityje paskirtis ir ypatumai

Tiriama problema. Ar automobilio konfiskavimas, už padarytus administracinius nusižengimus medžioklės srityje, yra proporcinga administracinio poveikio [...]

Administracinės prievartos priemonės, administracinė atsakomybė
Referatas Administracinės prievartos priemonės, administracinė atsakomybė

Administratio (lot.) – valdymas, vadovavimas. Pagrindinė teisės paskirtis – reguliuoti visuomeninius santykius. Todėl teisės reguliavimo dalykas [...]

Policijos veikla demokratinėje visuomenėje
Referatas Policijos veikla demokratinėje visuomenėje

Policijos sistema ir uždaviniai Lietuvos Respublikos policija yra teisėtvarką užtikrinanti vykdomoji valstybės vadžios institucija. Policijos organizaciją [...]

Ne pelno organizacijų veiklos ypatumai
Kursinis darbas Ne pelno organizacijų veiklos ypatumai

Temos aktualumas. Vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų – nevyriausybinių ne pelno organizacijų, kurios aktyviai [...]

Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose
Diplominis darbas Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose

             Temos aktualumas. Lietuvių kalbos vidurinio ugdymo programoje (2009) akcentuojama, kad “mokytojas supranta mokymo metodo [...]

Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas neteisėtoje farmacinėje veikloje
Diplominis darbas Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas neteisėtoje farmacinėje veikloje

Magistro darbo temos aktualumas. Žmogaus sveikata visuomenėje laikoma viena didžiausių vertybių. Tai deklaruojama ir Lietuvos [...]

Proceso šalių ypatumai administracinėse bylose
Referatas Proceso šalių ypatumai administracinėse bylose

Vienas iš asmens pažeistų teisių gynybos būdų yra įstatymuose numatyta galimybė kreiptis į teismą. Tokia [...]

Policijos departamento veiklos analizė
Referatas Policijos departamento veiklos analizė

Įvadas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos yra policijos įstaiga, padedanti policijos generaliniam komisarui formuoti policijos [...]

Kaltinėnų seniūnijos veikla ir vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje
Referatas Kaltinėnų seniūnijos veikla ir vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje

„Tradiciškai viešasis administravimas suprantamas kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija“ (A.

Nutarimų skiriant administracines nuobaudas, vykdymo ypatumai
Diplominis darbas Nutarimų skiriant administracines nuobaudas, vykdymo ypatumai

Pradedant nagrinėti administracinės teisės sąvoką, pirmiausia reikia pažymėti, jog nėra suformuluoto visuotinai priimtino (universalaus administracinės [...]

Nutarimų skiriant administracines nuobaudas vykdymo ypatumai
Diplominis darbas Nutarimų skiriant administracines nuobaudas vykdymo ypatumai

Pradedant nagrinėti administracinės teisės sąvoką, pirmiausia reikia pažymėti, jog nėra suformuluoto visuotinai priimtino (universalaus administracinės [...]

Unesco veiklos ypatumai ir trūkumai
Prezentacija Unesco veiklos ypatumai ir trūkumai

•Vykdomoji taryba – UNESCO generalinėje konferencijoje renkamas vienas iš trijų UNESCO Konstitucijoje (UNESCO Constitution) numatytų [...]

Absorbcijos principo taikymas administraciniame procese
Referatas Absorbcijos principo taikymas administraciniame procese

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta asmens, kurio konstitucinės teisės ir laisvės [...]