Referandumo vykdymo principai ir rūšys Lietuvos konstitucinėje teisėje

24 psl. / 6821 žod.

Ištrauka

Kursinis darbas – tai savaraniškas mokslinis tiriamasis komunikacijos ir informcijos mokslų darbas, skirtas nagrinėti aktualias mokslines ir praktines problemas. Jo pagrindinis uždavinys – pagilinti paskaitų ir praktikų metu gautas žinias vienu ar kitu klausimu, ugdyti pradinius mokslinio mąstymo įgudžius, gebėjimą moksliškai iškelti problemą ir pasiūlyti jos sprendimo būdus. Šio kursinio darbo tikslas – apžvelgti referendumus, jų vykdymo principus ir rūšis remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Referendumo įstatymu bei kitais moksliniais šaltiniais. Referendumas turbūt yra vienas reikšmingiausių šiuolaikinės demokratijos elementų, apibūdinančių modernią valstybę. Nes valstybės pagrindą sudaro tauta, žmonės, kuriems priklauso valstybės suverenitetas. Šią tema pasirinkau, nes manau, nes tai vienas iš pagrindinių žmonių nuomonės išreiškimo būdų šiuolaikinėje visuomenėje valstybei aktualiais ir svarbiais klausimais.

Darbo tikslas: išanalizuoti Referendumo sudėti, rūšis bei ypatumus.

Darbo metodika: išanalizuoti temą teoriniu aspektu ir praktiniu aspektu pasitelkiant įvairią mokslinę literatūrą, teisės aktus bei teisminę praktiką.

Darbo aktualumas: tema aktuali visuomenei, nes tai vienas iš pagrindinių būdų žmonėms išreikšti savo nuomonę tam tikrais valstybei svarbiais klausimais.

Darbo uždaviniai:

 • Išanalizuoti Referendumo sampratą;
 • Išanalizuoti Referendumų klasifikaciją;
 • Atskleisti Referendumo instituto specifiką Konstitucinio teismo ir Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje;

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TEORINĖ DALIS4
 • 1.1 Referendumas – tiesioginės demokratijos institutas4
 • 1.2 Referendumų klasifikacija6
 • 2.REFERENDUMAI INSTITUTO SPECIFIKA KONSTITUCINIO TEISMO IR VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PRAKTIKOJE9
 • 2.1 Bylos dėl referendumo įstatymo atitikimo LR Konstitucijai9
 • 1.2 Bylos kilus ginčam dėl referendumo koordinavimo12
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA24

Reziumė

Autorius
finni
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 2, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas

Teisė Referatas vaidas634
,,Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo seimas Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Taip teigiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio nuostatose. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, interpretuodamas...