Socialiniai mokslai / Teisė

Referandumo vykdymo principai ir rūšys Lietuvos konstitucinėje teisėje

0 atsiliepimų
Autorius:

Kursinis darbas – tai savaraniškas mokslinis tiriamasis komunikacijos ir informcijos mokslų darbas, skirtas nagrinėti aktualias mokslines ir praktines problemas. Jo pagrindinis uždavinys – pagilinti paskaitų ir praktikų metu gautas žinias vienu ar kitu klausimu, ugdyti pradinius mokslinio mąstymo įgudžius, gebėjimą moksliškai iškelti problemą ir pasiūlyti jos sprendimo būdus. Šio kursinio darbo tikslas – apžvelgti referendumus, jų vykdymo principus ir rūšis remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Referendumo įstatymu bei kitais moksliniais šaltiniais. Referendumas turbūt yra vienas reikšmingiausių šiuolaikinės demokratijos elementų, apibūdinančių modernią valstybę. Nes valstybės pagrindą sudaro tauta, žmonės, kuriems priklauso valstybės suverenitetas. Šią tema pasirinkau, nes manau, nes tai vienas iš pagrindinių žmonių nuomonės išreiškimo būdų šiuolaikinėje visuomenėje valstybei aktualiais ir svarbiais klausimais.

Darbo tikslas: išanalizuoti Referendumo sudėti, rūšis bei ypatumus.

Darbo metodika: išanalizuoti temą teoriniu aspektu ir praktiniu aspektu pasitelkiant įvairią mokslinę literatūrą, teisės aktus bei teisminę praktiką.

Darbo aktualumas: tema aktuali visuomenei, nes tai vienas iš pagrindinių būdų žmonėms išreikšti savo nuomonę tam tikrais valstybei svarbiais klausimais.

Darbo uždaviniai:

 • Išanalizuoti Referendumo sampratą;
 • Išanalizuoti Referendumų klasifikaciją;
 • Atskleisti Referendumo instituto specifiką Konstitucinio teismo ir Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje;
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6821 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TEORINĖ DALIS4
 • 1.1 Referendumas – tiesioginės demokratijos institutas4
 • 1.2 Referendumų klasifikacija6
 • 2.REFERENDUMAI INSTITUTO SPECIFIKA KONSTITUCINIO TEISMO IR VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PRAKTIKOJE9
 • 2.1 Bylos dėl referendumo įstatymo atitikimo LR Konstitucijai9
 • 1.2 Bylos kilus ginčam dėl referendumo koordinavimo12
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija

Mano referato tema: „L R Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija“.

Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje
Kursinis darbas Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje

Temos aktualumas. Lietuvai žengus pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, buvo smarkiai pertvarkoma sovietinė sistema į respublikinę. Buvo [...]

Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai
Referatas Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai

Informaciniuose žinynuose rašoma, kad Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves [...]

 Teismų, kaip teįsiminę valdžią vykdančios institucijos, nepriklausomumo samprata pagal LR Konstituciją ir Konstitucinio teismo jurisprudenciją
Referatas Teismų, kaip teįsiminę valdžią vykdančios institucijos, nepriklausomumo samprata pagal LR Konstituciją ir Konstitucinio teismo jurisprudenciją

Nepriklausomumas tai, kai teismų sistema (teisminė valdžia) yra atskirta nuo vyriausybės (vykdomosios valdžios) ir parlamento [...]

Konstitucinis teismas - konstitucinę priežiūrą vykdanti institucija
Referatas Konstitucinis teismas - konstitucinę priežiūrą vykdanti institucija

Stebint, kaip formuojasi Lietuvos teisė, galima pasakyti, kad tai yra sudėtingas, neretai prieštaringas reiškinys. Siekiant [...]

Pilietybės institutas Lietuvos konstitucinėje teisėje
Referatas Pilietybės institutas Lietuvos konstitucinėje teisėje

Pilietybės institutas turi labai gilias sąsajas su pačia valstybės samprata. Valstybės egzistencija yra yra neįmanoma [...]

Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje
Kursinis darbas Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje

Žmogaus teisės – tai šiuolaikinės valstybės konstitucionalizmo pagrindas. Konstitucijos viena iš pagrindinių funkcijų yra [...]

Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai

Konstitucinė teisė pati savaime yra sudėtingas, neeilinis, išskirtinis reiškinys teisėje. Pagal savo normų prigimtį konstitucinė [...]

Asmens tiesioginis kreipimasis į Lietuvos Konstitucinį Teismą
Referatas Asmens tiesioginis kreipimasis į Lietuvos Konstitucinį Teismą

Šiuo metu Konstitucija ir įstatymai į Konstitucinį Teismą tiesiogiai kreiptis leidžia tik teismams, Seimui, Seimo [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka

Tyrimo objektas: Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Rašto darbo tikslas: atskleisti Lietuvos Respublikos [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis

Išplitusi konstitucinė justicija, be jokios abejonės, - labiausiai krintąs į akis XX amžiaus antrosios pusės [...]

Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas
Referatas Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas

,,Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo seimas Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Taip teigiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos [...]

Konstitucinis valdžių pasidalijimo principas ir jo realizavimas Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje
Referatas Konstitucinis valdžių pasidalijimo principas ir jo realizavimas Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje

Valdžių pasidalijimo principas yra vienas svarbiausių teokratijos veiksnių, kuris yra įtvirtintas konstitucijoje. Šis principas susijęs [...]

Sutarčių rūšys civilinėje teisėje
Referatas Sutarčių rūšys civilinėje teisėje

Šiandieninėje mūsų visuomenėje mes neįsivaizduojame savo gyvenimo be sutarčių ir jų sudarymo – mes imame [...]