Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Socialinių paslaugų teikimas savivaldybėse

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiuolaikiniame pasaulyje net ir ekonomiškai stipriose valstybėse socialinės pagalbos organizavimas yra aktuali ir svarbi valstybės viešosios politikos sritis. Viena iš socialinės pagalbos sričių yra socialinių paslaugų teikimas. Pagrindinis šių paslaugų tikslas – patenkinti asmenų gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumą nežeminančias sąlygas, kai jie patys nepajėgūs to pasiekti savarankiškai. Socialinės paslaugos privalo būti prieinamos kiekvienam piliečiui, nepriklausomai nuo jo finansinės padėties. Taip yra užtikrinami demokratiškumo ir lygybės principai. Kad socialinės paslaugos būtų prieinamos visiems jos negali būti valdomos vien tik privataus sektoriaus. Socialinių paslaugų teikėjai taip pat gali būti valstybinės, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų (NVO) institucijos. Socialinė parama Lietuvoje daugiausiai yra administruojama apskričių ir savivaldybių lygiu. Socialinių paslaugų organizatorius yra savivaldybės socialinės paramos skyrius, o paslaugų teikimo įstaiga yra tiesiogiai pavaldi šiam skyriui. Šiuo metu, kuomet yra svarbus valstybės išteklių taupymo klausimas socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms vis svarbesnis tampa efektyvumo klausimas. Organizacijos teikdamos socialines paslaugas turi balansuoti tarp ekonominio efektyvumo ir socialinio teisingumo bei įsipareigojimų visuomenei. Čia ir iškyla problema, kaip savivaldybėms tinkamai panaudoti turimus išteklius ir suteikti kuo kokybiškesnes paslaugas? Galbūt verta priimti naujosios viešosios vadybos idėjas ir daugiau bendradarbiauti su privačiu sektoriumi?

Problemą susijusią su socialinių paslaugų teikimo efektyvumo didinimu nagrinėjo A. Bitinas, A. Guogis, L. Migun ir G. Važgytė straipsnyje „Socialinių paslaugų administravimo tobulinimas Lietuvos savivaldybėse: Vilniaus ir Varėnos rajonų atvejų tyrimai“. Atlikdami tyrimus konkrečiose savivaldybėse autoriai siekė aptarti socialinių paslaugų administravimo efektyvumo tobulinimo kryptis. Kitas autorius S. Nefas straipsnyje „Socialinės pagalbos žmogui organizavimas – vietos bendruomenės funkcija“ į šią problemą pažvelgė kitu kampu, nei prieš tai minėti autoriai. Jis teigia, kad į šį procesą privalo įsitraukti, kuo daugiau neformalių grupių ir tuomet bus užtikrinamas kokybiškas socialinių paslaugų teikimas. L. Žalimienė savo straipsnyje „Nauji iššūkiai socialinių paslaugų plėtrai – mišrios socialinių paslaugų rinkos kūrimas“ akcentuoja visų įmanomų socialinių paslaugų teikėjų bendradarbiavimo svarbą. Tai taip pat sudarytų galimybes visiems paslaugų teikėjams konkurencingai dalyvauti kovoje dėl galimybės teikti paslaugas.

Šio darbo objektas - socialinių paslaugų teikimas savivaldybėse.

Darbo tikslasatskleisti, socialinių paslaugų teikimo ypatybes savivaldybėse.

 

Tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:

 1. Aprašyti, socialinių paslaugų sampratą ir atskleisti šių paslaugų klasifikavimą, teikimo tikslus bei principus.
 2. Aptarti savivaldybių vaidmenį teikiant socialinės paslaugas ir atskleisti kaip jos yra finansuojamos bei kontroliuojamos.
 3. Išanalizuoti, savivaldybių bendradarbiavimo su NVO ir privačiu sektoriumi galimybes.

Šiame darbe naudojamas duomenų rinkimo ir analizės metodas. Darbe analizuojami: mokslinė literatūra, dokumentai, mokslininkų atlikti tyrimai bei Lietuvos Respublikos įstatymai.

Darbą sudaro įvadas, trys pagrindiniai skyriai, išvados bei naudotos literatūros sąrašas. Pirmajame skyriuje pateikiama socialinių paslaugų samprata, šių paslaugų klasifikavimas bei teikimo tikslai ir principai. Antrojoje dalyje analizuojamas savivaldybių vaidmuo teikiant socialines paslaugas taip pat šių paslaugų finansavimas bei vertinimo ir kontrolės ypatybės. Trečiojoje darbo dalyje aptariamos savivaldybių, NVO ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo galimybės.

Darbo tipas:
Apimtis:
6000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SAMPRATA5
 • 1. 1. Socialinių paslaugų klasifikavimas6
 • 1. 2. Socialinių paslaugų teikimo tikslai ir principai9
 • 2. SAVIVALDYBIŲ VAIDMUO TEIKIANT SOCIALINES PASLAUGAS12
 • 2.1. Socialinių paslaugų finansavimas13
 • 2.2. Socialinių paslaugų vertinimas bei kontrolė16
 • 3. SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMAS SU NVO IR PRIVAČIU SEKTORIUMI TEIKIANT SOCIALINES PASLAUGAS18
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems
Kursinis darbas Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje nevyriausybinės organizacijos tampa neatsiejama dalis, kurios vaidmuo labai platus, apimantis daugumą [...]

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje
Kursinis darbas Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje

Iškart po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo LR vyriausybė išleido nutarimą „Dėl nevyriausybinių institucijų, dalyvaujančių [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams
Tyrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams

Tyrimo problema . Amerikoje buvo atliktas tyrimas, kuris buvo aprašytas žurnalo „Sage journals“ straipsnyje The [...]

Socialinės paramos organizavimas ir teikimas Zarasų savivaldybėje
Referatas Socialinės paramos organizavimas ir teikimas Zarasų savivaldybėje

Kiekviena valstybė stengiasi palengvinti gyvenimą savo piliečiams. Stengiasi kovoti su skurdu, augančia bedarbyste, benamių skaičiumi.

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]

Socialines paslaugas teikiančios įmonės analizė
Referatas Socialines paslaugas teikiančios įmonės analizė

Detalus socialinės įstaigos pristatymas [...]

Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra
Diplominis darbas Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra

Magistro darbas. Darbo tikslas: Atskleisti bibliotekų kaip savitų institucijų organizacinės kultūros ypatumus, teikiant socialines paslaugas.

Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija socialines paslaugas teikiančiose institucijose
Diplominis darbas Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija socialines paslaugas teikiančiose institucijose

Temos praktinis aktualumas. Žiaurumas ir prievarta prieš vaikus nėra retas reiškinys. Smurto prieš vaikus atvejų [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė

Nevyriausybinių organizacijų kūrimosi procesas pastaraisiais metais Lietuvoje žymiai paspartėjo. Padidėjo ir jų įtaka. Tą iš [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos

Darbo aktualumas. Nevyriausybinės organizacijos šiuolaikinėje visuomenėje įgyja vis didesnę reikšmę. Viešojo administravimo sektoriui jos yra [...]