Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Decentralizacijos procesų įtaka viešojo valdymo efektyvumui Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Aktualumas. Kiekvienos valstybės viešojo valdymo sistema yra tam tikrą struktūrą turintis darinys, kurį sudaro valstybės teritorijos administraciniai vienetai. Juose viešojo valdymo funkcijas atlieka atitinkami valdžios subjektai. Šių subjektų tikslas yra tenkinti gyventojų visuomeninius poreikius, teikiant viešąsias paslaugas. Todėl viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas tampa aktualia tema tiek kiekvienam tos valstybės piliečiui, kuris tiesiogiai susiduria su viešųjų paslaugų teikimu tiek ir dirbantiems viešajame sektoriuje, kadangi kiekviena institucija siekia rodyti geriausius rezultatus. Kalbant apie viešojo valdymo tobulinimą svarbu paminėti tai, jog tai yra ilgametis procesas, kurio metu siekiama tobulinti ir padaryti efektyvesnėmis centrinės, regioninės bei vietinės reikšmės institucijas. Anksčiau vyravęs centralizuotas šalies valdymas neatitiko ir nesugebėjo įgyvendinti šių išsikeltų tikslų, todėl šiuolaikinėse valstybėse yra siekiama decentralizuoti viešojo valdymo sistemą. Šiam tikslui įgyvendinti yra pasitelkiami decentralizacijos procesai. Šie procesai yra siejami su decentralizacijos formomis ir jų pritaikymu konkrečiose srityse. Decentralizacijos procesų metu dalis centrinės valdžios funkcijų yra perduodama žemesnio lygio institucijoms, šalies administraciniams vienetams. Tikslus funkcijų padalijimas garantuoja atitinkamo valdymo lygio atsakomybę, nuo ko priklauso priskirtų funkcijų vykdymo optimizavimas ir efektyvumas. Decentralizacija kaip reiškinys kelia dideles viltis susijusias su efektyvumo didinimu viešajame valdyme. Lietuvos atveju decentralizacija galima sakyti vyksta, tačiau viešojo valdymo institucijos neveikia taip efektyviai kaip galėtų. Todėl iškyla probleminis klausimas: Ar decentralizacija gali išspręsti viešojo valdymo efektyvumo problemas Lietuvoje?

Ištirtumas. Nemažai autorių yra nagrinėję decentralizacijos sampratas, jos privalumus ir trūkumus. Vieni iš jų J. Baltušnikienė, E. Backūnaitė, A. Raipa, D. Rushforth, F. Bouder, E. Lacey bei Zaharia P.ir I. Bilouseac. Savo straipsniuose jie pateikia ne vien decentralizacijos sampratos esmę, bet ir naudą viešojo valdymo sistemai. Backūnaitė E., ir Raipa A. straipsnyje „Decentralizacijos reformų teoriniai ir taikomieji aspektai.“ bei Baltušnikienė J. straipsnyje „Viešojo valdymo sistemos decentralizacija: turinys, pranašumai ir trūkumai.“ pateikia decentralizacijos formų klasifikavimą bei teorines ir praktines taikymo galimybes viešajame sektoriuje. Nakrošis V., Vilpišauskas R. knygoje „Ko verta politika? Viešosios politikos vertinimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje.“ taip pat Rossen E.D. „Viešojo sektoriaus produktyvumo didinimas.“ analizuoja viešojo sektoriaus efektyvumo sampratą bei jo vertinimo galimybes. Kalbant apie viešojo valdymo fiskalinės decentralizacijos problemas galima paminėti tokius autorius, kaip G. Davulis, G. Žigienė bei A. Astrauskas. Šie autoriai savo straipsniuose siekė išsiaiškinti Lietuvos savivaldybių finansinio savarankiškumo ypatybes.

Naujumas. Nors nemažai autorių yra rašę apie decentralizaciją, viešąjį valdymą bei efektyvumą, tačiau būtent straipsnių , kuriuose visa tai būtų apjungta į vieną visumą nebuvo rasta. Šiame darbe naujai pažvelgta į vyraujančius decentralizacijos procesus viešojo valdymo sistemoje. Tai pat atkreiptas dėmesys būtent į Lietuvos valstybės atvejį.

Darbo objektas – decentralizacijos procesai viešajame valdyme.

Tikslas – išanalizuoti kokia yra decentralizacijos procesų įtaka viešojo valdymo efektyvumui Lietuvoje.

Uždaviniai:

 1. Aptarti decentralizacijos sąvoką ir jos formas.
 2. Apibūdinti efektyvumo svarbą viešojo valdymo sistemoje.
 3. Išanalizuoti Lietuvos viešojo valdymo decentralizaciją.

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, teisės aktų analizė, apibendrinimas, sintezė.

Darbo struktūros apžvalga. Darbą sudaro įvadas, trys pagrindiniai skyriai, išvados bei naudotos literatūros sąrašas. Pirmąjį skyrių sudaro 4 poskyriai, kuriuose yra aprašoma decentralizacijos samprata bei jos formos, nagrinėjamas administracinės ir fiskalinės decentralizacijos santykis. Antrąją dalį sudaro 3 poskyriai. Juose pateikiama efektyvumo samprata, jo vertinimas bei kokią įtaką efektyvumui daro decentralizacijos procesai. Trečiąjį skyrių sudaro 3 poskyriai. Juose analizuojama administracinės decentralizacijos įtvirtinimas Lietuvoje, taip pat aptariamas Lietuvos savivaldybių biudžetų formavimas bei fiskalinės decentralizacijos ir efektyvumo santykis Lietuvos savivaldos sistemoje.

Darbo tipas:
Apimtis:
6839 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. DECENTRALIZACIJA IR JOS FORMOS5
 • 1.1. Viešasis valdymas ir decentralizacija5
 • 1.2. Decentralizacijos samprata6
 • 1.3. Decentralizacijos formos7
 • 1.4. Administracinės ir fiskalinės decentralizacijos santykis10
 • II. EFEKTYVUMAS VIEŠOJO VALDYMO SISTEMOJE12
 • 2.1. Efektyvumo samprata viešajame valdyme12
 • 2.2. Efektyvumo vertinimas viešajame sektoriuje14
 • 2.3. Decentralizacijos poveikis viešojo valdymo efektyvumui16
 • III. VIEŠOJO VALDYMO DECENTRALIZACIJA LIETUVOJE18
 • 3.1. Administracinė decentralizacija Lietuvoje18
 • 3.2. Lietuvos savivaldybių biudžetų formavimas19
 • 3.3. Fiskalinės decentralizacijos ir efektyvumo santykis Lietuvos savivaldybėse20
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje
Kursinis darbas Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje

Temos aktualumas. Lietuvai žengus pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, buvo smarkiai pertvarkoma sovietinė sistema į respublikinę. Buvo [...]

Naujosios viešosios vadybos koncepcijos įtaka Lietuvos valstybės tarnybos modernizavimui
Kursinis darbas Naujosios viešosios vadybos koncepcijos įtaka Lietuvos valstybės tarnybos modernizavimui

Temos aktualumas. Naujoji viešoji vadyba – plati sąvoka, apimanti įvairaus pobūdžio viešojo sektoriaus reformas, kurios [...]

Naujosios viešosios vadybos įtaka Lietuvoje
Referatas Naujosios viešosios vadybos įtaka Lietuvoje

TIKSLAS: supažindinti su NVV įtaka Lietuvoje UŽDAVINIAI:1. Pristatyti naująją viešąją vadybą, 2. Naujosios viešosios [...]

Kodėl Lietuvai (ne)reikia viešojo valdymo reformos?
Referatas Kodėl Lietuvai (ne)reikia viešojo valdymo reformos?

Mokslinėje literatūroje viešasis valdymas suprantamas kaip plati valdžios ir valdymo institucijų veikla, jungianti politikos formavimą [...]

Viešojo valdymo reformos strategija Lietuvoje
Referatas Viešojo valdymo reformos strategija Lietuvoje

Šiandien visuomenės gyvenimo pokyčius įtakoja įvairūs globalizacijos veiksniai, valstybių politiniai, ekonominiai ir socialiniai konfliktai. Šie [...]

Viešojo valdymo reformos Lietuvoje
Referatas Viešojo valdymo reformos Lietuvoje

Kiekvienoje išsivysčiusioje valstybėje vyksta tam tikros reformos. Vienos jų skirtos pagerinti viešojo sektoriaus darbą, kitos [...]

Lietuvos ir Europos viešojo valdymo reforma
Referatas Lietuvos ir Europos viešojo valdymo reforma

Dažniausiai manoma, kad viešojo valdymo reforma – tai tik priemonė tikslui pasiekti, o ne pats [...]

Lietuvos ir Latvijos viešojo valdymo reformų analizė
Referatas Lietuvos ir Latvijos viešojo valdymo reformų analizė

Reformos visoms pasaulio valstybėms - pertvarkymo procesas, dažniausiai pradedamas kai iškyla tam būtinybė. Reforma reiškia [...]

Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui
Referatas Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ES aukštojo mokslo politiką ir jos daromą įtaką Lietuvos aukštajam mokslui. Tyrimo [...]

Informacinių technologijų įtaka viešajam sektorui
Referatas Informacinių technologijų įtaka viešajam sektorui

Temos aktualumas: Šiandieną vis dažniau ir dažniau informacinės technologijos taikomos ne tik privačiame sektoriuje, bet [...]

Daiktinės aplinkos įtaka ugdymo procesui
Referatas Daiktinės aplinkos įtaka ugdymo procesui

Mus supanti erdvė, kitaip tariant daiktinė aplinka, daro labai didelę įtaką mūsų kasdieniniam gyvenimui, ji [...]

Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė
Diplominis darbas Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė

Kiekvienos šalies gyvavimas priklauso nuo jos valdžios. Nuo jos priklauso ir šalies gerovė, išsivystymo lygis [...]

Medijos (žiniasklaida) šiuolaikinėje visuomenėje. Medijų poveikis ir įtaka. Reklama ir jos įtaka. Medijų rūšių įtakos skirtumai. Medijos kaip viešųjų diskusijų erdvė.
Referatas Medijos (žiniasklaida) šiuolaikinėje visuomenėje. Medijų poveikis ir įtaka. Reklama ir jos įtaka. Medijų rūšių įtakos skirtumai. Medijos kaip viešųjų diskusijų erdvė.

Šiuolaikinė visuomenė yra priklausoma nuo daugelio dalykų, tačiau svarbiausias iš jų – informacija. Informacija mus [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Ginkluotas pasipriešinimas sovietų valdžiai pokario Lietuvoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Ginkluotas pasipriešinimas sovietų valdžiai pokario Lietuvoje

Ginkluoto pasipriešinimo aplinkybės, priežastys ir tikslai Partizanininio pasipriešinimo slopintojai Pasipriešinimo etapai ir jų charakteristika Partizaninio pasipriešinimo struktūra, vadovybė LLKS [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]