Inovacijos – verslo ir visuomenės pažangos variklis

22 psl. / 5.650 žod.

Ištrauka

Problemos aktualumas ir svarba: Inovacijos lydi žmoniją nuo civilizacijos pradžios, tačiau kad kaip būtų paradoksalu, apie inovacijų reikšmę ir jų prasmę Lietuvoje žino tik maždaug trečdalis žmonių. Lietuva Europos kontekste pagal diegiamų inovacijų skaičių tebėra atsiliekančių šalių sąraše. Oficialioji šalies statistika byloja, kad tik ketvirtadalis šalies įmonių vykdo inovacinę veiklą. Lyderio pozicijas šioje srityje užima pramonės įmonės. Verslas mūsų šalyje gana vangiai imasi diegti naujas idėjas ar išradimus. Tačiau inovacijos yra pagrindinis ekonominės plėtros variklis, kuris įgalina pasiekti aukštą veiklos produktyvumo lygį ir atitinkamą piliečių gyvenimo kokybę. Tradiciniais gamybos veiksniais grindžiamas ekonomikos augimas yra neišvengiamai trumpalaikis, o aukštą nacionalinės sistemos produktyvumą ilguoju laikotarpiu gali garantuoti tik inovacijomis grindžiama įmonių veikla.
Darbo tikslas – įvertinti esamą padėti Lietuvos versle inovacijų srityje ir pažvelgti, kaip gi prisidedama prie inovacijų versle skatinimo, kokios inovacijų plėtros gairės numatomos, bei pateikti siūlymus inovacijų plėtros spartinimui.
Metodai: Darbas rašytas pasitelkus mokslinės informacijos šaltinių analizę, aprašomąją statistiką bei inovacijų praktinio pritaikymo pavyzdžius. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INOVACIJOS SAMPRATA4
 • 2. INOVACIJOS – VERSLO IR VISUOMENĖS PAŽANGA6
 • 2.1. Inovacijų sėkmingumą lemiantys veiksniai6
 • 2.2. Inovacijų klasifikavimas.8
 • 2.3. Inovacijos: tiltas tarp mokslo ir verslo10
 • 2.4. Inovacijos atveria verslui naujas galimybes12
 • 2.5. Inovacijų praktinis pritaikymas14
 • 3. SUNKMETIS IR INOVACIJOS: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS16
 • 3.1. Inovacijų galimybės ir grėsmės17
 • 3.2. Inovacijų skatinimas19
 • IŠVADOS20
 • LITERATŪRA22

Reziumė

Autorius
jusala
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 22, 2012
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Globalizacijos iššūkiai verslui ir visuomenei

Vadyba Referatas 2009 m. sypsenele
Šiuolaikiniame Vakarų socialiniame moksle ir žiniasklaidoje vienu iš dažniausiai vartojamų terminų tapo ,,globalizacija“. Kai kurie mokslininkai drįsta teigti, kad globalizacijos pradžios verta...

Inovacijų diegimas versle

Vadyba Referatas 2017 m. karmis2
Šiuolaikinėje ekonomikoje inovacijų diegimas yra neatsiejamas rinkos procesas. Akivaizdu, kad yra daug priežasčių, skatinančių diegti inovacijas ir organizacijos privalo pasiūlyti rinkai kažką naujo.

Muzikos įrašų industrijos verslo modeliai

Vadyba Kursinis darbas 2016 m. paulauskas.pov@gmail.com
2016m. rašytas VU verslo vadybos kursinis darbas apie muzikos įrašus bei šioje industrijoje veikiančius verslo modelius. Gautas įvertinimas 8 balai.