Menai / Muzika

7 klasės mokinių požiūris į Lietuvos etninę kultūrą

0 atsiliepimų
Autorius:

     Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus brangina tai, kas jam sava. Prisiriša prie tam tikrų daiktų, žmonių, tradicijų, aplinkos ir kt. Tačiau lietuvių etninė kultūra nyksta, nors ir ji yra labiausiai mums artima kultūra, išreiškianti tikrąją lietuvio prigimtį, puoselėjanti tikrąsias, bei pačias geriausias mūsų senolių vertybes.

     Per lietuvių etninę kultūrą, ypač per lietuvių liaudies dainas, šokius, žaidimus, vaikui nuo mažens yra perduodamos pačios gražiausios žmogiškosios vertybės. Lietuviai nuo seno mylėjo gamtą, o per meilę gamtai yra puoselėjama ir meilė žmogui. Paskaičius lietuvių liaudies tautosaką ar įsigilinus į vaikišku dainelių tekstus, galime rasti daugybę gražių vaiko pamokymų. Dažnai tėvai ugdydami vaiką nukrypsta į lankas su liepiamąja nuosaka. Vaikui neleidžiama laisvai ugdytis, suprasti gyvenimo tiesas. Tėvai tiesiog perša nuomonę, savo liepimus vaikams. Lietuvių liaudies tautosaka yra viso to priešingybė. Vaikai yra mokomi gražiai elgtis vadovaujantis tautosakoje minimais įvairiais negerais nutikimais neklausantiems vaikams. Įvairios mįslės nuo pat mažų dienų skatina loginį vaiko mąstymą, ugdo protingą, logiškai mąstančią asmenybę.

     Lietuvių etninėje kultūroje įvairios dainos, šokiai, žaidimai – tai ne tik smagi pramoga, bet šie dalykai yra įprasminti. Kiekvienas šokio judesys ar išdainuotas dainos žodis turi gilią prasmę. Daina ir šokiu žmogus senovėje palaikė ryšį su gamta. Senovės lietuvio viduje slypėjo gili išmintis, prasmė. Šiomis dienomis į Lietuvą vis labiau veržiasi kultūra, kuri nereikalauja jokio mąstymo, kuri tiesiog vyksta be jokio didesnio tikslo, tik tam, kad būtų smagu. Ji labai sparčiai veržiasi į kiekvieno lietuvio namus, išstumdama tai, kas turi didesnę prasmę – mūsų, lietuvių liaudies kultūrą.

     Šiomis dienomis daugeliui žmonių etninė kultūra asocijuojasi su kaimo kultūra. Nedideliuose Lietuvos miesteliuose, kaimuose įvairių švenčių metu dažniau, nei didmiesčiuose yra girdima lietuvių liaudies muzika. Tačiau ir čia jau dažnai ši muzika naudojama tik renginio pradžioje, neįtraukia daugiau žiūrovų.

     Pagrindiniai vaiko ugdytojai yra tėvai, vaiko seneliai, taip pat ir mokytojai. Šie žmonės turi didžiausią įtaką vaiko auklėjime. Norint puoselėti lietuvių etninę kultūrą, visų pirma ją puoselėti turėtų patys ugdytojai, kadangi jie yra didžiausias pavyzdys, kuriuo seka mažoji karta.

 

 

 

     Tyrimo problema. Sparčiai nykstantis lietuvių etninės kultūros vaidmuo mokinių gyvenime.

     Tyrimo objektas. 7 klasės mokinių požiūris į lietuvių etninę kultūrą.

     Tyrimo tikslas. Atskleisti 7 klasės mokinių požiūrį į lietuvių etninę kultūrą.

     Tyrimo uždaviniai:

1) Atskleisti lietuvių etninės kultūros sampratą mokslinėje ir metodinėje literatūroje.

2) Išanalizuoti etninės kultūros svarbą mokinių gyvenime.

3) Atskleisti mokinių požiūrį į lietuvių etninę kultūrą.

     Tyrimo metodai:

1) Mokslinės literatūros ir švietimo dokumentų duomenų analizė.

2) Anketinė mokinių apklausa raštu.

3) Kiekybinė duomenų analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7687 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • SĄVOKOS5
 • 1. LIETUVIŲ ETNINĖS KULTŪROS TEORINIAI PAGRINDAI
 • 1.1. Etninės kultūros samprata6
 • 1.2. Lietuvių etninės kultūros rūšys9
 • 1.2.1. Lietuvių liaudies dainos10
 • 1.2.2. Lietuvių liaudies muzikos instrumentai12
 • 1.2.3. Lietuvių liaudies šokiai13
 • 1.3. Etninės kultūros puoselėjimas mokykloje16
 • 2. TYRIMO REZULTATAI: 7 KLASĖS MOKINIŲ POŽIŪRIS Į LIETUVIŲ ETNINĘ KULTŪRĄ
 • 2.1. Tyrimo metodika ir tiriamieji19
 • 2.2. Tyrimo duomenų analizė21
 • DISKUSIJA29
 • IŠVADOS30
 • LITERATŪRA31
 • PRIEDAS34

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos ir Portugalijos studentų požiūris į etninės muzikos svarbą mokinių muzikiniame ugdyme
Diplominis darbas Lietuvos ir Portugalijos studentų požiūris į etninės muzikos svarbą mokinių muzikiniame ugdyme

     Temos aktualumas. „Ugdymas – asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka bei žmonijos kultūros [...]

Tiriamasis darbas „kaip keičiasi požiūris į mokytoją, mokyklą ir mokinį lietuvių literatūroje“
Tyrimas Tiriamasis darbas „kaip keičiasi požiūris į mokytoją, mokyklą ir mokinį lietuvių literatūroje“

Tarybiniais laikais (sovietmečiu) mokyklos stereotipas pasikeitė. Atsirado drąsių rašytojų, kurie, rašydami apie pedagogus ir mokinius [...]

Ką reikėtų daryti, kad lietuvių kalba būtų prestižinė, plačiai vartojama kultūroje, mene, moksle ir neliktų tik buitine namų kalba? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais
Rašinys Ką reikėtų daryti, kad lietuvių kalba būtų prestižinė, plačiai vartojama kultūroje, mene, moksle ir neliktų tik buitine namų kalba? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais

Visiems žinoma, kad lietuvių kalba yra viena seniausių ir mažiausiai pakitusių indoeuropiečių atšakos kalbų. Tačiau [...]

Veiksniai, lemiantys mokinių požiūrį į kūno kultūros pamokas
Kursinis darbas Veiksniai, lemiantys mokinių požiūrį į kūno kultūros pamokas

Aktualumas ir problema. Fizinis ugdymas, kaip vientiso (visybinio) ugdymo dalis, turėtų būti grindžiamas humanistinėmis ir [...]

Etninės kultūros paveldo vertybių atpažinimas ir pripažinimas.Valakinio kaimo kultūros paveldas
Kursinis darbas Etninės kultūros paveldo vertybių atpažinimas ir pripažinimas.Valakinio kaimo kultūros paveldas

Lietuvos kaimo paveldas sparčiai nyksta. Paveldo išlikimas, saugojimas ir reprezentavimas Lietuvoje kelia susirūpinimą ne tik paveldo [...]

Istorinė Lietuvos respublikos prezidentūra – Kauno kultūros centras
Praktikos ataskaita Istorinė Lietuvos respublikos prezidentūra – Kauno kultūros centras

Šio darbo pagrindinis tikslas yra atskleisti istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros, kaip unikalaus kultūrinio objekto, svarbą [...]

Lietuvos kultūros paveldo objektas - Pažaislio vienuolynas
Referatas Lietuvos kultūros paveldo objektas - Pažaislio vienuolynas

ĮVADAS     Lietuvos kultūra labai unikali ir turinti daug paveldo. Pradedant apie tai kalbėti galima paminėti [...]

Mokymosi sunkumai, iškylantys specifinių pažinimo sutrikimų turintiems vaikams, atliekantiems užduotis 6 klasės lietuvių kalbos I ir II dalies pratybų sąsiuviniuose
Referatas Mokymosi sunkumai, iškylantys specifinių pažinimo sutrikimų turintiems vaikams, atliekantiems užduotis 6 klasės lietuvių kalbos I ir II dalies pratybų sąsiuviniuose

Mūsų mokyklose, kur vyrauja mokomosios medžiagos įsiminimas ir atgaminimas, o ne mąstymas, problemų sprendimas, toks [...]

Išsamus 12 klasės lietuvių kalbos konspektas
Konspektas Išsamus 12 klasės lietuvių kalbos konspektas

Balio Sruogos ,,Dievų miškas” Romano priešistorė. Poetas, dramaturgas, prozininkas Balys Sruoga, Vilniaus universiteto profesorius, 1943 [...]

Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)
Diplominis darbas Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)

XXIa. visuomenė įžengė į žinių amžių, kuriame mokymasis visą gyvenimą tampa būtinybe. Pats terminas ,,žinių [...]

Ar mūsų visuomenėje taisyklinga kalba yra būtinas kultūringo žmogaus požymis? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį.
Rašinys Ar mūsų visuomenėje taisyklinga kalba yra būtinas kultūringo žmogaus požymis? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį.

Visų pirma – reikėtų išsiaiškinti, kas tai yra kultūringas žmogus? Kaip jis turi elgtis ir [...]

Kaip šiuolaikiniai rašytojai keičia ir atgaivina kalbą? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais
Rašinys Kaip šiuolaikiniai rašytojai keičia ir atgaivina kalbą? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Pirmiausia, manau, kad tikslinga būtų aptarti, kokia kalba buvo praeityje. Be abejonės visi žinome Kristijono [...]

Kaip pilietiškumas reiškiasi skirtingų laikotarpių Lietuvos literatūroje? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais
Rašinys Kaip pilietiškumas reiškiasi skirtingų laikotarpių Lietuvos literatūroje? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais

Anot istoriko A. Bumblausko, „Pilietiškumas – būtina tautos egzistavimo prielaida“. Tai – neatskiriama laisvos, nepriklausomos [...]