7 klasės mokinių požiūris į Lietuvos etninę kultūrą

37 psl. / 7687 žod.
Kursiniame darbe pateikiama pagrindinė informacija apie Lietuvos etninę kultūrą, ypač atkreipiant dėmesį į etninę muziką. Tyrimo dalyje nagrinėjama 7 klasės mokinių, gyvenančių mieste ir kaime požiūris į lietuvių etninę kultūrą.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus brangina tai, kas jam sava. Prisiriša prie tam tikrų daiktų, žmonių, tradicijų, aplinkos ir kt. Tačiau lietuvių etninė kultūra nyksta, nors ir ji yra labiausiai mums artima kultūra, išreiškianti tikrąją lietuvio prigimtį, puoselėjanti tikrąsias, bei pačias geriausias mūsų senolių vertybes.

Per lietuvių etninę kultūrą, ypač per lietuvių liaudies dainas, šokius, žaidimus, vaikui nuo mažens yra perduodamos pačios gražiausios žmogiškosios vertybės. Lietuviai nuo seno mylėjo gamtą, o per meilę gamtai yra puoselėjama ir meilė žmogui. Paskaičius lietuvių liaudies tautosaką ar įsigilinus į vaikišku dainelių tekstus, galime rasti daugybę gražių vaiko pamokymų. Dažnai tėvai ugdydami vaiką nukrypsta į lankas su liepiamąja nuosaka. Vaikui neleidžiama laisvai ugdytis, suprasti gyvenimo tiesas. Tėvai tiesiog perša nuomonę, savo liepimus vaikams. Lietuvių liaudies tautosaka yra viso to priešingybė. Vaikai yra mokomi gražiai elgtis vadovaujantis tautosakoje minimais įvairiais negerais nutikimais neklausantiems vaikams. Įvairios mįslės nuo pat mažų dienų skatina loginį vaiko mąstymą, ugdo protingą, logiškai mąstančią asmenybę.

Lietuvių etninėje kultūroje įvairios dainos, šokiai, žaidimai – tai ne tik smagi pramoga, bet šie dalykai yra įprasminti. Kiekvienas šokio judesys ar išdainuotas dainos žodis turi gilią prasmę. Daina ir šokiu žmogus senovėje palaikė ryšį su gamta. Senovės lietuvio viduje slypėjo gili išmintis, prasmė. Šiomis dienomis į Lietuvą vis labiau veržiasi kultūra, kuri nereikalauja jokio mąstymo, kuri tiesiog vyksta be jokio didesnio tikslo, tik tam, kad būtų smagu. Ji labai sparčiai veržiasi į kiekvieno lietuvio namus, išstumdama tai, kas turi didesnę prasmę – mūsų, lietuvių liaudies kultūrą.

Šiomis dienomis daugeliui žmonių etninė kultūra asocijuojasi su kaimo kultūra. Nedideliuose Lietuvos miesteliuose, kaimuose įvairių švenčių metu dažniau, nei didmiesčiuose yra girdima lietuvių liaudies muzika. Tačiau ir čia jau dažnai ši muzika naudojama tik renginio pradžioje, neįtraukia daugiau žiūrovų.

Pagrindiniai vaiko ugdytojai yra tėvai, vaiko seneliai, taip pat ir mokytojai. Šie žmonės turi didžiausią įtaką vaiko auklėjime. Norint puoselėti lietuvių etninę kultūrą, visų pirma ją puoselėti turėtų patys ugdytojai, kadangi jie yra didžiausias pavyzdys, kuriuo seka mažoji karta.

Tyrimo problema. Sparčiai nykstantis lietuvių etninės kultūros vaidmuo mokinių gyvenime.

Tyrimo objektas. 7 klasės mokinių požiūris į lietuvių etninę kultūrą.

Tyrimo tikslas. Atskleisti 7 klasės mokinių požiūrį į lietuvių etninę kultūrą.

Tyrimo uždaviniai:

1) Atskleisti lietuvių etninės kultūros sampratą mokslinėje ir metodinėje literatūroje.

2) Išanalizuoti etninės kultūros svarbą mokinių gyvenime.

3) Atskleisti mokinių požiūrį į lietuvių etninę kultūrą.

Tyrimo metodai:

1) Mokslinės literatūros ir švietimo dokumentų duomenų analizė.

2) Anketinė mokinių apklausa raštu.

3) Kiekybinė duomenų analizė.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • SĄVOKOS5
 • 1. LIETUVIŲ ETNINĖS KULTŪROS TEORINIAI PAGRINDAI
 • 1.1. Etninės kultūros samprata6
 • 1.2. Lietuvių etninės kultūros rūšys9
 • 1.2.1. Lietuvių liaudies dainos10
 • 1.2.2. Lietuvių liaudies muzikos instrumentai12
 • 1.2.3. Lietuvių liaudies šokiai13
 • 1.3. Etninės kultūros puoselėjimas mokykloje16
 • 2. TYRIMO REZULTATAI: 7 KLASĖS MOKINIŲ POŽIŪRIS Į LIETUVIŲ ETNINĘ KULTŪRĄ
 • 2.1. Tyrimo metodika ir tiriamieji19
 • 2.2. Tyrimo duomenų analizė21
 • DISKUSIJA29
 • IŠVADOS30
 • LITERATŪRA31
 • PRIEDAS34

Reziumė

Autorius
laurita1
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Muzika
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lie 9, 2016
Apimtis
37 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Senieji Lietuvos muzikos instrumentai

Muzika Prezentacija akvilėgir
Seniausi Lietuvos teritorijoje rasti yra žalvario amžiaus ir vėlesnių epochų kaulo švilpukai, žvangučiai, varpeliai, molinukai ir kiti muzikos instrumentai. Bėgant laikui instrumentai buvo...

Lietuvių liaudies instrumentai

Muzika Prezentacija priskutas
učiamasis lietuvių liaudies muzikos instrumentas. Tai vieno ar dviejų liežuvėlių aerofonas, su pūstuku, ar be jo. Gaminama iš medžio, žievės, rago, šiaudo, žąsies...

Lietuvių muzikos istorija

Muzika Konspektas 2018 m. paperplane
Labai patogus konspektas apie visą lietuvių muzikos istoriją - nuo liaudies dainų iki pat šiuolaikinių kompozitorių. Tinkamai suformatuotas, viena tema sutalpinta į vieną...