Ekonomika ir verslas / Finansai

Pelningumo didinimo X įmonėje galimybių tyrimas AB „Pieno žvaigždės“ AB „Rokiškio sūris“ AB „Žemaitijos pienas“

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Įmonės sėkmė ir jos konkurencinis pranašumas priklauso nuo to kaip apgalvotai ir strategiškai yra valdomi jos finansai. Pieno perdirbimo įmonės, dirbančios rinkos sąlygomis gali garantuoti sėkmę tik protingai valdant įmonės finansinius išteklius bei žinant įmonės pelningumo rodiklius. Finansų valdymo atspindys yra įmonės finansinės ataskaitos. Mūsų nagrinėjamos pieno perdirbimo įmonės pelningumo rodiklių, pelno (nuostolio) ataskaitų analizė suteikia reikiamos informacijos apie įmonės veiklos efektyvumą ir pelningumo didinimą, o taip pat gauta informacija iš finansinių ataskaitų yra naudojama planuojant ateities finansavimo projektus ir nulemia akcininkų bei kreditorių finansinius sprendimus. Rinkos ekonomikoje egzistuojančių įmonių pagrindinis tikslas yra pelningumo maksimizavimas, todėl svarbiausias finansų valdymo tikslas yra tenkinti įmonės savininkų interesus. Objektyvus sukauptos finansinės informacijos vertinimas padeda pamatyti procesus, vykstančius įmonėje, bei priimti reikiamus sprendimus atsižvelgiant į juos. Tačiau, nepaisant didelės įmonių veiklos rodiklių, pelningumo rodiklių analizės reikšmės, daugelis jos teorijos ir praktikos klausimų išnagrinėti nepakanka­mai. Iki šiol nėra bendro įmonių finansinės veiklos analizės turinio, t. y. kokias pieno perdirbimo įmonės veiklos sritis ir ūkines operacijas tirti, kokią informaciją kaupti ir ją vertinti. Šiame savarankiškame darbe pabandysime apibendrinti 3 pieno perdirbimo įmonių pelningumo rodiklių analizę nagrinėjant šių įmonių finansinį valdymą.

       Darbo problema. Įmonės finansų valdymo savarankiškame darbe paimtos 3 įmonės (ta pačia pieno perdirbimo veikla užsiimančios) ir lyginama tų įmonių finansinė problema. Siekiant optimalios įžvalgos savarankiškame darbe, išsami 3 pieno perdirbimo įmonių finansinio valdymo pelningumo rodiklių analizė yra būtina, nes norima padidinti pieno perdirbimo įmonių pelningumą, todėl pastangos turi būti sutelktos į pelningumo rodiklių pokyčius ir veiksnius, kurie juos nulemia, bei pateikti tos problemos sprendimo rezultatus.

   Darbo tikslas. Ištirti pelningumo didinimo galimybes AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“ atliekant tyrimą kaip padidinti pelningumo galimybes pieno perdirbimo įmonėse nagrinėjant pelningumo rodiklių analizę.

     Darbo uždaviniai. Siekiant pasiekti iškeltą tikslą keliami šie uždaviniai:

1.Išnagrinėti teorinius aspektus finansų valdymo ir finansinių rodiklių analizę;

2. Apibūdinti AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“ veiklą;

3. Įvertinti finansinių ataskaitų pelningumo rodiklius AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“;

4. Pasiūlyti priemones pelningumo didinimo galimybei spręsti;

5. Sudaryti perspektyvines finansines ataskaitas ir parodyti, kaip pasikeis įmonės pelningumo rodikliai, jeigu pavyktų įgyvendinti pelningumo didinimui siūlomas priemones;

6. Pateikti atlikto darbo išvadas.

      Tyrimo metodai. Metodologija yra glaudžiai susijusi su tyrimo metodais ir technika. Mokslinei literatūrai analizuoti buvo pasitelktas monografinis metodas, sisteminė mokslinės literatūros analizė. Darbe naudoti metodai: tekstinių duomenų sąvokos, informacijos pateikimas grafiškai ir duomenų analizavimas, nagrinėjami internetiniai šaltiniai, Statistikos departamento duomenys. Darbe buvo naudojama literatūros analizė ir statistinis tyrimo duomenų grupavimas bei lyginamoji analizė.

     AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“ santykinių rodiklių (pelningumo) lyginamoji analizė. Gauti duomenys susisteminti, vaizduojami grafiniu būdu ir pateiktos išvados.

     Darbo santrauka. Savarankiškame darbe bus nagrinėjami trijų didžiausių Lietuvos pieno perdirbimo įmonių pelningumo didinimo galimybių rezultatai. Pagrindinis tikslas yra nustatyti kiekvienos įmonės pelningumo rodiklius bei nustatyti, ar analizuojamose pieno perdirbimo įmonėse blogėja pelningumo rodikliai. Todėl savarankiško darbo problema yra formuluojama „Pelningumo didinimo X įmonėje galimybių tyrimas“.

Pradžioje bus apibūdinta nagrinėjamos problemos teoriniai aspektai, pagrindiniai duomenys apie kiekvieną įmonę, tuomet pagal pelningumo rodiklius nustatysim įmonių pelningumo didinimo galimybes.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8700 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • TEORINĖ DALIS
  • 1. Finansų valdymo esmė ir finansų ataskaitų analizė4
  • 2. Pelningumo rodiklių naudojimas8
  • PRAKTINĖ DALIS
  • 3. Pelningumo didinimo AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“ galimybių analizė10
  • IŠVADOS23
  • LITERATŪRA IR KITI INFORMACINIAI ŠALTINIAI25
  • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Finansinio valdymo įvertinimas AB „Pieno žvaigždės“,  AB „Rokiškio sūris“ , AB „Žemaitijos pienas“
Kursinis darbas Finansinio valdymo įvertinimas AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“ , AB „Žemaitijos pienas“

Temos aktualumas. Įmonės sekmė ir jos konkurencinis pranašumas priklauso nuo to kaip apgalvotai ir strategiškai [...]

AB ,,Rokiškio sūris“ ir AB ,,Žemaitijos pienas“ veiklos palyginamoji analizė
Kursinis darbas AB ,,Rokiškio sūris“ ir AB ,,Žemaitijos pienas“ veiklos palyginamoji analizė

Globalizacija vis labiau skverbiasi į kiekvienos įmonės veiklą. Šis reiškinys įmonių vadovus supažindina ne tik [...]

AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Pieno žvaigždės“ finansinių rezultatų analizė ir prognozavimas
Kursinis darbas AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Pieno žvaigždės“ finansinių rezultatų analizė ir prognozavimas

Kiekviena įmonė siekia uždirbti kuo didesnį pelną ir būti pirmaujanti konkurencinėje kovoje. Norint pasiekti kuo [...]

Kainodaros organizavimas AB „Pieno žvaigždės“: fermentinis sūris
Kursinis darbas Kainodaros organizavimas AB „Pieno žvaigždės“: fermentinis sūris

Šiomis dienomis pasaulyje vyksta daugybė dalykų, jame savo veikla užsiima begalės kompanijų, kurios nuolat siekia [...]

Įmonės “Rokiškio sūris” 2011 - 2013m. finansinių rodiklių apžvalga
Referatas Įmonės “Rokiškio sūris” 2011 - 2013m. finansinių rodiklių apžvalga

AB „Rokiškio sūris“ – tai patikimi pieno pramonės profesionalai. Tai Baltijos regione efektyviausia pieno produktų gamybos [...]

AB „ Pieno žvaigždės“ įmonės turto pokyčiai ir jų priežasčių analizė
Kursinis darbas AB „ Pieno žvaigždės“ įmonės turto pokyčiai ir jų priežasčių analizė

Įmonių finansai yra finansų sistemos sudėtinė dalis. Jie per pinigus apibūdina ekonominius santykius, atsirandančius dėl [...]

Baigiamojo praktikos ataskaita AB ,,PIENO ŽVAIGŽDĖS” filialo ,,PANEVĖŽIO PIENAS” įmonėje
Praktikos ataskaita Baigiamojo praktikos ataskaita AB ,,PIENO ŽVAIGŽDĖS” filialo ,,PANEVĖŽIO PIENAS” įmonėje

Studijų baigiamąją praktiką atlikau AB ,,PIENO ŽVAIGŽDĖS” filialo ,,PANEVĖŽIO PIENAS” įmonėje. Ši praktika truko šešias [...]

AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Referatas AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Po spartaus ekonomikos augimo 2000 – 2007 m. Lietuvoje prasidėjo ekonominė krizė, kuri skaudžiai paveikė [...]

AB”Rokiškio sūris” pelningumo rodiklių dinamikos analizė 2009-2011m.
Kursinis darbas AB”Rokiškio sūris” pelningumo rodiklių dinamikos analizė 2009-2011m.

               Įmonė kuri nori gauti kuo didesnį pelną turi pastoviai ir išsamiai atlikinėti pelno veiksnių [...]

UAB
Referatas UAB "Megrame langai" pelningumo didinimo galimybės

   Pelnas, jo svarba bei pelningumo rodiklių analizė yra būtina visų formų įmonėms, norint išsiaiškinti [...]

Tarptautinės įmonės
Referatas Tarptautinės įmonės "Pieno žvaigždės" marketingo analizė Rusijos rinkoje

Darbo aktualumas - akcinė bendrovė „Pieno žvaigždės", kuri įkurta 1998 metais, šiuo metu yra viena [...]

AB
AB "Rokiškio sūris" ir AB "Vilkyškių pieninė" pelno ir pelningumo lyginamoji analizė

Rinkos ekonomikos sąlygomis nuolat didėja konkurencija tarp įmonių. Įmonėms, norinčioms išsilaikyti rinkoje ir įgyvendinti savo [...]

UAB „X“ pelningumo didinimo galimybių analizė
Diplominis darbas UAB „X“ pelningumo didinimo galimybių analizė

Kiekvieno verslininko svajonė uždirbti iš savo įmonės veiklos pelną, kurį vėliau galėtų išsimokėti kaip dividendus.

“X” įmonės konkurencingumo didinimo galimybės diegiant informacines technologijas
Kursinis darbas “X” įmonės konkurencingumo didinimo galimybės diegiant informacines technologijas

Šiuo metu nė viena įmonė negali sau leisti nepaisyti objektyvaus konkurencijos būtinumo. Jos turi stengtis [...]

UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas
Kursinis darbas UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas

Efektyvi verslo įmonės plėtra - tai naujų rinkos nišų atradimas ir įsitvirtinimas jose. Verslo įmonės [...]