Etninės kultūros paveldo vertybių atpažinimas ir pripažinimas.Valakinio kaimo kultūros paveldas

17 psl. / 6823 žod.

Ištrauka

Lietuvos kaimo paveldas sparčiai nyksta. Paveldo išlikimas, saugojimas ir

reprezentavimas Lietuvoje kelia susirūpinimą ne tik paveldo apsaugos specialistams, bet ir visiems, kurie neabejingi tautinio savitumo bei tradicinės kultūros raiškos gyvybingumui.

Tampa aktualu patikslinti: kas sudaro dabartiniame Lietuvos kaime etnografijos ir paveldosaugos interesų objektą, kokį teritorinį vienetą laikyti etnokultūrinio kraštovaizdţio saugotinu objektu, kokiais kriterijais nustatyti, įvertinti ir atrinkti etnokultūrinio paveldo vertybes saugojimui vietose, siekiant uţtikrinti jų funkcionavimą ir panaudą.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TERMINAI4
 • 2. ETNINĖS KULTŪROS VERTYBIŲ ATRANKOS KRITERIJAI4
 • 3. LIETUVOS KRAŠTOVAIZDŢIO FORMAVIMOSI RAIDA5
 • 4. VALAKINIO KAIMO KULTŪROS PAVELDO SKIRSTYMAS PAGAL ETNOGRAFINIUS REGIONUS6
 • 4.1.VALAKINIO KAIMO KULTŪROS PAVELDAS RYTŲ AUKŠTAITIJOJE7
 • 4.1.1.KRETUONYS7
 • 4.1.2.RĖKUČIAI8
 • 4.1.3.GAVEIKĖNAI8
 • 4.1.4.DIDŢIASALIS8
 • 4.1.5. KUKUTĖLIAI8
 • 4.1.6.MĖŢIONYS9
 • 4.1.7. MIKALAJŪNAI9
 • 4.1.8.MODŢIŪNAI9
 • 4.1.9. PAKALNIAI9
 • 4.1.10.VIDUTINĖ9
 • 4.2. VALAKINIO KAIMO KULTŪROS PAVELDAS VAKARŲ AUKŠTAITIJOJE10
 • 4.2.1. MIKNIŪNAI11
 • 4.2.2.KLEBONIŠKIAI11
 • 4.3.VALAKINIO KAIMO KULTŪROS PAVELDAS ŢEMAITIJOJE11
 • 4.4.VALAKINIO KAIMO KULTŪROS PAVELDAS DZŪKIJOJE12
 • 4.4.1. RIMAŠIAI13
 • 4.4.2.KLEPOČIAI13
 • 4.4.3. DARGUŢIAI13
 • 4.4.4.LATEŢERIS13
 • 4.4.5. DAUGIRDAI13
 • 4.4.6.DUBININKAS13
 • 4.4.7.ČIŢIŪNAI14
 • 4.4.8. TILTAI14
 • 4.4.9.ŠVENDUBRĖ14
 • 4.5. VALAKINIO KAIMO KULTŪROS PAVELDAS SUVALKIJOJE14
 • 4.6. VALAKINIO KAIMO KULTŪROS PAVELDAS MAŢOJOJE LIETUVOJE15
 • IŠVADOS16
 • NAUDOTA LITERATŪRA17

Reziumė

Autorius
orchideja24
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Architektūra
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 14, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Gotikos paveldas

Architektūra Referatas 2010 m. ilovenerds
Gotikos menas susiformavo XII a. Prancūzijoje. XIII-XV a. jis plito visų pirma tose Europos šalyse, kur feodalizmo sąlygomis svarbiausiais ekonominiais, politiniais ir kultūriniais...

Kultūros paveldo apsauga ginkluoto konflikto metu

Architektūra Referatas denis
Darbo aktualumas. Stabili ir harmoninga šiuolaikinės civilizacijos raida glaudžiai siejasi su kultūros ir kultūros paveldo išsaugojimo klausimais. Esama situacija tarptautinėje bendrijoje turi akivaizdžius...

Smurtas prieš paveldą

Architektūra Prezentacija 2013 m. orchideja24
Prezentacijoje aprašomas smurtas prieš architektūros paveldą, jam kylanti sunaikinimo grėsmė, pateikiami pavyzdžiai.

Kauno miesto kultūros paveldo objektai

Architektūra Prezentacija 2014 m. studentė17
Prezentacijoje pristatomi Kauno miesto kultūros paveldo objektai. Fotonuotraukomis perteikiamas garsių paveldo objektų grožis ir architektūrinės detalės.