Socialiniai mokslai / Psichologija

Socializacijos sąvoka, socializacija vaikystėje

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Ekonominiai, politiniai ir socialiniai pokyčiai veikia daugelio Lietuvos žmonių gyvenimą. Socializacija – individo integracijos į visuomenę procesas, patirties, reikalingos atlikti tam tikrus socialinius vaidmenis, įgijimas. Socializacija formuoja individą kaip visuomenės, kuriai jis priklauso narį. Vaiko socializacija vyksta įvairiomis aplinkybėmis, kurios turi skirtingus poveikius ir iš vaiko reikalauja skirtingo elgesio. Socializacijos procesas vyksta ne tik vaikystėje, paauglystėje ir jaunystėje, bet ir brandos amžiuje. Socializacija taip pat yra individo tapimas asmenybe.

Socializavimasis – tai asmenybės nuostatų, vertybių, mąstymo būdų ir kitų asmeninių socialinių savybių perėmimas. Tai žmogaus vystymasis, sąveikaujant su aplinka, kuris prasideda ankstyvojoje vaikystėje ir tęsiasi visą žmogaus gyvenimą. Asmenybės socializacija vyksta sąveikaujant su įvairiais veiksniais ir agentais.

Problema – Socializacija vaikystėje vaidina itin svarbų vaidmenį viso gyvenimo procese. Ji vyksta įtakojama įvairiausių aplinkybių. Socializacija yra labai ilgas ir visas žmogaus gyvenimo sferas apimantis procesas.

Apie socializaciją ir apie vaiko socializaciją ir ugdymą vaikystėje, dalyvavimą visuomenės gyvenime aprašė dauguma sociologų, pedagogų, ir kitų sričių specialistų: Juodaitytė A. (2002), Socializacija ir ugdymas vaikystėje knygoje, Vaitkevičius J. (1995) Socialinės pedagogikos pagrindai, Kvieskienė G. (2005) Pozityvioji socializacija Mokslinės monografijos, Socialinis pranešimas (2003).

Darbo objektas – socializacijos sąvoka ir socializacija vaikystėje.

Šio darbo tikslas – atskleisti socializacijos esmę ir ją įtakojančių pagrindinių faktorių įtaką vaiko socializacijoje, palyginti skirtingų autorių požiūrį į socializaciją, jos apibrėžtis, bei socializaciją vaikystėje veikiančius faktorius. Darbe bus nagrinėjama – visuomenės įtaka vaiko socializacijai, taip pat aprašoma bendruomenės ir šeimos vaikui socializacijai rastis.

Darbo uždaviniai:

-          atskleisti socializacijos sąvoką ir socializaciją įtakojančius faktorius;

-          išsiaiškinti, kaip socializacija vyksta vaikystėje;

-          lyginant įvairių autorių išsakytą požiūrį, išanalizuoti pagrindinius socializaciją įtakojančius mikro-veiksnius: šeima, mokykla, subkultūra ir t.t.

-          sudaryti testą apie socializaciją ir socializaciją vaikystėje.

Darbe naudotas tyrimo metodas – tekstinių duomenų sąvokos, informacijos pateikimas grafiškai ir autorių naudojamų socializacijos apibūdinimų palyginimas.

Tyrimui įvykdyti buvo pasirinktas anketinis apklausos metodas (TESTAS). Remiantis teorinėmis bei duomenų apžvalga buvo padaryta anketinė apklausa (TESTAS su teisingais ir klaidingais atsakymais norint sužinoti žinias respondentų apie socializaciją ir socializaciją vaikystėje.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5600 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • I.Socializacija4
 • I.1. Socializacijos sąvoka4
 • I.2. Socializaciją įtakojantys faktoriai.6
 • II. Socializacija vaikystėje8
 • II.1. Vaikystės amžius ir socializacija8
 • II.2. Visuomenės įtaka vaiko socializacijos procese10
 • II.3. Šeima socializacijos procese.11
 • II.4. Mokykla kaip socializacijos veiksnys.13
 • Išvados.14
 • Literatūros sąrašas.15
 • PRIEDAS16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje
Diplominis darbas Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje

Darbo tikslas – atskleisti dvikalbių vaikų socializacijos ypatumus lietuviškame vaikų darželyje. Darbe yra analizuojama mokslinė literatūra [...]

Socializacija
Konspektas Socializacija

Socialumas jau nuo pat gimimo būdingas žmonių gyvenimui. Kuo ilgiau užtrunka socialinė izoliacija, tuo labiau [...]

Profesinė socializacija
Referatas Profesinė socializacija

Mes gyvename atviroje, demokratinėje visuomenėje, kurioje ypač dabar esame stipriai susaistyti su kitais žmonėmis. Kiekvienas [...]

Socializacija: jos veiksniai
Referatas Socializacija: jos veiksniai

Socializacija - tai žmogaus vystymasis per visą jo gyvenimą sąveikaujant su aplinka. Socializacija formuoja žmogų [...]

Asmenybės socializacija. Konflikto analizė
Referatas Asmenybės socializacija. Konflikto analizė

Kiekvieno iš mūsų asmenybė yra skirtinga. Norėdami išsiaiškinti kas mes esame turime pasinerti į ieškojimo [...]

Ugdymas ir socializacija
Referatas Ugdymas ir socializacija

Montessori koncepcijos pedagoginiais pagrindais išugdyti laisvą, atsakingą, norintį nuolat tobulėti, keliantį tikslus, bei juos pasiekiantį [...]

Žmogaus reikšmė socializacijos procesui
Rašinys Žmogaus reikšmė socializacijos procesui

Šiandien vis dažniau aptarinėjama, kokioje visuomenėje mes gyvename. Yra daug, įvairių ir skirtingų nuomonių. Vieni [...]

Pozityviosios socializacijos veiklos modelis. Atvejo analizė
Referatas Pozityviosios socializacijos veiklos modelis. Atvejo analizė

Socialinio darbuotojo atliekami vaidmenys: Įgalintojas (motyvavimas, mokymas, įtikinimas, jog šeima turi įgūdžių, reikalingų integruojantis į visuomenę [...]

Šeimos įtaka vaikų socializacijai
Referatas Šeimos įtaka vaikų socializacijai

Temos aktualumas. Šeima- svarbiausias vaikų ugdymo aplinka, kurioje vystoma vaikų socializacija ir tai yra svarbiausias [...]

Socializacijos problema 2-3 metų amžiaus vaikams
Tyrimas Socializacijos problema 2-3 metų amžiaus vaikams

Vaikų darželis tai pirmoji vaikų ugdymo įstaiga, kurioje vyksta vaiko susipažinimas su socialine aplinka: naujais [...]

Šeimos įtaka vaiko socializacijai
Referatas Šeimos įtaka vaiko socializacijai

ĮVADAS   Temos aktualumas. Šeima-  yra svarbiausias vaikų ugdymo aplinka, kurioje vystoma vaikų socializacija ir tai yra [...]

Socializacijos procesas vaikų globos namuose
Referatas Socializacijos procesas vaikų globos namuose

Jau nuo neatmenamų laikų žmonės mokosi. Šių dienų pasaulyje mokslas, žinios ir nuolatinis asmens tobulėjimas [...]

Karjeros reikšmė žmogaus socializacijos procese
Rašinys Karjeros reikšmė žmogaus socializacijos procese

Pastaruoju metu vis dažniau yra kalbama apie karjerą. Karjeros procesas yra sudėtingas, nėra „vieno teisingo [...]

Hiperaktyvių vaikų socializacijos ypatumai
Rašinys Hiperaktyvių vaikų socializacijos ypatumai

                        Savo darbe aprašysiu pasirinktą temą, kuri yra man aktuali ir svarbi. Bandysiu panagrinėti hiperaktyvių [...]

Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose
Kursinis darbas Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose

Dar XX a.pabaigoje Lietuvoje prabilta apie globos institucijose augančių vaikų socialines problemas, kurios gali priklausyti [...]