Socializacijos sąvoka, socializacija vaikystėje

22 psl. / 5600 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Ekonominiai, politiniai ir socialiniai pokyčiai veikia daugelio Lietuvos žmonių gyvenimą. Socializacija – individo integracijos į visuomenę procesas, patirties, reikalingos atlikti tam tikrus socialinius vaidmenis, įgijimas. Socializacija formuoja individą kaip visuomenės, kuriai jis priklauso narį. Vaiko socializacija vyksta įvairiomis aplinkybėmis, kurios turi skirtingus poveikius ir iš vaiko reikalauja skirtingo elgesio. Socializacijos procesas vyksta ne tik vaikystėje, paauglystėje ir jaunystėje, bet ir brandos amžiuje. Socializacija taip pat yra individo tapimas asmenybe.

Socializavimasis – tai asmenybės nuostatų, vertybių, mąstymo būdų ir kitų asmeninių socialinių savybių perėmimas. Tai žmogaus vystymasis, sąveikaujant su aplinka, kuris prasideda ankstyvojoje vaikystėje ir tęsiasi visą žmogaus gyvenimą. Asmenybės socializacija vyksta sąveikaujant su įvairiais veiksniais ir agentais.

Problema – Socializacija vaikystėje vaidina itin svarbų vaidmenį viso gyvenimo procese. Ji vyksta įtakojama įvairiausių aplinkybių. Socializacija yra labai ilgas ir visas žmogaus gyvenimo sferas apimantis procesas.

Apie socializaciją ir apie vaiko socializaciją ir ugdymą vaikystėje, dalyvavimą visuomenės gyvenime aprašė dauguma sociologų, pedagogų, ir kitų sričių specialistų: Juodaitytė A. (2002), Socializacija ir ugdymas vaikystėje knygoje, Vaitkevičius J. (1995) Socialinės pedagogikos pagrindai, Kvieskienė G. (2005) Pozityvioji socializacija Mokslinės monografijos, Socialinis pranešimas (2003).

Darbo objektas – socializacijos sąvoka ir socializacija vaikystėje.

Šio darbo tikslas – atskleisti socializacijos esmę ir ją įtakojančių pagrindinių faktorių įtaką vaiko socializacijoje, palyginti skirtingų autorių požiūrį į socializaciją, jos apibrėžtis, bei socializaciją vaikystėje veikiančius faktorius. Darbe bus nagrinėjama – visuomenės įtaka vaiko socializacijai, taip pat aprašoma bendruomenės ir šeimos vaikui socializacijai rastis.

Darbo uždaviniai:

- atskleisti socializacijos sąvoką ir socializaciją įtakojančius faktorius;

- išsiaiškinti, kaip socializacija vyksta vaikystėje;

- lyginant įvairių autorių išsakytą požiūrį, išanalizuoti pagrindinius socializaciją įtakojančius mikro-veiksnius: šeima, mokykla, subkultūra ir t.t.

- sudaryti testą apie socializaciją ir socializaciją vaikystėje.

Darbe naudotas tyrimo metodas – tekstinių duomenų sąvokos, informacijos pateikimas grafiškai ir autorių naudojamų socializacijos apibūdinimų palyginimas.

Tyrimui įvykdyti buvo pasirinktas anketinis apklausos metodas (TESTAS). Remiantis teorinėmis bei duomenų apžvalga buvo padaryta anketinė apklausa (TESTAS su teisingais ir klaidingais atsakymais norint sužinoti žinias respondentų apie socializaciją ir socializaciją vaikystėje.


Turinys

 • Įvadas3
 • I.Socializacija4
 • I.1. Socializacijos sąvoka4
 • I.2. Socializaciją įtakojantys faktoriai.6
 • II. Socializacija vaikystėje8
 • II.1. Vaikystės amžius ir socializacija8
 • II.2. Visuomenės įtaka vaiko socializacijos procese10
 • II.3. Šeima socializacijos procese.11
 • II.4. Mokykla kaip socializacijos veiksnys.13
 • Išvados.14
 • Literatūros sąrašas.15
 • PRIEDAS16

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 20, 2016
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Pasitikėjimas savimi ir jo įtaka studijoms

Psichologija Referatas 2013 m. grigdanga
Dauguma šių dienų žmonių gyvena nuolatinėje rutinoje. Tai gali pradėti žlugdyti žmogų. Tokį kasdieninį psichologinį rutinos spaudimą patiriantys žmonės gali pradėti nepasitikėti savimi,...

Ankstyvosios vaikystės problemos

Psichologija Prezentacija marvita
Tikslas: Apibūdinti problemas, su kuriomis žmogus susiduria ankstyvojoje vaikystėje (ikimokykliniais metais) Uždaviniai: Išsiaiškinti kas yra ankstyvoji vaikystė Išsiaiškinti kokios problemos būdingos ikimokykliniams metams.

Asmenybės socializacija. Konflikto analizė

Psichologija Referatas dovile1990
Kiekvieno iš mūsų asmenybė yra skirtinga. Norėdami išsiaiškinti kas mes esame turime pasinerti į ieškojimo gelmes. Kiekvienos asmenybės ugdymas prasideda nuo jo šeimos,...