Socialiniai mokslai / Psichologija

Savigarbos konstrukto supratimas organizacijoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Globalizacija, infomacinių technologijų raida, ekonominis vystymasis verčia keistis ir prisitaikyti. Vis tik, nuolatinėje tėkmėje, kaitoje žmogui dažnai kyla klausimai kas aš esu, kodėl man sekasi arba ne, kodėl aš elgiuosi būtent taip, o ne kitaip bei daugelis kitų. Dar XVI–XVII amžiuje R. Dekartas teigė, jog žmogus yra tuomet, kai mąsto. Analizuojant literatūrą susidaro įspūdis, jog vėlesni autoriai savigarbos konstruktą įvardina tokiu pat svarbiu asmens egzistavimo veiksniu, kaip anuomet mąstymą įvardino R. Dekartas.

Visą savo gyvenimo laikotarpį žmogus susijęs su jį supančiais žmonėmis, aplinka, todėl kiekvienas nori būti mylimas, gerbiamas, vertinamas ir priimamas (Ferkany, 2009). Socialinis gyvenimas vystosi taip, kad asmuo nuolat galvoja kaip aš atrodau kitų akyse, kaip įgyti kitų pagarbą (Canevello & Crocker, 2011), o C. Mckinnon (2003) teigia, jog savęs vertinimas dažnai susijęs su geresnio statuso įgyjimu, materialine gerove bei su tuo susijusia geresne gyvenimo kokybe.

Darbo temos aktualumas. T. P. London (1997) teigia, jog literatūroje yra virš dviejų šimtų definicijų, apibrėžiančių savigarbą. Konstruktas gali būti įvardijamas kaip požiūris į save, meilė sau, savęs apibūdinimas, savikoncepcija ir kt. C. J. Mruk (2006) teigia, jog vienas nuolat stebinančių dalykų kalbant apie savigarbą, yra konstrukto gyvybingumas, pasireiškinatis per nuolatinę analizę įvairiais aspektais. Taigi, kyla klausimas, kas lemia neišsenkantį norą tyrinėti šį konstruktą. Tikriausiai pats bendriausias atsakymas į šį klausimą yra tas, jog savigarba yra viena iš nedaugelio dimencijų, apimanti visą žmogaus elgesį viso jo egzistencijos laikotarpiu.

Nors keičiasi žmogaus gyvenimo būdas, darbas, karjera bei asmeniniai pasiekimai, lieka svarbiu kriterijumi, apibrėžiančiu asmens vertingumą. Dėl to jaunas žmogus turi pasirinkti savo kelią, o vyresni persiorientuoti profesinėje sferoje, jei įgytos kompetencijos nebepatenkina asmeninių ar profesinių lūkesčių. Dažnai šie pasirinkimai atliekami remiantis tuo, kokiu lygiu asmuo laiko save vertingu ir galinčiu geriausiai atsiskleisti tam tikroje srityje, nes būtent požiūris į save, savęs vertinimas bei tikėjimas savo galimybėmis leidžia kelti tikslus, lūkesčius bei juos pasiekti.

Organizacijai, kaip atitinkamo tikslo siekiančiai institucijai, taip pat svarbu, jog joje dirbtų specialistai, kurių darbas duotų maksimalią naudą. Taip atsiranda mainų tarp asmens ir darbovietės sankykiai. Apžvelgiant literatūrą, galima pastebėti, jog šių mainų kokybė, rezultatai didžia dalimi priklauso nuo to, kokiu savigarbos lygiu pasižymi darbuotojas bei kokius veiksmus atlieka organizacija, organizacijos nario savigarbai sukurti. O šių kintamųjų išreikštumas galiausiai lemia individualius, grupinius bei organizacinius pasiekimus.

Darbo mokslinė problema. Savigarbos konstruktas plačiai tyrinėjamas įvairiose imtyse bei kultūrose, tačiau reikia pripažinti, jog savigarbos svarba organizacijoje ar organizacijos nario savigarba, tyrinėta dar pakankamai neilgai, vos keletą dešimtmečių. Lietuvoje savigarbos svarba organizacijose taip pat nėra plačiai tyrinėjma. Pavyko rasti vos vieną, N. Paliukaitės (2007) darbą, kuriame nagrinėjama savigarbos svarba darbui. Taigi, nėra aišku kaip savivertė apibrėžiama organizacijoje, bei kaip ji sąveikauja su įvairiais veiksniais organizacijoje ir kokių rezultatų duoda vertinant skirtinguose organizacijos lygiuose.

 

 

Tikslas – nustatyti kaip savigarba, organizacijos nario savigarba susijusi su organizacinių procesų dinamika.

 

Uždaviniai:

 1. Apibrėžti savigarbos konstruktą.
 2. Išskirti pagrindinius savigarbą aiškinančius požiūrius.
 3. Nustatyti savigarbą, organizacijos nario savigarbą lemiančius veiksnius.
 4. Įvardinti kaip savigarba, organizacijos nario savigarba susijusi su rezultatais įvairiuose organizacijos lygiuose, procesuose.

 

Metodai

 1. Mokslinės literatūros analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6616 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • Sąvokų apibrėžimas5
 • Savigarbos konstrukto apibrėžimas6
 • Savigarbą aiškinantys požiūriai7
 • Organizacijos nario savigarbos supratimas8
 • Veiksniai, galintys lemti organizacijos nario savigarbą10
 • Asmeniniai kintamieji10
 • Organizacijos atliekamų veiksmų įtaka organizacijos nario savigarbai11
 • Tarpusavio santykiai/grupiniai procesai13
 • Organizacijos nario savigarbos poveikis organizaciniams procesams15
 • Motyvacija bei darbuotojų elgesys darbe15
 • Darbo rezultatai15
 • Pasitenkinimas darbu bei intencijos išeiti iš darbo16
 • Apibendrinimas19
 • Literatūra20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Nevyriausybinė organizacija „AIESEC“
Rašinys Nevyriausybinė organizacija „AIESEC“

Tarptautinė organizacija AIESEC yra 110 pasaulio šalių. Pasaulyje gyvuoja jau daugiau nei 60 metų, Lietuvoje [...]

Personalo vadybos skirtumai viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje Lietuvoje
Diplominis darbas Personalo vadybos skirtumai viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje Lietuvoje

Šiuolaikinėje aplinkoje personalo vadyba yra laikoma vienu iš svarbiausių veiksnių, darančių įtaką organizacijos konkurencingumui ir [...]

Populiariosios kultūros supratimas
Rašinys Populiariosios kultūros supratimas

Euforiją tarp paauglių (ir ne tik) sukėlusi ir per visą pasaulį praūžusi „Vampyrų era“, kasininkė [...]

Nevyriausybinės organizacijos
Referatas Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinių organizacijų apibūdinimas. Pavyzdžiai skirti 10 kl. pilietiškumo pamokoms. [...]

Nevyriausybinių organizacijų situacijos Liietuvoje analizė
Diplominis darbas Nevyriausybinių organizacijų situacijos Liietuvoje analizė

Temos aktualumas ir problema. Vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų - nevyriausybinių organizacijų, kurios aktyviai [...]

Tarptautinių organizacijų svarba tarptautiniuose santykiuose
Rašinys Tarptautinių organizacijų svarba tarptautiniuose santykiuose

Rašinyje aptariama tarptautinių organizacijų svarba užsienio politikoje.

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos

Darbo aktualumas. Nevyriausybinės organizacijos šiuolaikinėje visuomenėje įgyja vis didesnę reikšmę. Viešojo administravimo sektoriui jos yra [...]

Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
Diplominis darbas Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Lietuvoje jaunimo politika plėtojama jau daugiau nei 20 metų. Per šiuos [...]

Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems
Kursinis darbas Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje nevyriausybinės organizacijos tampa neatsiejama dalis, kurios vaidmuo labai platus, apimantis daugumą [...]

Transparency International organizacija
Prezentacija Transparency International organizacija

Darbe pateikiami Transparency International organizacijos esminiai aspektai. Daug dėmesio skiriama TI Lietuvos skyriaus veiklai aptarti.

Etniškumas ir socialinė organizacija
Referatas Etniškumas ir socialinė organizacija

Šiandieninėje Lietuvoje labai didelį vaidmenį vaidina etniškumas. Ne tik socialinėse organizacijose, bet ir kitose įstaigose.

Jungtinių tautų organizacija
Prezentacija Jungtinių tautų organizacija

20 skaidrių. Mokyklos kursui. [...]

Kaip aš ir mano organizacija prisideda prie pilietinės visuomenės?
Rašinys Kaip aš ir mano organizacija prisideda prie pilietinės visuomenės?

Pirmosiomis eilutėmis norėčiau įvardinti savo organizacijos, kurioje dirbu pavadinimą, tai būtų Alytaus Dainavos vidurinė mokykla.

Jungtinių Tautų organizacija (JTO) Ir Lietuva
Referatas Jungtinių Tautų organizacija (JTO) Ir Lietuva

Pasaulio šalys, siekdamos užtikrinti savo gyventojams saugumą, jungiasi į įvairias tarpvalstybines organizacijas. Daugelyje šalių egzistuoja [...]

Besimokanti organizacija
Prezentacija Besimokanti organizacija

... Pokyčiai ir poreikiai: Visuomenėje vykstantys politiniai, socialiniai, ekonominiai pokyčiai kelia naujus reikalavimus individams ir organizacijoms.  Dėl kintančių [...]