Verslo rizikos mažinimo būdų analizė UAB "Novaturas"

43 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

TEMOS AKTUALUMAS. Rizika yra nuolatinė bet kurios žmogaus veiklos, taip pat ir ekonominės bei finansinės, dalis. Galima iš anksto priimti sprendimus, mažinančius riziką, tačiau jos išvengti neįmanoma. Be to rizika skatina ūkinę bei finansinę veiklą, o įmonės paprastai kartais būna linkusios labiau rizikuoti, o kartais stengiasi elgtis atsargiai.

Kompanijos sėkmė versle negali būti įvardijama tik skaičiais. Pelninga kompanija turi būti atsakinga netik akcininkams, darbuotojams, verslo partneriams, bet ir visai plačiajai visuomenei. Mūsų nagrinėjama turizmo paslaugų kompanija UAB „Novaturas“ atstovauja „gerajam verslui“, nes jos verslo strategija žinoma apima pelno siekimą ir didinimą, bet taip pat turizmo kompanija investuoja į pažangias technologijas plėtojant verslą, rūpinasi pasaulio bendruomene. Kiekvienas verslas yra rizikingas, priklausomas nuo cikliškumo ir ekonominės šalies, regiono ar pasaulio situacijos. Todėl vystant sėkmingą verslą svarbu nuolat išlikti budriu, laiku identifikuoti silpniausias esamos verslo saugumo sistemos grandis ir nustatyti ar tinkamai apsaugotos svarbiausios vertybės.

TYRIMO PROBLEMA. Šiame darbe buvo bandoma įsigilinti į rizikos mažinimo būdų analizės problematiką pasirinktoje tiriamojoje UAB „Novaturas“ tiek ekonominėje, tiek ir finansinėje veikloje, bei susipažinti su rizikos esme, rūšimis, įvertinimo būdais, rizikos reikšme, priimant finansinius sprendimus. UAB „Novaturas“ svarbu ne tik stengtis išvengti rizikos, bet ir ją sumažinti kiek tai yra įmanoma mikro ir makro lygmeniu. Todėl prieš išmokstant valdyti riziką reikia ją suprasti ir įvardinti. Verslo rizikos valdymas įmonių veikloje yra labai svarbus procesas, suteikiantis pranašumą, siekiant didinti kompanijos efektyvumą ir įmonei norint išlikti konkurencinga.

TYRIMO OBJEKTAS. UAB „Novaturas“ verslo rizikos mažinimo būdų analizė teoriniu ir praktiniu aspektu.

TYRIMO TIKLSLAS. Atlikti UAB „Novaturas“ verslo rizikos mažinimo būdų analizę.

TYRIMO UŽDAVINIAI:

 1. atlikti informacijos šaltinių apžvalgą;
 2. išnagrinėti ir pateikti darbo metodus ir priemones;
 3. aptarti darbo rezultatus, atlikus kiekybinę rizikos analizę bei įvertinus pagrindinius įmonės finansinius rodiklius; atlikus kokybinę rizikos analizę, išskiriant aktualiausias nagrinėjamai įmonei rizikos rūšis bei nurodant rizikos veiksnius;
 4. pateikti išvadas ir pasiūlymus.

TYRIMO METODAI:

 1. mokslinės literatūros ir periodinių leidinių lyginamoji analizė;
 2. internetinės informacijos šaltinių analizė;
 3. statistinių duomenų analizė ir įmonės vidinių duomenų analizė.

Darbo struktūra. Darbą sudarys titulinis lapas, turinys, įvadas, dėstomoji dalis. Dėstomąją dalį sudaro trys skyriai: pirmame skyriuje bus įvertinta informacijos šaltinių apžvalga; antrame skyriuje bus pateikti darbo metodai ir priemonės. Trečiame skyriuje bus pateikti ir aptarti darbo rezultatai. Darbo gale pateikiamos išvados ir pasiūlymai, literatūros sąrašas, priedai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA5
 • 1.1. Rizikos samprata5
 • 1.2. Rizikos valdymas6
 • 1.3. Rizikos rūšys8
 • 1.4. Verslo rodiklių nustatymo sistema10
 • 1.5. Verslo rizikos mažinimo būdai12
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS14
 • 2.1. UAB veiklos pristatymas14
 • 2.1.1. Organizacinė struktūra15
 • 2.1.2. Konkurentai17
 • 2.2. UAB rizikos mažinimo būdų analizės tikslai, metodai ir etapai18
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS20
 • 3.1. Kiekybinė UAB rizikos analizė20
 • 3.1.1. Likvidumo rodikliai20
 • 3.1.2. Skolų ir nuosavybės struktūros rodikliai22
 • 3.1.3. Veiklos efektyvumo rodikliai24
 • 3.1.4. Pelningumo rodikliai27
 • 3.1.5. Augimo rodikliai29
 • 3.2. Kokybinė UAB rizikos analizė31
 • 3.2.1. Išorinės (makro) aplinkos veiksniai31
 • 3.2.2. Vidinės aplinkos veiksniai33
 • 3.2.3. Kitos (mikro lygmenį) patiriamos rizikos34
 • 3.2.4. SWOT analizė36
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI38
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS40
 • PRIEDAI41

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 22, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
43 psl.

Susiję darbai

Įmonės vertės nustatymo būdų analizė

Ekonomika Referatas 2013 m. sejkutea
Kiekvienam ūkio subjektui turėtų būti aktualu žinoti savo įmonės vertę bei mokėti nustatyti kitos įmonės vertę. Juk kaskart prieš parduodant ar perkant įmonių...

Indijos verslo aplinkos analizė

Ekonomika Referatas 2018 m. Bythesea
Naujoji pramonės politika, paskelbta 1991 metais, paskatino konkurenciją, o ne apsaugą, kaip daug planuojamą ir patrauklią politikos aplinką. Anksčiau reikalavimas dėl patvirtinimų ir...