Ekonomika ir verslas / Finansai

Finansinio valdymo įvertinimas AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“ , AB „Žemaitijos pienas“

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Įmonės sekmė ir jos konkurencinis pranašumas priklauso nuo to kaip apgalvotai ir strategiškai yra valdomi jos finansai. Pieno perdirbimo įmonės, dirbančios rinkos sąlygomis gali garantuoti sėkmę tik protingai valdant įmonės finansinius išteklius bei žinant įmonės ilgalaikio turto mokumo rodiklius. Finansų valdymo atspindys yra įmonės finansinės ataskaitos. Mūsų nagrinėjamos pieno perdirbimo įmonės trumpalaikio ir ilgalaikio turto mokumo rodiklių, pelno (nuostolio) ataskaitų analizė suteikia reikiamos informacijos apie įmonės veiklos efektyvumą, o taip pat gauta informacija iš finansinių ataskaitų yra naudojama planuojant ateities finansavimo projektus ir nulemia akcininkų bei kreditorių finansinius sprendimus. Rinkos ekonomikoje egzistuojančių įmonių pagrindinis tikslas yra turto maksimizavimas, todėl svarbiausias finansų valdymo tikslas yra tenkinti įmonės savininkų interesus. Objektyvus sukauptos finansinės informacijos vertinimas padeda pamatyti procesus, vykstančius įmonėje, bei priimti reikiamus sprendimus atsižvelgiant į juos. Tačiau, nepaisant didelės įmonių veiklos rodiklių, pelno/nuostolio analizės reikšmės, daugelis jos teorijos ir praktikos klausimų išnagrinėti nepakanka­mai. Iki šiol nėra bendro įmonių finansinės veiklos analizės turinio, t. y. kokias pieno perdirbimo įmonės veiklos sritis ir ūkines operacijas tirti, kokią informaciją kaupti ir ją vertinti. Šiame savarankiškame darbe pabandysime apibendrinti 3 pieno perdirbimo įmonių veiklos analizę nagrinėjant finansinį valdymą.

       Darbo problema. Siekiant optimalios įžvalgos savarankiškame darbe, išsami 3 pieno perdirbimo įmonių finansinio valdymo: trumpalaikio ir ilgalaikio turto mokumo rodiklių, pleno/nuostolio analizė yra būtina, todėl pastangos turi būti sutelktos į rodiklių pokyčius ir veiksnius, kurie juos nulemia.

     Darbo objektas. Bus nagrinėjama 3 pieno perdirbimo įmonių (AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“) veikla nagrinėjant finansų valdymą.

Darbo tikslas. Įvykdyti finansinio valdymo būklės įvertinimą AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“ atliekant finansinių rodiklių analizę, susipažinti su pelno (nuostolio) analize.

Darbo uždaviniai. Siekiant pasiekti iškeltą tikslą keliami šie uždaviniai:

1.Išnagrinėti finansų valdymo bei analizės teoriją: finansinių rodiklių analizę, susipažinti su pelno (nuostolio) analize.

2. Apibrėžti AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“ veiklą, rinkos analizę;

3. Ištirti AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“ finansų valdymą naudojant finansinius bei kitus rodiklius nustatysiu įmonių konkurencines pozicijas BCG, General Electric ir Space matricų pagalba ir atlikti 2008 - 2010 metų balanso bei pelno (nuostolio) ataskaitos analizę;

Išskirti neigiamus veiksnius bei ekonominius reiškinius, sąlygojančius finansinius rezultatus.

       Tyrimo metodai. Metodologija yra glaudžiai susijusi su tyrimo metodais ir technika. Mokslinei literatūrai analizuoti buvo pasitelktas monografinis metodas, sisteminė mokslinės literatūros analizė. Darbe naudoti metodai: tekstinių duomenų sąvokos, informacijos pateikimas grafiškai ir duomenų analizavimas, nagrinėjami internetiniai šaltiniai, Statistikos departamento duomenys. Darbe buvo naudojama literatūros analizė ir statistinis tyrimo duomenų grupavimas bei lyginamoji analizė.

         AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“ 2008 -2010 metų finansinių rodiklių ataskaitų (balanso ir pelno/nuostolio) dinaminė, struktūros bei santykinių rodiklių lyginamoji analizė. Gauti duomenys susisteminti, vaizduojami grafiniu būdu ir pateiktos išvados.

Darbo santrauka. Savarankiškame darbe bus nagrinėjami trijų didžiausių Lietuvos pieno perdirbimo įmonių veiklos rezultatai. Pagrindinis tikslas yra nustatyti kiekvienos įmonės konkurencinę poziciją ir pasiūlyti strategines alternatyvas kiekvienai įmonei, o taip pat ir pasirinkti prioritetus.

Pirma, pateiksiu pagrindinius duomenis apie kiekvieną įmonę, tuomet pagal finansinius bei kitus rodiklius nustatysiu įmonių konkurencines pozicijas BCG, General Electric ir Space matricų pagalba.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12987 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA4
 • TEORINĖ DALIS
 • 1. Finansų valdymo teorijos ir finansų ataskaitų analizė6
 • 1.1. Finansų valdymo esmė ir tikslas6
 • 1.2. Finansinės analizės reikšmė, ataskaitos ir jų turinys8
 • 1.2.1. Finansinės analizės reikšmė8
 • 1.2.2. Finansinės analizės šaltiniai ir jų rūšys10
 • 1.3. Finansiniai koeficientai12
 • 1.3.1. Finansinių koeficientų reikšmė ir privalumai12
 • 1.3.2. Finansinių koeficientų naudojimas13
 • PRAKTINĖ DALIS
 • 2. Pagrindiniai duomenys apie įmones15
 • 2.1. AB „Pieno žvaigždės“15
 • 2.2. AB „Rokiškio sūris“16
 • 2.3. AB „Žemaitijos pienas“16
 • 3. BCG matrica17
 • 4. GENERAL ELECTRIC matrica18
 • 4.1. Įmonės konkurencinis statusas18
 • 4.1.1. Rinkos dalis19
 • 4.1.2. Rinkos dalies didėjimas19
 • 4.1.3. Kokybė19
 • 4.1.4. Reputacija19
 • 4.1.5. Paskirstymo tinklas19
 • 4.1.6. Marketingo sugebėjimas20
 • 4.1.7. Novatoriškumas20
 • 4.1.8. Personalo lygis20
 • 4.1.9. Technologijos20
 • 4.1.10. Ekologija21
 • 4.2. Veiklos patrauklumas21
 • 4.2.1. Rinkos dydis.21
 • 4.2.2. Rinkos augimas22
 • 4.2.3. Kaina22
 • 4.2.4. Konkurencija22
 • 4.2.5. Vartotojų pajamos22
 • 4.2.6. Aplinkos įtaka22
 • 5. SPACE matrica23
 • 5.1. Aplinkos stabilumas.23
 • 5.2. Verslo srities patrauklumas24
 • 5.3. Konkurencinis pranašumas.24
 • 5.4. Finansinis pajėgumas25
 • 5.5.Pieno verslo strategija26
 • IŠVADOS26
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACINIAI ŠALTINIAI27
 • PRIEDAI29

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pelningumo didinimo X įmonėje galimybių tyrimas AB „Pieno žvaigždės“ AB „Rokiškio sūris“ AB „Žemaitijos pienas“
Kursinis darbas Pelningumo didinimo X įmonėje galimybių tyrimas AB „Pieno žvaigždės“ AB „Rokiškio sūris“ AB „Žemaitijos pienas“

Temos aktualumas. Įmonės sėkmė ir jos konkurencinis pranašumas priklauso nuo to kaip apgalvotai ir strategiškai [...]

AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Pieno žvaigždės“ finansinių rezultatų analizė ir prognozavimas
Kursinis darbas AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Pieno žvaigždės“ finansinių rezultatų analizė ir prognozavimas

Kiekviena įmonė siekia uždirbti kuo didesnį pelną ir būti pirmaujanti konkurencinėje kovoje. Norint pasiekti kuo [...]

AB ,,Rokiškio sūris“ ir AB ,,Žemaitijos pienas“ veiklos palyginamoji analizė
Kursinis darbas AB ,,Rokiškio sūris“ ir AB ,,Žemaitijos pienas“ veiklos palyginamoji analizė

Globalizacija vis labiau skverbiasi į kiekvienos įmonės veiklą. Šis reiškinys įmonių vadovus supažindina ne tik [...]

AB „Rokiškio sūris“ finansinė analizė 2009-2010 metais
Referatas AB „Rokiškio sūris“ finansinė analizė 2009-2010 metais

Darbo aktualumas: Darbo tikslas: atlikti AB „Rokiškio sūris“ 2009-2010 metams. Darbo objektas: 2009-2010 metų AB „Rokiškio [...]

Įmonės “Rokiškio sūris” 2011 - 2013m. finansinių rodiklių apžvalga
Referatas Įmonės “Rokiškio sūris” 2011 - 2013m. finansinių rodiklių apžvalga

AB „Rokiškio sūris“ – tai patikimi pieno pramonės profesionalai. Tai Baltijos regione efektyviausia pieno produktų gamybos [...]

Kainodaros organizavimas AB „Pieno žvaigždės“: fermentinis sūris
Kursinis darbas Kainodaros organizavimas AB „Pieno žvaigždės“: fermentinis sūris

Šiomis dienomis pasaulyje vyksta daugybė dalykų, jame savo veikla užsiima begalės kompanijų, kurios nuolat siekia [...]

AB „Pieno žvaigždės“ finansinė veikla
Prezentacija AB „Pieno žvaigždės“ finansinė veikla

•Darbo tikslas – išanalizuoti AB „Pieno žvaigždės“ finansinę veiklą.   •Darbo uždaviniai: •Atlikti Lietuvos makroekonomikos analizę; •Atlikti [...]

AB
Kursinis darbas AB "Pieno žvaigždės" finansinis vertinimas ir prognozavimas

     Temos aktualumas. Kiekvienas vadovas siekia, kad jo valdoma įmonė, įstaiga ar organizacija dirbtu efektyviai [...]

AB
Referatas AB "Žemaitjios pienas" finansinė analizė

AB „Žemaitijos pienas“ yra viena didžiausių pieno produktų gamintojų Lietuvoje. Įmonė teikia platų produktų asortimentą [...]

AB „Pieno žvaigždės“ finansinių rezultatų analizė ir prognozavimas
Kursinis darbas AB „Pieno žvaigždės“ finansinių rezultatų analizė ir prognozavimas

Finansinės veiklos analizė yra visapusis įmonės finansinės būklės. Ji padeda įmonės vadovybei įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

AB
Referatas AB "Žemaitijos pienas" tiekimo grandinė ir jos valdymo procesai

Kiekvienos įmonės pagrindinis tikslas yra maksimizuoti gaunama grynąjį pelną. Tam yra reikalingas tinkamas įmonės vidaus [...]

AB „Pieno žvaigždės“ veiklos finansinė analizė ir modeliavimas
Kursinis darbas AB „Pieno žvaigždės“ veiklos finansinė analizė ir modeliavimas

Kiekviena įmonė siekia uždirbti kuo didesnį pelną ir būti pirmaujanti konkurencinėje kovoje. Norint pasiekti kuo [...]

AB „Žemaitijos pienas“ finansinės veiklos analizė
Referatas AB „Žemaitijos pienas“ finansinės veiklos analizė

Akcinės Bendrovės „Žemaitijos pienas“ - dividendų mokėjimo politika yra prasta, lyginant su konkurentų. Tik keli [...]

Baigiamojo praktikos ataskaita AB ,,PIENO ŽVAIGŽDĖS” filialo ,,PANEVĖŽIO PIENAS” įmonėje
Praktikos ataskaita Baigiamojo praktikos ataskaita AB ,,PIENO ŽVAIGŽDĖS” filialo ,,PANEVĖŽIO PIENAS” įmonėje

Studijų baigiamąją praktiką atlikau AB ,,PIENO ŽVAIGŽDĖS” filialo ,,PANEVĖŽIO PIENAS” įmonėje. Ši praktika truko šešias [...]