Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Rinkos analizė naudotų automobilių

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Rinkos ekonomikos sąlygomis prekių ir paslaugų pirkėjas yra padėties šeimininkas. O tai verčia įmones domėtis ir tirti vartotojus, konkurentus, gaminti prekes, kurios domins pirkėjus, tenkins jų poreikius ir pan. Žinant, jog konkurencija tampa vis aštresnė, o produktai ir paslaugos supanašėja, todėl įmonės yra priverstos skirti daugiau dėmesio savo klientams. Taigi organizacijos žinodamos esamą situaciją, yra priverstos įsigilinti į kiekvieno vartotojo poreikius, pagal juos taikyti produktus, paslaugas bei bendravimo būdus, taip turint preilaidą išlaikyti stiprius ryšius su klientais.

Domėtis rinka privalo bet kurios nuosavybės ir įvairios veiklos organizacijos. Įmonių vadovai turi priimti daug sprendimų, susijusių su vartotojų paieška, komunikavimu, efektyviai valdyti produktų ir paslaugų pardavimus, apimančius vartotojų poreikius ir pirkimo įpročius (paslaugų, produktų asortimentui grupuoti), rūpintis aptarnavimo organizavimu, turėti duomenų darbo veiksmingumui didinti. Įmonei svarbu ne prarasta gamyba ar realizacija, o patrauklios rinkos radimas, jos vartotojų tenkinimas jiems tinkama produkcija, vartotojų informavimas, pirkimų skatinimas. Turėdama pakankamai informacijos apie esamą rinka ir išanalizavus ją, įmonė gali tikėtis sėkmingos veiklos. Tačiau tokiems įmonės veiksmams organizuoti neišvengiamai reikalingos rinkos tyrimų žinios..

Naudotų automobilių rinka apima tarpusavyje susijusius transporto sektorius, kuriuos sudaro visuma įmonių ir įrenginių, skirtų įvairių transporto išteklių gavybai, automobilių gamybai, transformavimui, perdavimui, skirstymui ir vartojimui. Įmonė privalo priimti ekonomiškai pagrįstus, racionalius ir kuo tikslingesnius sprendimus, o tam reikalinga kuo tikslesnė informacija. Beto šiuolaikinis verslas atsidūrė dinamiškoje aplinkoje, kurioje pokyčiai yra pastovus reiškinys. Šiuo metu teikiamos paslaugos atspindi vartotojų poreikius, t.y. paklausą ir pasiūlą, tiek vidaus, tiek ir užsienio rinkoje.

Tyrimo problema. Automobilių parko atsinaujinimo tempai Lietuvoje yra patys žemiausi tarp naujų ES šalių. Dar daugiau - mūsų šalis pamažu tampa senų ir nesaugių automobilių sąvartynu. Formaliai transporto priemonė patikrinama techninės apžiūros metu. Tačiau, pagal susiklosčiusią praktiką, dėmesys kreipiamas tik į automobilio išorę, t.y. tikrinami žibintai, posūkių indikatoriai ir panašiai. ES standartų neatitinkančiais žibintais eksploatuojamų transporto priemonių didelis skaičius akivaizdžiai patvirtina, kad ši procedūra yra formali. Techninių apžiūrų centrai neturi net techninių galimybių patikrinti, ar transporto priemonė atitinka saugos ir kitus ES keliamus reikalavimus, ar čia yra saugos pagalvės, ar kėbulo geometrija nepažeista, ar tinkamas ratų suvedimas. Atnaujinus automobilių parką eismo įvykių sumažėtų bent 20 procentų, valstybės biudžetas neprarastų mažiausiai 400-420 mln. litų, kurie išmokami per “Sodros”, Ligonių kasų biudžetus, sąnaudas, tenkančias policijos, gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos ir kitų tarnybų išlaidoms apmokėti, įvairioms pašalpoms ir išmokoms. Įmonės paprastai eksploatuoja naujesnius automobilius, bet kai kurie registruoti automobiliai, esantys statistikos apskaitoje, yra neeksploatuojami. Šiam atsilikimui įtakos turi PVM mokestis pagal dabartinį Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą Lietuvoje, išskyrus keletą išlygų, įmonės negali atsiimti. Dar viena specifinė automobilių verslo pasaulio problema - gausybė remontininkų, veikiančių pagal išduotus “variklinių transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto” veiklai verslo liudijimus.

Tyrimo objektas. Rinkos analizė naudotų automobilių.

Tyrimo tikslas: Ištirti naudotų automobilių rinką bei pateikti UAB „Inchcape Motors" rinkos analizę.

            Tyrimo uždaviniai:

 1. Pateikti teorines žinias apie rinkos apibrėžtį;
 2. Išanalizuoti naudotų automobilių rinką;
 3. Atlikti makroaplinkos ir sektoriaus analizė ir UAB „Inchcape Motors" paslaugos šakos analizę: konkurentai, konkurentų asortimento politika, konkurentų kainų politika, konkurentų rėmimo politika, konkurentų paskirstymo politika.
 4. Pateikti pasiūlymus kaip pagerinti naudotų automobilių pardavimus.

Tyrimo metodai. tekstinių duomenų sąvokos, informacijos pateikimas grafiškai ir duomenų analizavimas. Darbe buvo naudojama: aprašomosios mokslinės literatūros bei interaktyvių šaltinių analizė, statistinis duomenų grupavimas bei lyginamoji analizė, grafinis duomenų vaizdavimas.

          Darbe remiamasi moksliniais straipsniais bei knygomis, konferencijų medžiaga bei oficialiais įmonės duomenimis, tarptautinių organizacijų interneto puslapiais, straipsnius ir komentarus susijusius su transporto ir ryšių statistika pateiktus Statistikos departamento. Tema Lietuvos mokslinėje literatūroje yra menkai ištirta, nors praktiniame – taikomajame ir automobilių bei logistikos formavimo lygmenyje jau pradedama apie tai diskutuoti. Kol kas, nei vienas autorius nėra nagrinėjęs, tad ši tema yra pakankamai naujoviška, todėl išskyrus įvairių automobilių bei logistikos aptarnavimo darbo programose, šia tema jokių diskusijų nesuradau. Darbe panaudoti Statistikos departamento duomenys, įmonės duomenys bei atliktos analizės mūsų nagrinėjama tema.

Tyrimo struktūra. Darbas yra sudarytas iš titulinio lapo, turinio, įvado, 3 dalių iškeltų uždavinių dėstymo. Pirmoje dalyje bus pateikiama teorinė dalis, t.y. bus aprašomi marketingo aplinka ir rinkos tyrimai, pateikiamas tikslinės rinkos apibrėžimas. Antroje dalyje bus pateikiamas analizuojamos naudotų automobilių rinka. Trečioje dalyje (praktinėje dalyje) bus tiriama naudotų atomobilių UAB „Inchcape Motors" rinkos analizė, įmonės marketingo aplinkos, apibrėžiama įmonės tikslinė rinka. Kursinio darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai, priedai.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS…………………………………………… ……………………………………3
 • 1. TEORINĖ RINKOS APIBRĖŽTIES ANALIZĖ5
 • 1.1 Mikroaplinka ir makroaplinka5
 • 1.2 Tikslinė rinka6
 • 1.3 Rinkos tyrimai……………………………………………………………………………………7
 • 1.4 Marketingo kompleksas8
 • 2. NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ RINKOS ANALIZĖ9
 • 2.1 Naudotų automobilių rinkos apibrėžties analizė9
 • 2.2 Naudotų automobilių rinkos raida13
 • 2.3 Naudotų automobilių rinkos dalyviai16
 • 2.4 Pokyčių analizė ekonominio pakilimo metu18
 • 2.5 Rinkos konjunkturos pasikeitimai ekonominio nuosmukio laikotarpiu22
 • 2.6 Kainų pokyčių analizė ir galimos tentencijos23
 • 3. NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ ANALIZĖ UAB„INCHCAPE MOTORS"30
 • 3.1 UAB „INCHCAPE MOTORS“ veikla ir rinka30
 • 3.2 Naudotų automobilių pardavimo paslaugų tikslinės rinkos paslaugų
 • segmentavimas UAB „Inchcape“32
 • 3.2 Marketingo komplekso (elementų) taikymas naudotų automobilių pardavimuose33
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI37
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI39
 • PRIEDAI41

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
“Vilniaus duonos” traškučių “Aguonėlė” rinkos analizė
Referatas “Vilniaus duonos” traškučių “Aguonėlė” rinkos analizė

Šiuolaikinėje rinkoje tikrai gausu įvairių prekių ir paslaugų. Bet augantis vartotojų apetitas, dideliu greičiu besivystanti [...]

Nekilnojamojo turto rinkos vertės analizė Jonavos rajone
Referatas Nekilnojamojo turto rinkos vertės analizė Jonavos rajone

Nekilnojamojo turto rinka Lietuvoje atsigauna - apie tai byloja naujai vis sparčiau atsigaunantis statybų verslas [...]

Internetinių rinkos tyrimų analizė
Diplominis darbas Internetinių rinkos tyrimų analizė

Šiandieniniame verslo pasaulyje ekonomikos sąlygos sparčiai kinta. Tai sąlygoja valdymo orientaciją į tikslus, konkurencijos augimas [...]

Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.
Kursinis darbas Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.

Kursiniame darbe yra suformuluoti pagrindiniai Šiaulių darbo rinkos veiksniai, problemos, išanalizuota dabartinė padėtis. Šiame darbe [...]

Opcionų rinkos tendencijų analizė ir vertinimas JAV
Prezentacija Opcionų rinkos tendencijų analizė ir vertinimas JAV

Tyrimo problema: kokios yra JAV opcionų rinkos perspektyvos po globalios finansų krizės? Tyrimo objektas – JAV [...]

Lizingo rinkos bei plėtros Lietuvoje analizė
Referatas Lizingo rinkos bei plėtros Lietuvoje analizė

Lizingas, arba išperkamoji nuoma — tai finansinė paslauga, leidžianti pirkėjui naudotis norima preke sumokėjus tik [...]

Opcionų rinkos tendencijų analizė bei vertinimas JAV
Referatas Opcionų rinkos tendencijų analizė bei vertinimas JAV

Temos aktualumas. Pastaruosius du dešimtmečius didžiosios pasaulio dalies finansų sistemos patyrė tam tikrą transformaciją. Dereguliavimo [...]

Lietuvos draudimo rinkos analizė
Diplominis darbas Lietuvos draudimo rinkos analizė

Ekonominiai pokyčiai skatina naujų komercinės veiklos sričių iškilimą ir plėtrą. Viena iš tokių komercinės veiklos [...]

Gyvybės draudimo rinkos analizė
Kursinis darbas Gyvybės draudimo rinkos analizė

Draudimo rinka tai – finansų rinkoje veikiantis mainų mechanizmas, suvedantis draudimo paslaugų pardavėjus ir pirkėjus [...]

Draudimo rinkos Lietuvoje analizė
Referatas Draudimo rinkos Lietuvoje analizė

Žmogus visuomet siekia būti saugus, apsaugoti artimuosius, savo turtą, todėl galimų rizikų sumažinimui, saugumo jausmo [...]

Lietuvos vertybinių popierių rinkos integracijos į pasaulines rinkas analizė
Referatas Lietuvos vertybinių popierių rinkos integracijos į pasaulines rinkas analizė

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo pasaulyje prekyba vertybiniais popieriais bei investavimas į juos tampa vis efektyvesnis [...]

Arbatos rinkos analizė ir galimybių vertinimas Lietuvoje
Referatas Arbatos rinkos analizė ir galimybių vertinimas Lietuvoje

Tema Šiame darbe aprašoma arbatos  rinką, jos pavojai ir grėsmės. Visais laikais arbatai buvo skiriamas ypatingas [...]

Buto paskolų rinkos Lietuvoje analizė
Referatas Buto paskolų rinkos Lietuvoje analizė

Temos aktualumas: Pinigų reikšmė visuomenėje yra puikiai žinoma. Išgyventi be jų šiuolaikiniame pasaulyje beveik neįmanoma.

Tarptautinės rinkos įvertinimas ir analizė
Kursinis darbas Tarptautinės rinkos įvertinimas ir analizė

Tarptautinė prekyba vyksta maždaug pagal standartinį scenarijų: norint įsitvirtinti užsienio rinkoje, būtina susipažinti su pagrindinėmis [...]

Tarptautinės rinkos įvertinimas ir analizė
Prezentacija Tarptautinės rinkos įvertinimas ir analizė

Tarptautinė rinkos sąvoką reikia suprasti gana plačiai. „Ji apima visą aplinką, kurioje verslas gyvuos ir [...]