Gyvulininkystės patalpų mikroklimato cheminių veiksnių analizė ir optimizavimo būdai, laikant gyvūnus ir paukščių skirtingomis sąlygomis

30 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Gyvulininkystę specializuojant ir koncentruojant, vis daugiau gyvulių laikoma vienoje vietoje, dažniausiai uždarose patalpose. Tų patalpų mikroklimatas turi svarbią reikšmę gyvulių auginimui ir jų produktyvumui.

Uždarų patalpų mikroklimatas susideda iš daugelio veiksnių: cheminių, fizinių, biologinių - tai ir oro temperatūra ir drėgmė, jo greitis, anglies dioksidas, amoniakas ir sieros vandenilio koncentracija, dulkių ir mikroorganizmų kiekį is patalpos ore, šie veiksniai priklauso nuo vietovės klimato, statybinių medžiagų savybių, ventiliacijos sistemos, mėšlo šalinimo būdo, kanalizacijos būklės, apšvietimo prietaisų, apšildymo, gyvulių tankumo, laikymo technologijos.

Labai svarbu žinoti gyvulių ir paukščių patalpų laikymo mikroklimato cheminius veiksnius ir jų optimizavimo būdus laikant skirtingomis sąlygomis, t.y. patalpose, bei mokėti įvertinti įvertinti tokio mikroklimato metodiką.

Šiame kursiniame darbe aptarsime patalpų mikroklimato cheminių (oro cheminė sudėtis) veiksnių įtaką gyvulių bei paukščių sveikatai, jų produktyvumui, bei gyvulių transportavimą ir higieninius reikalavimus, kokie turėtų būti ir ar atitinka ES standartus.

Pastatai, kuriuose laikomi gyvuliai ir paukščiai, turi atitikti zoohigieninius sanitarinius reikalavimus, keliamus kiekvienai rūšiai, taip pat užtikrinti saugų darbą žmonėms. Nuo tvartų higieniškumo labai priklauso gyvulių sveikata, produktyvumas ir vislumas. Tvartuose turi būti geros sąlygos dirbantiesiems. Tvartų ir kitų gyvulininkystės pastatų projektai turi atitikti veterinarinės sanitarijos reikalavimus.

Darbo tikslas

Išsiaiškinti gyvulininkystės patalpų mikroklimato cheminius (oro cheminę sudėtį) veiksnius ir optimizavimo būdai, laikant gyvūnus ir paukščius skirtingomis sąlygomis bei jų transportavimą ir higieninius reiklavimus.

Darbo uždaviniai

 1. Nustatyti kas yra gyvulininkystės pastatų mikroklimatas ir jo pagrindiniai veiksniai.
 2. Ištirti gyvulių ir paukščių patalpų pagrindinius mikroklimato cheminius veiksnius.
 3. Nustatyti gyvulininkystės bendrus ir siūlomus patalpų mikroklimato cheminių (oro tvartuose) veiksnių optimizavimo arba pagerinimo būdus.
 4. Atlikti gyvulių ir paukščių transportavimo metodikos įvertinimą;
 5. Ištirti higieninių reikalavimų taikymą tranportuojant gyvulius ir paukščius.


Turinys

 • 1. Įvadas3
 • 2. Literatūros apžvalga4
 • 2.1. Gyvulininkystės patalpų mikroklimato cheminių veiksnių analizė ir optimizavimo būdai, laikant gyvūnus ir paukščių skirtingomis sąlygomis4
 • 2.1.1. Gyvulių ir paukščių pastatų pagrindiniai cheminiai veiksniai (oro cheminė
 • sudėtis)4
 • 2.1.2 Gyvulininkystės patalpų mikroklimato cheminių veiksnių optimizavimo
 • būdai14
 • 2.1.3 Siūlomi galvijų, karvių mikroklimato cheminių veiksnių ir higienos
 • pagerinimo būdai16
 • 2.2 Gyvulių ir paukščių transportavimas ir jų higieniniai reikalavimai19
 • 2.2.1 Gyvulių ir paukščių transportavimo sąlygos: automobiliais, traukiniu19
 • 2.2.2 Higieniniai reikalavimai transportuojant gyvulius23
 • 3. Darbo atlikimo metodika27
 • 4. Tyrimo rezultatai27
 • 5. Išvados28
 • 6. Literatūros sąrašas29

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Veterinarija
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 22, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Zoohigieniniai patalpų reikalavimai

Veterinarija Konspektas 2011 m. rasa13
Žemės ūkio paskirties gyvūnų sveikata, produktyvumas ir vislumas labai priklauso nuo tvartų higieniškumo. Tvartuose turi būti sudarytos geros sąlygos dirbantiems žmonėms. Tvartų ir...

Svetimkūniai gyvūno organizme

Veterinarija Prezentacija siqute
  Svetimkūniai- svetimi organizmui daigtai, patekę į organus, audinius, nosi, akis, virškinimo organus, trachėją. Tai gali būti: —Akmenukai —Žaislai —vabzdžiai —Augalų dalys (lapai,...

Dezinfekcijos atlikimo būdai ir priemonės

Veterinarija Referatas raminta96
    Fermų, tvartų, aptvarų pagalbinių patalpų, įrangos bei įrankių dezinfekcija yra vienas iš efektyvesnių būdų palaikyti ar pagerinti gyvulių sveikatingumą bei išvengti infekcinių...