Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Finansinės krizės: rūšys, atsiradimo priežasčių ir jų pasekmių analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Finansinė krizė – plačiai traktuojamas terminas, kuris vartojamas, kai, bet kuri finansinė priemonė ar turtas staigiai praranda savo vertę (Bulatovas, A. S. 1999). XIX – XX a. dauguma finansinių krizių asocijavosi su bankų krizėmis, kurias sukeldavo panika rinkoje ir kapitalas iš banko „traukdavosi“. Kitas dažnai naudojamas aiškinimas taikant šią sąvoka yra situacija finansų rinkose, kai „sprogsta“ taip vadinami „finansiniai – spekuliaciniai burbulai“.
Finansinės krizės pakeitė daugelio institucijų, valstybių ir visuomenės tikslus bei planus. Todėl finansinių krizių metu ir po jų bandoma atrasti pačius efektyviausius būdus, kuriais būtų galima jų išvengti ar bent jau sumažinti krizės įtaką, nuostolius: institucijų, valstybių, visuomenės gyvavimui. Tačiau finansų krizių poveikio mastai pasaulio, regionų ekonomikai, jų formavimosi priežastys, eiga, pasekmės bei įtaka ekonominiam smukimui dažnai yra sunkiai nustatomos. Tai reikalauja kruopštaus analizuojamo darbo, atsižvelgiant į istorinius faktus, statistinius duomenis, politinių sprendimų įtaką ir kitus veiksnius. Todėl šio kursinio darbo objektas – finansinės krizės - bus pristatomos klasifikuojant jas pagal rūšis ir analizuojant priežasčių bei pasekmių aspektu.
Darbo tikslas – pristatyti ir apžvelgti finansinių krizių rūšis bei paanalizuoti jų atsiradimo priežastis ir pasekmes. Šiam tikslui pasiekti darbe keliami tokie kursinio darbo uždaviniai:
1. Pristatyti sistemą, jungiančią finansinių krizių rūšis tarpusavyje.
2. Aptarti ir panagrinėti kiekvienos finansinės krizės rūšies ypatumus.
3. Atskleisti spekuliacinių atakų bei finansinių burbulų įtaką krizių susidarymui.
4. Išanalizuoti finansinių krizių atsiradimo priežastis.
5. Pateikti analitines įžvalgas apie finansinių krizių pasekmes.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14027 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. FINANSINIŲ KRIZIŲ RŪŠYS4
 • 1.1.Valiutų krizės5
 • 1.1.1. Valiutų krizių modelių charakteristikos5
 • 1.1.2. Spekuliacinės atakos vs valiuta9
 • 1.2. Bankų krizės11
 • 1.2.1. Bankų krizių modelių charakteristikos12
 • 1.2.2. Bankų ir valiutų krizių ryšys14
 • 1.3. Kredito krizės14
 • 1.3.1. Kredito bumo keliama grėsmė15
 • 1.3.2. Bankų kredito didėjimas: Lietuvos patirtis16
 • 1.4. Valstybės skolos krizės18
 • 1.4.1. Valstybės skolos vertinimas19
 • 1.4.2. Skolos krizės pamokos20
 • 1.5. Akcijų, kapitalo, turto rinkų krizės21
 • 1.5.1 Finansinių burbulų anatomija22
 • 1.5.2. Finansinių burbulų susidarymo priežastys23
 • 1.5.3. Finansiniai burbulai vertybinių popierių rinkoje24
 • 1.5.4. Nekilnojamojo turto burbulai25
 • 2. FINANSINIŲ KRIZIŲ ATSIRADIMO PRIEŽASČIŲ IR PASEKMIŲ ANALIZĖ28
 • 2.1. Makroekonominis krizių pagrindas29
 • 2.2. Finansinis sektorius30
 • 2.3. Išorinis sektorius32
 • 2.4. Realus sektorius33
 • 2.5. Einamosios sąskaitos deficito rodiklis ir jo reikšmė krizių prognozavimui33
 • 2. 6. Pagrindinės finansinių krizių socialinės-ekonominės pasekmės35
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS37
 • SANTRAUKA39
 • SUMMARY40
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI41

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pasaulio finansų krizės priežastys ir pasekmės
Prezentacija Pasaulio finansų krizės priežastys ir pasekmės

Tyrimo objektas – 2008/09 metų pasaulio finansų krizės priežastys ir pasekmės. Darbo tikslas – susisteminti 2008/09 [...]

Pasaulio finansų krizės priežastys bei pasekmės
Referatas Pasaulio finansų krizės priežastys bei pasekmės

Aktualumas. Finansų krizė nėra naujas reiškinys. Pasaulinės finansų krizės kaip ir kiti pasaulyje vykstantys procesai [...]

Pasaulio ekonominė krizė, prasidėjusi 2008 m.: priežastys, eiga, pasekmės
Kursinis darbas Pasaulio ekonominė krizė, prasidėjusi 2008 m.: priežastys, eiga, pasekmės

Stabilus finansinis sektorius svarbus kiekvienos šalies ekonomikai. Jame kylančios problemos gali lemti šalies ekonominį nuosmukį.

Nedarbo priežasčių ir socialinių pasekmių lyginamoji analizė
Referatas Nedarbo priežasčių ir socialinių pasekmių lyginamoji analizė

Nedarbas – tai ekonominė ir socialinė problema, kuri tiesiogiai veikia ne tik atskirus žmones, bet [...]

Finansinių krizių pasekmės
Kursinis darbas Finansinių krizių pasekmės

Finansinė krizė, tai yra ekonominė situacija, į kurią įeina finansiniai burbulai, akcijų rinkų nuopoliai, valiutų [...]

UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.
Praktikos ataskaita UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.

ĮVADAS Temos aktualumas. Įmonių finansinė analizė yra labai svarbi ne tik pačiai įmonei, jos vadovybei, tačiau [...]

AB „Rokiškio sūris“ finansinė analizė 2009-2010 metais
Referatas AB „Rokiškio sūris“ finansinė analizė 2009-2010 metais

Darbo aktualumas: Darbo tikslas: atlikti AB „Rokiškio sūris“ 2009-2010 metams. Darbo objektas: 2009-2010 metų AB „Rokiškio [...]

Nedarbas, jo priežasčių ir tipų ekonominė analizė
Kursinis darbas Nedarbas, jo priežasčių ir tipų ekonominė analizė

Kiekvienos valstybės pagrindinis tikslas – siekti jos piliečių gerovės, kurią įprasta matuoti ekonominės gerovės rodikliais [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Ūkinės veiklos ciklų rūšys ir priežastys
Prezentacija Ūkinės veiklos ciklų rūšys ir priežastys

Išsamus ir subtiliai iliustruotas rašto darbo pristatymas [...]

Finansinė analizė įmonėje AB „Anykščių vynas“
Kursinis darbas Finansinė analizė įmonėje AB „Anykščių vynas“

Kiekviena pelno siekianti įmonė, norinti vystyti pelningą veiklą bei išsilaikyti konkurencinėje rinkoje, labai didelį dėmesį [...]

Ūkinės veiklos ciklų rūšys ir priežastys
Referatas Ūkinės veiklos ciklų rūšys ir priežastys

Ūkinės veiklos lygis yra dinamiškas, jis išgyvena tam tikrus ekonominius ciklus. Ekonominiu ciklu yra vadinami [...]

Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė
Kursinis darbas Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė

Temos aktualumas. Paskutinįjį dešimtmetį Lietuvoje pastebimas žmonių susidomėjimo investavimu augimas – tai skatina poreikis sėkmingai [...]

UAB „XXX“ finansinė analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas UAB „XXX“ finansinė analizė ir perspektyvos

Darbo aktualumas. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Nepakankamas dėmesys verslo [...]

AB ,,Panevėžio statybos trestas“ 2010-2011 metų finansinė analizė
Referatas AB ,,Panevėžio statybos trestas“ 2010-2011 metų finansinė analizė

Finansinė veiklos analizė – tai visapusis ir objektyvus įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų [...]