Organizacijos vadovavimo kultūra

42 psl. / 10000 žod.
Mokslinėje literatūroje organizacinė kultūra apibūdinama keliais aspektais: tam tikri elgsenos reguliavimai; grupės normos, standartai, kaip reikia elgtis; vertybės; formali filosofija; žaidimo taisyklės; klimatas; įtvirtinti įgūdžiai; mąstymo įpročiai; padalyta reikšmė; simboliai.

Ištrauka

Temos aktualumas. Tam tikra organizacijos vadovavimo kultūra daro didelį poveikį darbuotojų elgsenai, tačiau vadovas turėtų pradėti ją ugdyti nuo to momnento, kada organizacija yra tik įkuriama. Tokiu atveju, kultūra taps tiesiog darbuotojų kasdienybe ir bus labai efektyvi. Organizacijos vadovavimo kultūra suprantama kaip visuma vertybių, įsitikinimų ir metodų, kuriais remiantis yra realizuojamos vadovavimo funkcijos. Kiekvienai organizacijai yra būdingas tam tikras kultūros vadovavimo lygis. Ir kiekvienos organizacijos kultūra yra unikali. Kultūra daro įtaka organizacijos kasdieniai veiklai, jos strategijos kūrimui ir įgyvendinimui. Taigi, remiantis paminėtais aspektais kalbėti apie organizacijos vadovavimo kultūrą, pagrindinius jos elementus ir jos įtaką efektyviam organizacijos darbui aktualu ir reikšminga, nes daugelis dirbančiųjų priklauso tam tikrai organizacijai ir dažnai nesuvokia, kad organizacijos vadovavimo kultūra turi daug įtakos efektyviam darbui.

Tyrimo problema. Pasaulyje organizacijos kultūros tyrimas nėra naujas dalykas. Organizacijos vadovavimo kultūrą įvairiais aspektais nagrinėjo Šimanskienė (2008), Dubauskas, (2006), Robbins (2006) ir daugelis kitų autorių. Atsižvelgiant į temos aktualumą ir svarbą kiekvienam bet kokios organizacijos darbuotojui, šiuo darbu siekiama viešbučio organizacijos vadovavimo kultūros vertinimo pavyzdžiu atsakyti į šiuos probleminius klausimus: kokie organizacijos kultūrą įtakojantys veiksniai? kokie veiksniai įtakoja organizacijos vadovavimo kultūrą viešbučių versle? kaip būtų galima įvertinti viešbučio organizacijos vadovavimo kultūrą?

Tyrimo objektas. Organizacijos vadovavimo kultūra.

Tyrimo tiklas. Aptarti organizacijos vadovavimo kultūrą teroiniu aspektu ir įvertinti pasirinktą tirti viešbučio „Park Inn by Radisson Vilnius“ organizacijos vadovavimo kultūrą.

Tyrimo uždaviniai:

1. Išanalizuoti organizacijos vadovavimo kultūros teorinius aspektus;

2. Ištirti viešbučio „Park Inn by Radisson Vilnius“ organizacijos vadovavimo kultūrą atskleidžiant viešbučio organizacijos kultūros funkcijas; organizacijos kultūros lygį; išryškinti organizacijos vadovavimo tipą ir kultūros poveikį darbuotojų veiklos rezultatams.

Tyrimo metodika. Mokslinės literatūros šaltinių ir mokslinių publikacijų analizė; sisteminės analizės metodas; apibendrinimo metodas; lyginamosios analizės metodas; statistinių duomenų apdorojimas ir analizė. Anketinė apklausa.

Darbo struktūra: Darbas sudarytas iš įvado, teorinės dalies, kuri susideda iš dviejų dalių ir kuriose analizuojamas organizacijos vadovavimas bei organizacijos kultūra teoriniu aspektu. Bei praktinės darbo dalies, kurioje pateikiama anketinės apklausos analizė. Darbo gale yra pateiktos išvados ir rekomendacijos, literatūros sąrašas, summary ir priedai.

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. ORGANIZACIJOS VADOVAVIMO KULTŪROS TEORINIAI ASPEKTAI
 • 1.1. Organizacijos vadovavimo apibūdinimas
 • 1.2. Organizacijos kultūros apibūdinimas
 • 2. ORGANIZACIJOS VAVOVAVIMO KULTŪROS TYRIMAS
 • 2.1. Tyrimo metodai ir priemonės
 • 2.2. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪRA
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lie 28, 2016
Apimtis
42 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Organizacijos kultūros tipai

Vadyba Referatas 2011 m. kompiuteris
Siekiant palengvinti organizacijų kultūrų diagnostiką, bandoma pagal atitinkamus kriterijus skirstyti jas į tipus. Kaip kriterijai dažniausiai pasirenkami vienokie ar kitokie veiksniai, kurie turi...

Organizacijos kultūra ir etika

Vadyba Prezentacija dianaba
Organizacinė kultūra – tai bendrų vertybių, įsitikinimų ir normų sistema, suprantama ir priimtina visiems organizacijos nariams, leidžianti organizacijai kryptingai veikti, palaikoma organizacijos istorijos,...

Vadovavimo įtaka organizacijos veiklai

Vadyba Diplominis darbas 2009 m. coliuke1
Vadybos vaidmuo Lietuvos įmonėse (įstaigose, organizacijose) pastaraisiais metais ypač išaugo ir vadyba tapo sunkiai pakeliama našta net ir patyrusiems vadovams, kurių dauguma atidavė...

Vadovavimo etika organizacijoje ar įmonėje

Vadyba Referatas 2015 m. salvete
Vienas pagrindinių šiuolaikinių organizacijų bei įmonių tikslų – išlaikyti solidžią poziciją rinkoje. Tam reikia ne tik finansinių ar technologinių išteklių, bet ir kryptingai...