Apmokėjimo už darbą organizavimas UAB "Omnitel" įmonėje

16 psl. / 3397 žod.

Ištrauka

Darbo užmokestis yra vienas iš svarbiausių darbo organizavimo elementų. Vienas svarbiausių Lietuvos įmonių uždavinių šiuo metu yra teisingų ir motyvuojančių darbo apmokėjimo sistemų sukūrimas. Siekiant šio tikslo, reikia atsižvelgti į keletą svarbių reikalavimų. Pirma, norint geriau motyvuoti darbuotojus, nepakanka mokėti didelį darbo užmokestį. Darbo užmokesčio didinimas yra gana ribota ir trumpalaikė motyvavimo priemonė. Kad ir kaip norėtume darbo užmokestį didinti, jis turi ribas. Kad darbo užmokestis stimuliuotų darbuotojų motyvaciją, reikia orientuotis ne į kiekybinį, bet į kokybinį darbo apmokėjimo sistemos aspektą. Darbuotojai jaučia atlikto darbo kiekybės ir kokybės bei gaunamo darbo užmokesčio ryšį. Todėl ir pasirinktoje įmonėje darbo užmokestis yra skaičiuojamas pagal kokybinius rodiklius – darbuotojų profesiniai ir asmeniniai gabumai.

Darbo užmokestis visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Darbo apmokėjimas orientuojamas į socialinę partnerystę darbe, kai svarbus ne tik darbo apmokėjimas, bet ir jo organizavimas tokiu lygiu, kuris užtikrintų darbuotojo ir jo šeimos gyvybines reikmes tam tikroje gamtinėje aplinkoje bei jo socialinį prestižą.

Todėl savo darbe pasirinkome apskaičiuoti darbo užmokestį “Omnitel” įmonės viename padalinyje pasirinktai specialybei (pardavimų vadybininkas).


Turinys

 • 1. Įvadas4
 • 2. Problemos analizė4
 • 2.1. Darbo apmokėjimo problemos užsienio šalyse4
 • 2.2. Darbo apmokėjimo problemos Lietuvoje5
 • 3. Tyrimai ir jų rezultatai “Omnitel” įmonės padalinyje6
 • 3.1. Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas6
 • 3.2. Įmonės valdymo struktūra7
 • 3.3. Personalo pasiskirstymas pagal personalo kategorijas8
 • 3.4 Pardavimų vadybininko atliekamos funkcijos9
 • 3.5. Profesiniai ir asmeniniai reikalavimai pasirinktai pardavimų vadybininko darbo vietai9
 • 3.6. Bazinis darbo užmokestis, paskaičiuotas analitiniu darbo vietų vertinimo metodu10
 • 3.7. Kintamo darbo užmokesčio sistema pardavimų vadybininko darbo vietai11
 • 3.8. Pardavimų vadybininko darbo vietos darbo užmokestis12
 • 3.9. Premijavimo rodikliai12
 • 4. Išvados, atlikus tyrimą „Omnitel“ įmonės padalinyje13
 • 5. Pasiūlymai, atlikus tyrimą „Omnitel“ įmonės padalinyje13
 • 5.1. Pirminis vadovų suvokimas13
 • 5.2. Pirmojo sprendimo tipo trūkumus gali pašalinti atlyginimo pakėlimas14
 • 5.3. Pardavimo vadybininko atlyginimą turėtų sudaryti fiksuota ir kintama dalys14
 • 5.4. Ketvirtasis požiūris sprendžiant vadybininkų motyvacijos problemą14
 • 6. Literatūros sąrašas16

Reziumė

Autorius
diabani
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 30, 2016
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)

Vadyba Konspektas donatak
Nei viena organizacija negali funkcionuoti be kompetentingų, motyvuotų darbuotojų. Žmogiškoji veikla yra pagrindas organizacijos veiklai. Tačiau darbuotojai yra “brangūs”: daugelyje organizacijų atlyginimai darbuotojams...

Darbuotojų ugdymas įmonėje “Autarė“

Vadyba Diplominis darbas 2012 m. deimanteb
Temos aktualumas. Dėl esamų ir bręstančių rinkos pokyčių bei didelio konkurencingumo, įmonės ir organizacijos turi investuoti į gamybos priemones bei darbuotojus, kurie yra...

Darbo užmokesčio reguliavimas

Vadyba Referatas julius
Plėtojantis rinkos santykiams Lietuvoje, iškyla būtinybė kurti lankstesnes darbo apmokėjimo sistemas, labiau atitinkančias išsivysčiusios rinkos santykių prigimtį. Pačia bendriausia prasme apmokėjimo už darbą...

Komandinio darbo organizavimas

Vadyba Referatas 2014 m. salvete
Šiandien visame pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje, didelis dėmesys yra skiriamas komandiniam darbui. Dinamiškai kintanti aplinka reikalauja iš viešojo sektoriaus ieškoti naujų organizacijos...