Įmonės veiklos planavimas

33 psl. / 5387 žod.

Ištrauka

Įmonės veiklai pratęsti pasirinkome trečiąjį filialą, turėjusį iš pažiūros geriausias galimybes didinti pelną ir apyvartą. Tai nustatėme lygindami įvairius filialų rodiklius. Kitų dviejų filialų galimybes veikti kaip atskiroms naujos įmonėms aiškinomės atlikdami SSGG analizes.

Trečiasis filialas toliau tęsdamas veiklą stipriai reformavo savo gamybą. Įdiegtos naujos technologijos, atsisakytą vieno, mažėjančios paklausos, gaminio ir imta gaminti, net trys nauji gaminiai.

Prieš pradedant veiklą reikėjo pasirinkti kiek norime didinti filialo įrengimų užimtumą, bei kokio pelno padidėjimo norime. Šiuo atveju pasirinkome realius, nedidelius tikslus, kurie gali būti nesunkiai pasiekiami. T.y. 6 procentų užimtumo padidėjimas ir 13,5 procentų pelno didėjimą, kuris buvo įtrauktas į galutinę apskaičiuojamą prekės kainą. Apskaičiavę naujus gamybinius pajėgumus, naujas prekių kainas, lyginome jas su konkurentų kainomis. Priimtų kainų skirtumas su apskaičiuotomis, dėl įvairių kokybės gerinimo ir kitų veiksnių, leido gauti dar didesnius pelnus. Kaip šiuo atveju iš 39 lentelės matysi pelnas prieš apmokestinimą lyginant su baziniais metasi išaugo net 149 procentais. Iš šio punkto galima daryti išvadą, kad norimo pelno augimo apsibrėžimas neturi jokios reikšmės, nes paskui pardavimo kainą vis tiek reguliuojama pagal rinką.

Analizuojant lentelę pirmoje eilutėje pastebima parduodamos produkcijos vertė praktiškai atitinka planuotą užimtumo padidėjimą. Toliau nurodoma produkcijos atnaujino procentas, kas turi didelės įtakos bendram įmonės pelningos veiklos rezultatui, nes sugebėjimas laiku persiorientuoti ir gaminti konkurencingas prekės, nors ir patiriami įvedimo kaštai, vėliau stipriai atsiperka.

Veiklos optimizavimas leido įmonei sutaupyti kelis darbo etatus, ko pasakoje sumažėjo pastoviųjų netiesioginių kaštų, dar linijos įdiegimas sumažino darbininkų darbo valandas, tačiau dėl didesnės darbų apimties pagrindinių darbininkų skaičius nepakito.

Labiausiai naujos technologijos ir kitų pertvarkų įgyvendinimas matomas produkcijos savikainos skiltyse. Tų pačių produktų planiniais metais lyginant su baziniais gamybinė savikaina sumažėjo 9,8 – 6,7 procento. Prekei, kurios kaina siekia kelis šimtus litų tai ypač geri rodikliai. TA pati tendencija matoma toliau „gamybos kaštai tenkantys vienam parduotos produkcijos litui“ – 6,5 procentų sumažėjimas leidžia daryti išvadą, kad gaminti tapo pastebimai pigiau.


Turinys

 • 1. BAZINIO PERIODO ĮMONĖS VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ4
 • 1.1. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai4
 • 1.2. Lūžio momento nustatymas ir analizė5
 • 1.3. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė8
 • 1.4. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas ir sprendimų dėl tolimesnės veiklos priėmimas9
 • 2. ĮMONIŲ VYSTYMO STRATEGIJŲ PARINKIMAS10
 • 2.1. Efektyvumo didinimo planas13
 • 2.2. Pastovių planinių išlaidų apskaičiavimas15
 • 2.3. Produkcijos asortimento planas18
 • 2.4. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai19
 • 2.5. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas21
 • 2.6. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas21
 • 2.7. Darbo biudžetas25
 • 2.8. Gamybos kaštų biudžetas25
 • 2.9. Finansinis biudžetas30
 • 2.3. IŠVADOS
 • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
diabani
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 4, 2016
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Įmonės “X” planavimo principai

Vadyba Kursinis darbas 2010 m. simaandreja
Temos aktualumas. Pasak Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R „planavimas – ypatinga sprendimų rūšis, nukreipta į konkrečią ateitį, kurios savo organizacijai trokšta vadovai....

Įmonės inovacinė veikla

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. guoba
Kas tai yra inovacija apibrėžti sudėtinga. Įmonių vadovai naujoves klasifikuoja pagal dvi dimensijas: naujumas įmonei, t.y. nauji produktai (paslaugos), įgalinantys įmonę įeiti į...

Įmonėx veiklos taktinis planavimas

Vadyba Referatas 2014 m. karmis2
Įmonės veiklos taktinio planavimo grupinio darbo tikslas – susisteminti ir pagilinti žinias, išvystyti sugebėjimą sukauptą teorinę ir praktinę patirtį taikyti įmonės veiklai planuoti....

Įmonės veiklos planavimas.

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. gatulytė
Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias plano dalis: Įmonės ekonominių rodiklių apskaičiavimas 1.1. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas 1.2. Materialinių...