Ekonomika ir verslas / Vadyba

Įmonės veiklos planavimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Įmonės veiklai pratęsti pasirinkome trečiąjį filialą, turėjusį iš pažiūros geriausias galimybes didinti pelną ir apyvartą. Tai nustatėme lygindami įvairius filialų rodiklius. Kitų dviejų filialų galimybes veikti kaip atskiroms naujos įmonėms aiškinomės atlikdami SSGG analizes.

 Trečiasis filialas toliau tęsdamas veiklą stipriai reformavo savo gamybą. Įdiegtos naujos technologijos, atsisakytą vieno, mažėjančios paklausos, gaminio ir imta gaminti, net trys nauji gaminiai.

Prieš pradedant veiklą reikėjo pasirinkti kiek norime didinti filialo įrengimų užimtumą, bei kokio pelno padidėjimo norime. Šiuo atveju pasirinkome realius, nedidelius tikslus, kurie gali būti nesunkiai pasiekiami. T.y. 6 procentų užimtumo padidėjimas ir  13,5 procentų pelno didėjimą, kuris buvo įtrauktas į galutinę apskaičiuojamą prekės kainą. Apskaičiavę naujus gamybinius pajėgumus, naujas prekių kainas, lyginome jas su konkurentų kainomis. Priimtų kainų skirtumas su apskaičiuotomis, dėl įvairių kokybės gerinimo ir kitų veiksnių, leido gauti dar didesnius pelnus. Kaip šiuo atveju iš 39 lentelės matysi pelnas prieš apmokestinimą lyginant su baziniais metasi išaugo net 149 procentais. Iš šio punkto galima daryti išvadą, kad norimo pelno augimo apsibrėžimas neturi jokios reikšmės, nes paskui pardavimo kainą vis tiek reguliuojama pagal rinką.

Analizuojant lentelę pirmoje eilutėje pastebima parduodamos produkcijos vertė praktiškai atitinka planuotą užimtumo padidėjimą. Toliau nurodoma produkcijos atnaujino procentas, kas turi didelės įtakos bendram įmonės pelningos veiklos rezultatui, nes sugebėjimas laiku persiorientuoti ir gaminti konkurencingas prekės, nors ir patiriami įvedimo kaštai, vėliau stipriai atsiperka.

Veiklos optimizavimas leido įmonei sutaupyti kelis darbo etatus, ko pasakoje sumažėjo pastoviųjų netiesioginių kaštų, dar linijos įdiegimas sumažino darbininkų darbo valandas, tačiau dėl didesnės darbų apimties pagrindinių darbininkų skaičius nepakito.

Labiausiai naujos technologijos ir kitų pertvarkų įgyvendinimas matomas produkcijos savikainos skiltyse. Tų pačių produktų planiniais metais lyginant su baziniais gamybinė savikaina sumažėjo 9,8 – 6,7 procento. Prekei, kurios kaina siekia kelis šimtus litų tai ypač geri rodikliai. TA pati tendencija matoma toliau „gamybos kaštai tenkantys vienam parduotos produkcijos litui“ – 6,5 procentų sumažėjimas leidžia daryti išvadą, kad gaminti tapo pastebimai pigiau.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5387 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. BAZINIO PERIODO ĮMONĖS VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ4
 • 1.1. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai4
 • 1.2. Lūžio momento nustatymas ir analizė5
 • 1.3. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė8
 • 1.4. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas ir sprendimų dėl tolimesnės veiklos priėmimas9
 • 2. ĮMONIŲ VYSTYMO STRATEGIJŲ PARINKIMAS10
 • 2.1. Efektyvumo didinimo planas13
 • 2.2. Pastovių planinių išlaidų apskaičiavimas15
 • 2.3. Produkcijos asortimento planas18
 • 2.4. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai19
 • 2.5. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas21
 • 2.6. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas21
 • 2.7. Darbo biudžetas25
 • 2.8. Gamybos kaštų biudžetas25
 • 2.9. Finansinis biudžetas30
 • 2.3. IŠVADOS
 • LITERATŪRA

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Įmonės veiklos planavimas
Kursinis darbas Įmonės veiklos planavimas

Darbo užduoti - Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias plano dalis:Įmonės bazinio periodo ekonominių [...]

Įmonės veiklos taktinis planavimas
Kursinis darbas Įmonės veiklos taktinis planavimas

Įmonės veiklos taktinio planavimo kursinio darbo tikslas – susisteminti ir pagilinti studentų žinias, išvystyti sugebėjimą [...]

Įmonės veiklos planavimas.
Kursinis darbas Įmonės veiklos planavimas.

Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias plano dalis: Įmonės ekonominių rodiklių apskaičiavimas 1.1.     Produkcijos gamybos [...]

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Įmonės veiklos analizė
Paruoštukė Įmonės veiklos analizė

KTU Įmonės veiklos analizės testo klausimai su pažymėtais teisingais atsakymo variantais. Čia 3 variantai. [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas
Kursinis darbas Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda [...]

Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas
Diplominis darbas Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]

Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės
Referatas Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės

Temos aktualumas. Daugelis žmonių bijo nematomos, negirdimos, neturinčios kvapo ir skonio radioaktyviųjų medžiagų jonizuojančios radiacijos.

Įmonės veiklos aplinkos analizė
Kursinis darbas Įmonės veiklos aplinkos analizė

ĮVADAS AB Linas Agrogoup – viena iš didžiausių Baltijos šalyse agroverslo grupių, kurios pagrindinė veikla yra [...]

UAB „Dana ir ko“ pardavimų veiklos finansinis planavimas
Diplominis darbas UAB „Dana ir ko“ pardavimų veiklos finansinis planavimas

Šiame bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjama situaciją, Lietuvoje įsikūrusios akcinės bendrovės. UAB „Dana ir ko“ - [...]

Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą
Referatas Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą

Pastaruoju metu marketingas arba kitaip rinkodara tapo svarbia bet kurio verslo dalimi, kadangi ji susijusi [...]

Kontrolė įmonės veikloje
Referatas Kontrolė įmonės veikloje

Kontrolė yra būtina vadybos dalis. Klestinčios įmonės turi gerai apgalvotas ir nuodugniai suplanuotas kontrolės sistemas.

Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas
Kursinis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas

Įmonių finansinės veiklos analizė parodo kaip įmonė dirbo analizuojamu laikotarpiu, jos metu apskaičiuojami įvairūs rodikliai [...]