Tarptautinė prekyba Lietuvoje

22 psl. / 6465 žod.

Ištrauka

Lietuvos užsienio prekybos raidai didelę įtaką turėjo jos geografinė padėtis tarp Vakarų ir Rytų rinkų, politiniai, socialiniai ir ekonominiai pokyčiai atkūrus nepriklausomybę. Sovietiniais metais dalies tarptautiniai prekybos santykiai daugiausia rėmėsi privalomu tam tikro produkto tiekimu. Plataus vartojimo prekių srautai daugiausia atspindėjo regioninę Sovietų Sąjungos ūkio specializacijos sistemą. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę vyko gana ryškūs tarptautinės prekybos teritoriniai pokyčiai. Užsienio prekyba darė įtaką šalies ekonomikai, jos stabilumui, ūkio restruktūrizavimui, jo konkurencingumui pasaulio ir regionų rinkose. Prekių eksportas ir importas rodė valstybės vykdomos užsienio prekybos veiksmingumą.

Vienas iš svarbesnių Lietuvos įstojimo į ES aspektų – prekybos režimo pokyčiai, Lietuvai tapus ES nare. Tyrimais yra nustatyta, kad didžiausi Lietuvos prekybos režimo pasikeitimai juntami bendradarbiaujant su šiomis valstybėmis: Rusija, JAV, Ukraina, Kazachstanu, Baltarusija, Kinija.

Temos aktualumas: Kadangi šiais laikais dauguma šalių, jų tarpe ir Lietuva, orientuojasi į tarptautinę rinką, šalių vadybininkai privalo dar kartą įvertinti visus prekybos barjerus, kurių kaita bus analizuojama teorinėje dalyje.

Darbo tikslas: Išanalizuoti, kokia Lietuvos užsienio politika buvo iki tampant ES nare ir kokia politika yra vykdoma dabar, remiantis praktiniais pavyzdžiais.

Darbo uždaviniai:

 • Ø Apžvelgti, kai keitėsi Lietuvos prekybos politika;
 • Ø Išsiaiškinti, kokia Lietuvos užsienio politika įstojus į ES;
 • Ø Pateikti praktinį pavyzdį.

Darbo objektas – tarptautinė rinka.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TEORINĖ DALIS4
 • 1.1. LIETUVOS PREKYBOS POLITIKOS RAIDA4
 • 1. 2. LIETUVOS ĮSTOJIMAS Į PPO5
 • 1. 3. DALYVAVIMAS REGIONINIUOSE PREKYBOS SUSITARIMUOSE6
 • 1. 4. LIETUVOS TARPTAUTINĖS PREKYBOS POLITIKA, TAPUS ES NARE8
 • 1.4.1. Lietuvos eksportas ir importas12
 • PRAKTIKA15
 • Lietuvos Respublikos įstojus į ES užsienio prekybos su Ukraina pokyčių analizė15

Reziumė

Autorius
diabani
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 4, 2016
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Tarptautinė prekyba ir klimato kaita

Vadyba Referatas fantuliukas
Pasaulinėje ekonomikoje tarptautinė prekyba gali turėti didelės įtakos klimato kaitai. Į diskusiją dėl laisvos prekybos didinimo ir globalinio atšilimo mažinimo būdų įsitraukųsi net...

Prekyba tarptautinėmis paslaugomis

Vadyba Referatas 2007 m. milduxxx
Dabartiniu metu dauguma įmonių, organizacijų, kompanijų ar kitokios rūšies verslą kuriančių organizacijų stengiasi išlikti konkurencingos, efektyvios ar produktyvios ne tik vietinėje rinkoje, bet...