Klaidų taisymas pirminiuose dokumentuose bei finansinėje atskaitomybėje

23 psl. / 5367 žod.

Ištrauka

Klysti yra žmogiška. Ši tiesa tinka ir buhalterinėje apskaitoje. Dažnai buhalterinėje apskaitoje išryškėja ne tik klaidos, bet ir apgaulės.

Įrodyta, kad klaidos bei apgaulės buvo daromos jau gilioje senovėje, kad jos bus daromos ir ateityje. Pradėjus naudoti kompiuterus ir kitą skaičiavimo techniką, buhalterinėje apskaitoje šiek tiek sumažėjo klaidų ir apgaulių skaičius, pasikeitė jų pobūdis. Tačiau jų negalima kol kas visiškai išvengti dėl dviejų pagrindinių priežasčių: 1) žmonėms būdinga klysti, 2) kai kurie žmonės sąmoningai daro klaidas siekdami tam tikrų tikslų.

Klaidos ir apgaulės turi didelę įtaką kiekvienos įmonės, įstaigos, organizacijos finansinei būklei ir veiklos rezultatams, jos įvaizdžiui ir tęstinumui. Visos be išimties klaidos ir apgaulės mažina finansinių ataskaitų patikimumą ir jų, kaip svarbiausio informacijos šaltinio, vertę: jos iškraipo įmonės finansinius rezultatus, neparodo tikros būklės. Su klaidomis ir apgaulėmis susiduria visi vidaus ( įmonių vadovai, akcininkai, darbuotojai) ir išorės ( bankai, mokesčių inspekcijos, tiekėjai, kreditoriai, investuotojai, vyriausybė ir jos organizacijos, auditoriai, ekspertai, visuomenė ir kt.) informacijos vartotojai.

Klaidos ir apgaulės – vienas iš veiksnių, darančių neigiamą įtaką užsienio investicijų plėtrai. Jos kelia grėsmę kiekvienos šalies ekonomikai. Nors klaidų ir apgaulių problema yra labai svarbi kiekvienos šalies viso ūkio ir kiekvienos įmonės mastu, tačiau ji ištirta nepakankamai. Buhalterinėse knygose labai glaustai aprašomi klaidų taisymo būdai, o audito knygose aiškinama klaidų ir apgaulių reikšmė bei jų įtaka finansinei atskaitomybei.. Klaidos ir apgaulės egzistuoja, jos taisomos, vėl daromos senais ir naujais būdais.

Ypač svarbu nagrinėti klaidų ir apgaulių atsiradimo priežastis ir padarinius, jų reikšmę objektyviems valdymo sprendimams priimti, paieškos būdus, prevencijos priemones ir kt.

Darbo tema – Klaidų taisymas pirminiuose dokumentuose, bei finansinėje atskaitomybėje.

Darbo tikslas – sužinoti, kaip aptinkamos, klasifikuojamos ir taisomos klaidos pirminiuose apskaitos dokumentuose ir finansinėje atskaitomybėje.

Darbo uždaviniai:

 • Išsiaiškinti kaip aptinkamos ir klasifikuojamos klaidos
 • Išnagrinėti pirminius apskaitos dokumentus, apskaitos registrus ir finansinę atskaitomybę
 • Išsiaiškinti, kaip pirminiuose apskaitos dokumentuose, apskaitos registruose ir finansinėje atskaitomybėje yra taisomos klaidos

Darbo metodai: literatūros šaltinių analizė.


Turinys

 • Įvadas ………………………………………………………………………………………… …3
 • 1. Apskaitos klaidos ……………………………………………………………………… ………4
 • 1.1. Apskaitos klaidų aptikimas, apibūdinimas ir klasifikavimas ……………………………….4
 • 1.2. Klaidų ir apgaulių gyvavimo ciklas …………………………………………………………7
 • 2. Pirminiai apskaitos dokumentai ………………………………………………………………10
 • 2.1. Apskaitos dokumentai ir jų fiksavimas apskaitoje …………………………………………10
 • 2.2. Klaidų taisymas pirminiuose dokumentuose ……………………………………………….11
 • 3. Apskaitos registrai ……………………………………………………………………………12
 • 3.1. Apskaitos registrai ir pirminių dokumentų fiksavimas juose ……………………………12
 • 3.2. Klaidų taisymas apskaitos registruose ………………………………………………………13
 • 4. Finansinė atskaitomybė ………………………………………………………………………15
 • 4.1. Finansinės atskaitomybės tikslas, jos sudėtis ir rūšys ……………………………………15
 • 4.2. Klaidų taisymas finansinėje atskaitomybėje ………………………………………………18
 • Išvados ……………………………………………………………………………………………22
 • Literatūra ………………………………………………………………………………………….23

Reziumė

Autorius
erikasp
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 17, 2016
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Įmonės UAB “TAISYK” finansinė analizė

Apskaita Kursinis darbas 2013 m. vilma.vilma
Finansinė analizė – tai įmonės finansinės padėties įvertinimas, siekiant įvertinti įmonės finansinį pajėgumą ir priimti optimalius finansų valdymo sprendimus. Finansinė analizė įmonei naudinga...

Finansinė atskaitomybė

Apskaita Konspektas 2013 m. rasa13
Nuosavo kapitalo dalyje parodoma, kokia įmonės turimo turto dalis priklauso įmonės savininkams. Jis apima kapitalą, perkainojimo rezervą, rezervus ir nepaskirstytąjį pelną ar nuostolį...

AB „Lietuvos dujos“ finansinė atskaitomybė

Apskaita Praktikos ataskaita 2012 m. erikasp
Baigiamąją praktiką atlikau AB „Lietuvos dujos“. Tai viena didžiausių energetikos bendrovių tiekianti gamtines dujas tiek buitiniams, tiek nebuitiniams vartotojams (energetikos, pramonės, žemės ūkio...