Taikomieji mokslai / Žemės ūkis

Ekologinis žemės ūkis ir gyvulininkystė

0 atsiliepimų
Autorius:

Žemės ūkis (iki XVIII – XIX amžių) buvo labai svarbi ūkio šaka, kurioje dirbo dauguma žmonių. Bet kartu su pramonės revoliucija viskas pasikeitė – naujos technologijos leido žemės ūkiui būti našesniam ir taip jau kur kas mažiau žmonių galėjo aprūpinti maistu visus, taigi, mažiau ir dirbo žemės ūkyje. Valstybės tapo pramoninėmis, t.y. dauguma jų gyventojų ėmė dirbti pramonėje.

XX amžiuje žemės ūkio reikšmė dar sumenko, ėmė kur kas labiau apsimokėti dirbti kitus darbus, tad valstybių vyriausybės ėmė subsidijuoti žemės ūkį tam, kad jis išliktų. Nes jei jo nebūtų, karo, katastrofos ar sausros atveju galėtų pritrūkti maisto; šalis taptų priklausoma nuo kitų šalių, kurios tą maistą tiekia.

Kursinio darbo rengimo procesas parodė, kad žemės ūkis yra ūkio šaka, kurioje žemė yra naudojama maistui (iš)gauti, užauginti maistinius išteklius. Prie žemės ūkio priskiriama ir gyvulininkystė, miškininkystė, žvejyba (ūkį sudaro 3 pagrindinės šakų grupės žemės ūkis, pramonė ir paslaugos). Nuo tolesnės žemės ūkio plėtros krypties priklauso ne tik krašto gerovė, bet ir Lietuvos ekologinė situacija, todėl vis svarbesniu veiksniu tampa ūkio ekologizavimas. Įvertinant gamybos metodus privalu suvokti gamtos dėsningumus, įvairių gamybos būdų poveikį aplinkai.

          Aš pasirinkau ekologinį ūkį, o specializacija – gyvulininkystė, melžiamos karvės Anykščių rajone, Sliepsiškio kaime.

            Tikiuosi, kad mano ūkis klestės ilgai, patenkins žmogaus ir aplinkos poreikius.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6613 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1.Gamtinės dirvožeminės sąlygos5
 • 1.1Humusas6
 • 2.Ūkio planas8
 • 3.Augalams augti palankios dirvožemio sąlygos9
 • 4.Klimatinės sąlygos11
 • 5.Hidroterminis koeficientas15
 • 6. Sėjomaina16
 • 6.1. Ekologinė gamyba17
 • 6.2. Sėjomaina17
 • 7.Pasėlių struktūra19
 • 8. Augalų aprašymas20
 • 8.1. Baltieji dobilai20
 • 8.2. Pašariniai motiejukai20
 • 8.3. Žieminiai kviečiai21
 • 8.4. Vasariniai kviečiai21
 • 8.5. Vasarinai miežiai21
 • 8.6. Rugiai22
 • 9. Žemės dirbimas23
 • 9.1. Baltieji dobilai ir pašariniai motiejukai23
 • 9.2. Žieminiai kviečiai23
 • 9.3. Vasariniai kviečiai ir miežiai23
 • 9.4. Rugiai24
 • 10. Žemės dirbimo technika26
 • 11. Gyvulininkystė27
 • 11.1. Bandos komplektavimas27
 • 11.2. Pieninės karvės27
 • 11.3. Pienas29
 • 12. Pašarai30
 • 12.1. Šėrimo taisyklės30
 • 12.2. Žoliniai pašarai30
 • 13. Gyvulių laikymo būdai33
 • 13.1. Ganyklos33
 • 13.2. Reikalavimai tvartų įrengimui33
 • 13.3. Šalta uždara gili karvidė34
 • 14.Pieno primilžis35
 • 14.1. Laktacija35
 • 15. Mėšlas36
 • 15.1. Tręšimas37
 • 16.NPK balansas38
 • LITERATŪRA39
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žemės ūkis: oro, vandens ir dirvožemio apsauga
Kursinis darbas Žemės ūkis: oro, vandens ir dirvožemio apsauga

Planuojant rentolilę ir atitinkančią apsaugos žemės ūkio produktų gamybą labai svarbu suderinti gamybą ir žemės [...]

Augalininkystės - gyvulininkystės krypties ūkis
Verslo planas Augalininkystės - gyvulininkystės krypties ūkis

2.1 Kas žinotina kuriant ekologinį ūkį Savo ūkyje pasirinkau vykdyti ekologinį ūkininkavimą. Jis apibrėžiamas griežtesniais reikalavimais [...]

Lietuvos žemės ūkis
Prezentacija Lietuvos žemės ūkis

Kaimuose gyvena trečdalis Lietuvos žmonių, tačiau jie naudoja ir tvarko didžiąją šalies teritorijos dalį. Žemės ūkio [...]

Žemės ūkis, pramonė ir verslas Lietuvoje tarpukario metais ir dabar
Referatas Žemės ūkis, pramonė ir verslas Lietuvoje tarpukario metais ir dabar

Lietuvos žemės ūkis yra svarbus ekonominiu, socialiniu, etnokultūriniu bei gamtosauginiu požiūriu. Dėl daugiafunkcinio pobūdžio žemės [...]

Augalininkystės ūkis
Verslo planas Augalininkystės ūkis

Darbas žemės ūkyje tai tikslinga, sąmoninga žmogaus veikla, jo egzistencijos šaltinis. Dirbdamas žemės ūkyje žmogus [...]

Žemės ūkio bendrovės projekto valdymo analizė
Verslo planas Žemės ūkio bendrovės projekto valdymo analizė

Temos aktualumas. Verslo projekto valdymas – šiuo metu išties populiarus darbų atlikimo būdas ir terminas.

Darnaus vystymosi integravimas į žemės ūkį
Referatas Darnaus vystymosi integravimas į žemės ūkį

Kuomet Lietuva nepriklausė jokiai sąjungai, kuomet ji buvo nepriklausoma nuo kitų šalių žemės ūkio sritis [...]

Praktikos ataskaita ekologiškame ūkyje
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita ekologiškame ūkyje

Savo praktikos ataskaitoje aš pabandysiu apžvelgti ekologiškų produktų pardavimo organizavimą ir valdymą ŽŪ įgytas žinias [...]

Žemės ūkio technika: dalelių skrajumas, kritinis oro greitis teoriniai aspektai ir eksperimentiniai metodai bei techninės priemonės
Referatas Žemės ūkio technika: dalelių skrajumas, kritinis oro greitis teoriniai aspektai ir eksperimentiniai metodai bei techninės priemonės

Žemės ūkio mašinos palengvina sunkų žemdirbio darbą. Jomis darbai atliekami daug sparčiau, pasiekiamas didesnis darbo [...]

Darbo ištekliai žemės ūkyje bei jų naudojimo ekonominis įvertinimas
Kursinis darbas Darbo ištekliai žemės ūkyje bei jų naudojimo ekonominis įvertinimas

Prieš dvidešimtmetį Lietuvai atsikračius sovietinės Rusijos okupacijos ir susigrąžinus nepriklausomybę, visose srityse prasidėjo naujas vystymosi [...]

Ekologinių teisės aktų “Europos kraštovaizdžio konvekcija”, Žemės gelmių įstatymas ir kt. analizė
Referatas Ekologinių teisės aktų “Europos kraštovaizdžio konvekcija”, Žemės gelmių įstatymas ir kt. analizė

Teisės aktas yra tautos, valstybės institucijų, pareigūnų ar pavienių asmenų tam tikra tvarka priimtas oficialus [...]

“X” žemės ūkio pristatymas: skaičiavimai, lentelės
Referatas “X” žemės ūkio pristatymas: skaičiavimai, lentelės

Artūro Minioto ūkis įsikūrė 1998 metų, sausio 19- tą dieną. Artūras baigė Viešvilės profesinio techninio [...]

Žemės ūkio darbų mechanizavimas
Referatas Žemės ūkio darbų mechanizavimas

Lietuvos ūkiuose, kasmet pastebime dirbant ūkininkus, bendroves su nauja technika, dar neseniai žvalgėmės į John [...]

Žemės ūkio bendrovės “Žlibinai” analizė
Referatas Žemės ūkio bendrovės “Žlibinai” analizė

Žemės ūkis yra vienas iš prioritetinių Lietuvos sektorių ir atlieka svarbų ekonominį, socialinį [...]

Žemės ūkio technologijos: pašariniai miežiai
Referatas Žemės ūkio technologijos: pašariniai miežiai

Studijų dalyko „Žemės ūkio technologijų pagrindai“ individualaus namų darbo tikslas yra išmokti parinkti žemės ūkio [...]