Tvariosios miškininkystės kursinis projektas

20 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Miškas – vienas svarbiausių biosferos elementų, kurį sudaro medžių, krūmų, žolinės augalijos bendrijų tarpusavio sąveika su gyvūnija bei dirvožemiu, veikiančios viena kitą ir aplinką. Miškų ūkinė veikla turi būti vykdoma pagal tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus, kurie užtikrina žmonijos poreikio miško produkcijai patenkinimą, nesukeliant esminio neigiamo poveikio aplinkai. Šiame kursiniame projekte aptariami Marijampolės rajono girininkijos 87 kvartalo 1-35 sklypai. Atsižvelgiant į šio kvartalo taksoraščio bei medyno plano dalies duomenis, bus išanalizuojama kiekvieno miško funkcinė paskirtis, bus pateikiami galimi atkūrimo būdai, aptariama apsauginių želdinių įtaka kraštovaizdžiui, aprašomas miškų naudojimo bei apsaugos būdai. Galutinis darbas – tai užduoties miškų numatomosios ūkinės veiklos analizė taikant tvaraus ūkininkavimo principus. Tvariosios miškininkystės individualios užduoties tikslai yra įgyti daugiau teorinių, praktinių žinių, įgyvendinti tvarios miškininkystės ūkio principus bei susipažinti su pagrindiniais miškų teisės aktais, miškų ūkio normatyvais.


Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACIJA APIE INDIVIDUALIĄ UŽDUOTĮ4
 • 2. MIŠKŲ PRISKYRIMAS GRUPĖMS4
 • 3. MIŠKŲ ATKŪRIMAS IR ĮVEISIMAS6
 • 4. APSAUGINIŲ MIŠKO ŽELDINIŲ ĮTAKA KRAŠTOVAIZDŽIUI10
 • 5. MIŠKO NAUDOJIMAS11
 • 5.1. Pagrindinių miško kirtimų projektavimas11
 • 5.2. Tvarių medynų formavimas13
 • 5.3. Specialieji miško kirtimai14
 • 6. MIŠKŲ APSAUGA15
 • 6.1. Miškų sanitarinės būklės gerinimo priemonių projektavimas15
 • 6.2. Miškų priešgaisrinės apsaugos priemonių projektavimas16
 • IŠVADOS19
 • LITERATŪRA20

Reziumė

Autorius
giedriusnote3
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 20, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Sąvartyno Tauragės rajone projektavimas

Ekologija Kursinis darbas 2013 m. modestaaa
Atliekos – neatsiejama vartotojiškos visuomenės dalis. Tik 8 % atliekų Lietuvoje yra perdirbama ir net apie 90 % atliekų keliauja į sąvartynus, kai...

Atliekų tvarkymo kursinis projektas

Ekologija Referatas ema2016
Biodegraduojančios atliekos daro labai didelį poveikį klimato kaitais, todėl jos skiriamos į atskirą atliekų tvarkymo srautą. Kasmet Europos Sąjungoje susidaro apie 200 milijonų...