Ekonomika ir verslas / Apskaita

Paslaugų įmonės apskaita ir jos taikymas „X“ įmonėje

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiame darbe analizuojama valymo paslaugų įmonės UAB „X“ apskaitos modelis, pasirinkta apskaitos politika bei jos taikymas. Apžvelgiami pagrindiniai pasirinktos apskaitos politikos punktai, įmonėje galiojančias ilgalaikio turto apskaitos taisyklės, atsargų įkainojimo būdas, abejotinų skolų pripažinimo bei nurašymo taisyklės, inventorizacijos taisyklės, taip pat kiti pagrindiniai apskaitos modelio punktai.

Darbo objektas – UAB „X“ apskaitos politika bei metodai.

Darbo tikslas – pristatyti bei įvertinti įmonės apskaitos modelį.

Darbo uždaviniai:

 • Apžvelgti pagrindinius paslaugų įmonių apskaitos metodus literatūroje.
 • Susipažinti su įmonės UAB „X“ vykdoma veikla.
 • Pateikti bei įvertinti įmonės UAB „X“ apskaitos modelį bei taikomus apskaitos metodus.

Tyrimo metodai:

 1. Aprašomasis metodas taikomas apibūdinant įmonės veiklą bei apskaitos politiką.
 2. Mokslinių literatūros šaltinių analizė bei teisinių dokumentų apžvalga naudota siekiant įvertinti pasirinktos įmonės apskaitos modelį.

Darbo struktūra – darbą sudaro įvadas, 2 pagrindinės dalys ir išvados. Pirmojoje darbo dalyje pristatoma apskaitos samprata, apžvelgiamos paslaugų įmonių apskaitos taisyklės literatūroje, bei finansinės atskaitomybės rengimo tvarkos. Antrojoje šio darbo dalyje pristatoma analizuojama paslaugų įmonė, jos apskaitos politika bei praktiškai įvertinamos įmonės UAB „X“ apskaitos taisyklės. Rezultatų dalyje yra apibendrinama visas darbas ir padaromos bendros darbo išvados, teikiamos rekomendacijos įmonei. Prieduose pateiktos temai esminių sąvokų sampratos bei kiti praktiškai analizuojant įmonę reikalingi dokumentai. 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5990 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. APSKAITA PASLAUGŲ ĮMONĖSE5
 • 1.1. Apskaitos samprata5
 • 1.2. Turtas, nuosavybė ir įsipareigojimai8
 • 1.3. Finansinė atskaitomybė ir valdymo apskaita12
 • 2. ĮMONĖS UAB „X“ APSKAITA15
 • 2.1. Pagrindinė informacija apie įmonę15
 • 2.2. Įmonės UAB „X“ apskaitos politika17
 • 2.3. Įmonės UAB „X“ apskaitos sistema20
 • IŠVADOS27
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS28
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Temai esminių sąvokų sampratos
 • 2 priedas. UAB „X“ 2014 metų balansas
 • 3 priedas. UAB „X“ ilgalaikio turto apskaitos kortelė
 • 4 priedas. UAB „X“ pirkimo operacijų žurnalas
 • 5 priedas. Darbe koresponduojamų sąskaitų pavadinimai

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas
Kursinis darbas Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda [...]

Įmonės „x“ teikiamų paslaugų analizė
Kursinis darbas Įmonės „x“ teikiamų paslaugų analizė

Temos aktualumas. Transportas, svarbi ūkio šaka, apimanti krovinių ir keleivių gabenimą įvairiomis transporto priemonėmis. Transportui [...]

Įmonės „n“ paslaugų kokybės įvertinimas, atskleidžiant blogos kokybės priežastis
Kursinis darbas Įmonės „n“ paslaugų kokybės įvertinimas, atskleidžiant blogos kokybės priežastis

Paslaugų sfera yra viena iš perspektyviausių, greičiausiai besivystančių ekonomikos šakų. Svarbiausias kiekvieno verslo tikslas – [...]

„Gabi“ maitinimo įmonės paslaugų vartotojų lojalumo stiprinimas
Kursinis darbas „Gabi“ maitinimo įmonės paslaugų vartotojų lojalumo stiprinimas

Temos aktualumas. Maitinimo įmonės pastangos siekti savų tikslų, kuo geriau tenkinant vartotojų poreikius ir siekiant [...]

Įmonės finansinės apskaitos politika
Referatas Įmonės finansinės apskaitos politika

Įmonių apskaita turi būti tvarkoma atsižvelgiant į besikeičiančią verslo aplinką, apskaitą bei mokesčius reglamentuojančius teisės [...]

Investicijų į asocijuotas įmones apskaitos
Prezentacija Investicijų į asocijuotas įmones apskaitos

Investuotojas, sudarydamas savo finansinę atskaitomybę, į ją įtraukia dalį asocijuotos įmonės veiklos rezultatų, apskaičiuotų tą [...]

Kokybės vadybos principų taikymas įmonės UAB
Referatas Kokybės vadybos principų taikymas įmonės UAB "Maxima Lt" veikloje

Kuo toliau, tuo daugiau įmonių siekia dominuoti, užimti rinką, automatizuoti darbą, teikti kokybiškas paslaugas ir [...]

Verslo planas: foto paslaugų įmonės kūrimas
Verslo planas Verslo planas: foto paslaugų įmonės kūrimas

Prekė yra beveik visiems suprantamas ir apčiuopiamas dalykas. Kas kita yra paslauga. Paslaugos sąvoka turi [...]

Įmonės įsipareigojimų apskaitos analizė
Diplominis darbas Įmonės įsipareigojimų apskaitos analizė

Temos aktualumas. Įsipareigojimų analizė yra plačiai nagrinėjama ir aprašoma tiek užsienio, tiek ir Lietuvos finansų [...]

Įmonės X pardavimų apskaitų analizė teoriniu ir praktiniu aspektu
Diplominis darbas Įmonės X pardavimų apskaitų analizė teoriniu ir praktiniu aspektu

Darbe bus nagrinėjami įmonės „X“ pardavimai. Individuali įmonė yra neribotos turtinės atsakomybės, visas turtas priklauso [...]

UAB „Interactio“ įmonės sinchroninio vertimo paslaugos klientų gaunamos vertės analizė
Kursinis darbas UAB „Interactio“ įmonės sinchroninio vertimo paslaugos klientų gaunamos vertės analizė

Įmonė UAB „Interactio“- turi ir plėtoją mobilią platformą, kuri WI-FI ryšio pagalba gali perduoti sinchronizuotą [...]

Apgyvendinimo paslaugų įmonės steigimo ir veiklos organizavimo planas
Referatas Apgyvendinimo paslaugų įmonės steigimo ir veiklos organizavimo planas

Šio kursinio darbo tikslas – parengti naujos apgyvendinimo paslaugų įmonės steigimo ir veiklos organizavimo planą [...]

Marketingo valdymo metodai ir jų taikymas kuriant reklamos strategiją maisto pramonės įmonėse
Referatas Marketingo valdymo metodai ir jų taikymas kuriant reklamos strategiją maisto pramonės įmonėse

Lietuvai palaipsniui integruojantis į Vakarų pasaulio ekonomiką, svarbu į visus organizacijoms įtaką darančius procesus žvelgti [...]

Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje
Referatas Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje

Mano pasirinkta kursinio darbo tema „Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje“. Sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas dėl [...]

Veiksniai turintys įtakos užsakomąsias apskaitos paslaugas teikiančių įmonių vedamos apskaitos kokybei
Referatas Veiksniai turintys įtakos užsakomąsias apskaitos paslaugas teikiančių įmonių vedamos apskaitos kokybei

Aktualumas. XXI a. pirmojo dešimtmetmečio laikotarpiu finansų ir apskaitos užsakomąsias paslaugas teikiančių verslo vienetų skaičiaus [...]