Paslaugų įmonės apskaita ir jos taikymas „X“ įmonėje

36 psl. / 5990 žod.

Ištrauka

Šiame darbe analizuojama valymo paslaugų įmonės UAB „X“ apskaitos modelis, pasirinkta apskaitos politika bei jos taikymas. Apžvelgiami pagrindiniai pasirinktos apskaitos politikos punktai, įmonėje galiojančias ilgalaikio turto apskaitos taisyklės, atsargų įkainojimo būdas, abejotinų skolų pripažinimo bei nurašymo taisyklės, inventorizacijos taisyklės, taip pat kiti pagrindiniai apskaitos modelio punktai.

Darbo objektas – UAB „X“ apskaitos politika bei metodai.

Darbo tikslas – pristatyti bei įvertinti įmonės apskaitos modelį.

Darbo uždaviniai:

 • Apžvelgti pagrindinius paslaugų įmonių apskaitos metodus literatūroje.
 • Susipažinti su įmonės UAB „X“ vykdoma veikla.
 • Pateikti bei įvertinti įmonės UAB „X“ apskaitos modelį bei taikomus apskaitos metodus.

Tyrimo metodai:

 1. Aprašomasis metodas taikomas apibūdinant įmonės veiklą bei apskaitos politiką.
 2. Mokslinių literatūros šaltinių analizė bei teisinių dokumentų apžvalga naudota siekiant įvertinti pasirinktos įmonės apskaitos modelį.

Darbo struktūra – darbą sudaro įvadas, 2 pagrindinės dalys ir išvados. Pirmojoje darbo dalyje pristatoma apskaitos samprata, apžvelgiamos paslaugų įmonių apskaitos taisyklės literatūroje, bei finansinės atskaitomybės rengimo tvarkos. Antrojoje šio darbo dalyje pristatoma analizuojama paslaugų įmonė, jos apskaitos politika bei praktiškai įvertinamos įmonės UAB „X“ apskaitos taisyklės. Rezultatų dalyje yra apibendrinama visas darbas ir padaromos bendros darbo išvados, teikiamos rekomendacijos įmonei. Prieduose pateiktos temai esminių sąvokų sampratos bei kiti praktiškai analizuojant įmonę reikalingi dokumentai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. APSKAITA PASLAUGŲ ĮMONĖSE5
 • 1.1. Apskaitos samprata5
 • 1.2. Turtas, nuosavybė ir įsipareigojimai8
 • 1.3. Finansinė atskaitomybė ir valdymo apskaita12
 • 2. ĮMONĖS UAB „X“ APSKAITA15
 • 2.1. Pagrindinė informacija apie įmonę15
 • 2.2. Įmonės UAB „X“ apskaitos politika17
 • 2.3. Įmonės UAB „X“ apskaitos sistema20
 • IŠVADOS27
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS28
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Temai esminių sąvokų sampratos
 • 2 priedas. UAB „X“ 2014 metų balansas
 • 3 priedas. UAB „X“ ilgalaikio turto apskaitos kortelė
 • 4 priedas. UAB „X“ pirkimo operacijų žurnalas
 • 5 priedas. Darbe koresponduojamų sąskaitų pavadinimai

Reziumė

Autorius
sejkutea
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 22, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
36 psl.

Susiję darbai

Verslo įmonių apskaitos namų darbas

Apskaita Referatas baltojipuga
UAB „Gyvybė“ įregistruota 200X m. sausio 20 d., registracijos Nr. 704932. Bendrovės registravimo vieta yra Kęstučio g. 16a-18, Kaunas. Nuo 200X m. sausio...

Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje

Apskaita Referatas 2013 m. sypsenele
Mano pasirinkta kursinio darbo tema „Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje“. Sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, netekimo arba turto vertės...

Investicijų į asocijuotas įmones apskaitos

Apskaita Prezentacija 2013 m. rasa13
Asocijuota įmonė - įmonė, kuriai kita įmonė (investuotojas) daro reikšmingą įtaką ir kuri nėra nei tos įmonės dukterinė įmonė, nei pagal jungtinės veiklos...