UAB DK „Lamantinas“ finansinių ataskaitų, veiklos rezultatų ir perspektyvų analizė

30 psl. / 6714 žod.

Ištrauka

Draudimas yra viena iš seniausių kategorijų visuomeninių santykių. Jo vaidmuo pasaulio ekonomikoje yra svarbus, nes suteikia rizikos valdymo galimybę, kuri yra reikalinga tiek versle, tiek ir kitoje kasdieninėje veikloje, prisidedant prie ekonominės veiklos gyvybingumo. Dėl to nenuostabu, kad draudimas palaipsniui neatskiriamu nuo šių dienų visuomenės gyvenimo. Lietuvos draudimo rinka yra nuolat besivystanti. Remiantis Lietuvos banko duomenimis, ši rinka Lietuvoje auga nuo 2010 m. Taigi, draudimas užima svarbią poziciją ekonomikoje ir yra svarbus visuomenės nariams, kadangi suteikia saugumo, užtikrintumo jausmą.

Ne gyvybės draudimo šakai priklausančių rizikų draudimas, neskaitant keleto išimčių, yra draudimas nuo draudėjų turtui ar jų sveikatai gresiančių pavojų. Draudiminio įvykio atveju ne gyvybės draudimo įmonė kompensuoja draudėjo nuostolius bei kitas su draudiminiu įvykiu susijusias draudėjo išlaidas. Lietuvos gyventojų polinkis draustis kas metai didėja ir tai yra palanku draudimo įmonėms. Tačiau tuo pat metu, modernėjant informacijos apsikeitimo technologijoms, plečiant ir tobulinant draudimo teikiamas paslaugas, draudimo bendrovės susiduria su milžiniška konkurencija. Gyventojai aktyviai domisi draudimo bendrovėmis, nuolat ieško vis palankesnių draudimo sąlygų. Būtent dėl to yra svarbu analizuoti draudimo bendrovių finansinius rezultatus bei atsižvelgti į tai, kaip jų veikla yra vykdoma ir kokių rezultatų duodama, esant tokiai stipriai konkurencijai. Draudimo bendrovių finansiniai rezultatai yra fiksuojami finansinėse ataskaitose, kurių atskaitomybė standartizuota bei griežtai reglamentuota.

Analizei atlikti buvo pasirinkta ne gyvybės draudimo bendrovė UAB DK „Lamantinas“. Ši draudimo bendro nors ir nėra labai populiari, lyginant su kitomis draudimo bendrovėmis Lietuvoje, tačiau ji užima pirmaujančią poziciją laidavimo draudimo atžvilgiu Lietuvoje. Būtent tai ir lėmė šios draudimo bendrovės pasirinkimą.

Šio darbo tikslas yra analizės metu susipažinti su ne gyvybės draudimo kompanijos „Lamantinas“ finansinėmis ataskaitomis, aiškinamuoju raštu ir veiklos ypatumais bei gebėti vertinti ir analizuoti bendrovės veiklos rezultatus. Norint pasiekti šį tikslą buvo išsikelti tokie uždaviniai:

 1. Pristatyti UAB DK „Lamantinas“ veiklos ypatumus ir draudimo rizikos valdymą;
 2. Atlikti balanso pagrindinių straipsnių struktūros ir kitimo tendencijų analizę;
 3. Ištirti pelno (nuostolių) ataskaitos pagrindinių straipsnių kitimo tendencijas.

Darbo objektas – UAB DK „Lamantinas“ 2011 – 2013 metų finansinės ataskaitos.

Darbe naudojami metodai: tendencijų analizė, struktūros analizė, grafinio vaizdavimo metodas


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. UAB DK „LAMANTINAS“ VEIKLOS APIBŪDINIMAS IR RIZIKŲ VALDYMAS
 • 2. BALANSO STRAIPSNIŲ KITIMO TENDENCIJŲ IR STRUKTŪROS ANALIZĖ
 • 2.1. Balanso straipsnių struktūros analizė
 • 2.2. Balanso straipsnių kitimo tendencijų analizė
 • 3. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS STRAIPSNIŲ KITIMO TENDENCIJŲ ANALIZĖ
 • 3.1. Techninės dalies straipsnių kitimas
 • 3.2. Netechninės dalies straipsnių kitimas
 • IŠVADOS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS

Reziumė

Autorius
darbai123
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 29, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

AB „Apranga“ finansinių ataskaitų analizė

Finansai Referatas 2013 m. ivonaa
Verslininkai norėdami konkuruoti su kitomis įmonėmis bei sėkmingai vykdyti savo veiklą, privalo mokėti įvertinti savo bei kitų įmonių rezultatus, suvokti įmonės dabartinę būklę...