AB „Pieno žvaigždės“ veiklos finansinė analizė ir modeliavimas

32 psl. / 7280 žod.

Ištrauka

Kiekviena įmonė siekia uždirbti kuo didesnį pelną ir būti pirmaujanti konkurencinėje kovoje. Norint pasiekti kuo geresnių rezutatų bei išlikti konkurencingiems rinkoje reikia analizuoti bei prognozuoti savo finansinius rezultatus.

Finansinė analizė yra visapusis ir objektyvus įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų tyrimas, siekiant padėti įmonės vadovybei pasiekti numatytus tikslus. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją, dėl šios priežasties ji yra labai reikšminga kiekvienai įmonei. Ji padeda atsakyti į klausimą, ar įmonė eina teisingu keliu ir ypač naudinga nustatant įmonės pelningumą bei plėtros galimybes.

Įmonių finansinių rodiklių analizė investuotojams, finansų analitikams bei kitiems finansų rinkos dalyviams yra viena iš kertinių priemonių dabartinei įmonių finansinei situacijai įvertinti bei galimiems jos pokyčiams ateityje numatyti. Sparčiai keičiantis ekonomikos ir finansų rinkų sąlygoms, susiformavo poreikis kūrybiškai taikyti klasikinius finansų analizės rodiklius, ieškoti naujų būdų ir metodų, leidžiančių giliau atskleisti įmonių finansinę būklę bei ją nulemiančius veiksnius.

Akcinė bendrovė „Pieno žvaigždės“ yra pieno produktų gamybos įmonė. Šiame darbe atlikta finansinių rezultatų analizė ir prognozavimas padeda įvertinti įmonės padėtį ir atsakyti į klausimus ar įmonė kuria naudą akcininkams ir papildomą vertę.

Darbo tikslas: atlikti finansinės būklės analizę AB „Pieno žvaigždės“.

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti finansinių rezultatų analizės teorinius aspektus;
 2. Išanalizuoti AB „Pieno žvaigždės“ finansinius rezultatus.

Darbo objektas:

 • AB „Pieno žvaigždės“ finansinės ataskaitos.

Darbo metodai:

 • Literatūros šaltinių teorinė analizė;
 • Statistinių duomenų analizė.

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. ĮMONĖS VEIKLOS FINANSINĖS ANALIZĖS SAMPRATA
 • 1.1. Santykinių rodiklių analizė
 • 1.2. Prognozavimo metodai
 • 2. AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VEIKLOS FINANSINĖ ANALIZĖ
 • 3. NAUDOS AKCININKAMS IR PAPILDOMOS VERTĖS KŪRIMO MODELIAVIMAS
 • IŠVADOS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
darbai123
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 31, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai

AB „Pieno žvaigždės“ finansinė veikla

Finansai Prezentacija 2015 m. darbai123
Darbo tikslas yra išanalizuoti AB „Pieno žvaigždės“ finansinę veiklą. Šia prezentacija siekiama pateikti šios įmonės veiklos rezultatus bendros ekonomikos kontekste.