Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Moterų, turinčių fizinę judėjimo negalią, integracija į darbo rinką

0 atsiliepimų
Autorius:

Neįgalūs asmenys daugelyje šalių pripažįstami kaip mažiausiai sėkmingai į darbo rinką integruojama grupė.  Tačiau kiekvienam individui darbas – tai vienas svarbiausių savęs įprasminimo įrankių. Dirbantis neįgalusis ne tik išreiškia save, įgyja pasitikėjimą savimi, tačiau gaudamas pajamas ir turėdamas galimybę pats save išlaikyti visuomenės akimis tampa lygiateisiu jos nariu (Mališauskienė, 2007). Nors LR Konstitucijos 48 straipsnyje nurodyta, kad „kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju, tačiau darbo rinkos praktikoje neįgalieji, kurių didesnį procentą sudaro moterys, dažnai susiduria su šio principo nevykdymu ir diskriminacija. Šiuolaikinei darbo rinkai būdinga negailestinga konkurencija, aukšti ir nuolat augantys darbdavių keliami profesinių įgūdžių reikalavimai bei technologinės pažangos sąlygojama darbo specializacijos kaita. Taip pat ne paslaptis, kad darbdaviai labiau linkę įdarbinti sveikatos problemų neturinčias darbuotojas ir tiki, kad jos darbą atliks kokybiškiau, su jomis bus lengviau bendradarbiauti, o neįgaliųjų moterų įdarbinimo vengia, manydami, kad tai gali sukelti nenumatytų išlaidų (pavyzdžiui, darbo vietos pritaikymo), didesnių atsakomybių ir laiko sąnaudų bei kitų problemų. Dažnai ir pačios moterys save nuvertina, nepasitiki savo galimybėmis, nesugeba savęs motyvuoti dirbti, taigi sukuria tam tikrus barjerus ir turėdamos  materialinį užtikrintumą, nuleidžia rankas ir pasirenka pasyvų gyvenimą, išlaikomą valstybės, vietoj aktyvaus dalyvavimo darbinėje veikloje.

2015 m. pradžioje Lietuvoje netekto darbingumo pensijos buvo mokamos 253,4 tūkst. gyventojų. Iš jų, 52% moterų. Asmenų, turinčių negalią, galimybės darbo rinkoje, lyginant su sveikaisiais, nelygiavertės, tačiau lyginant neįgalių moterų ir neįgalių vyrų padėtį darbo rinkoje skirtumai labai maži. Todėl svarbu paminėti, kad šiame darbe apie neįgaliųjų integraciją daugelyje aspektų rašoma bendrai, neišskiriant neįgaliųjų pagal lytį.

Problema: Lietuvos ekonominės ir socialinės politikos priemonių, skirtų moterų, turinčių fizinę judėjimo negalią, integracijai į darbo rinką, tobulinimas

Tikslas: Atskleisti moterų, turinčių fizinę judėjimo negalią, integracijos į darbo rinką realijas ir perspektyvas.

            Uždaviniai: 1) remiantis teorine mokslinės literatūros analize, atskleisti šiuolaikinės neįgaliųjų moterų integracijos į darbo rinką procesų ir problemų bei jų vaidmens sampratą, ekonominės bei socialinės politikos poreikius ir prioritetus, sprendžiant neįgaliųjų bedarbystės problemas;

                                2) įvertinti neįgaliųjų integracijos į darbo rinką situaciją Lietuvoje ir įvardinti tobulintinus veiksnius bei priemonėms;

                            3) išanalizuoti Lietuvos vykdomos paramos socialinėms įmonėms efektyvumą ir įvardinti priemonių stiprybes ir tobulintinas vietas;

                            4) įvertinti Lietuvoje teikiamą paramą neįgaliųjų moterų profesinei reabilitacijai, išsilavinimo ir profesinių įgūdžių įtaką įsidarbinimui.

Darbo tipas:
Apimtis:
3021 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Šiuolaikinė moterų, turinčių fizinę judėjimo negalią, integracijos į darbo rinką procesų ir problemų bei jų vaidmens samprata 4-5
  • 2. Neįgaliųjų asmenų skaičiaus dinamikos ir struktūros Lietuvoje analizė6
  • 3. Šiuolaikiniai poreikiai tobulinti ekonominę bei socialinę politiką siekiant kryptingai spręsti neįgaliųjų moterų integracijos į darbo rinką problemas 7-9
  • Išvados ir rekomendacijos10
  • Literatūros šaltiniai 11-12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žmonių, turinčių negalią teisės bei galimybės integruojantis į darbo rinką
Kursinis darbas Žmonių, turinčių negalią teisės bei galimybės integruojantis į darbo rinką

Darbo aktualumas. Kaip teigia Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmantas Jančauskis (2008), negalią turinčiam žmogui galimybė [...]

NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”
Referatas NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”

Darbe „NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“ [...]

NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”
Prezentacija NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”

Trumpai ir aiškiai pristatoma socialinės ekonomikos, jos dalyvių, labdaros ir paramos fondų sampratos, Lietuvos vaikų [...]

Asmenų turinčių fizinę negalią mokymosi prieinamumas
Diplominis darbas Asmenų turinčių fizinę negalią mokymosi prieinamumas

Lietuvoje šiuo metu vyksta esminiai socialinės ir kultūrinės raidos procesai, o pasaulio pažangiosios visuomenės dalis [...]

Šeimų išgyvenimai, auginant vaikus, turinčius fizinę negalią
Referatas Šeimų išgyvenimai, auginant vaikus, turinčius fizinę negalią

Temos aktualumas. Šeimų patiriami išgyvenimai auginant vaikus, turinčius fizinę negalią, tampa vis reikšmingesnis ir yra [...]

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]

Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas
Referatas Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas

Šiuolaikinėje visuomenėje socialinės gyventojų gerovės ugdymas bei palaikymas yra ypatingai svarbus kiekvienos valstybės uždavinys. Dėl [...]

Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventų integracija į darbo rinką
Tyrimas Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventų integracija į darbo rinką

Viena iš aktualiausiai aptarinėjamų temų- jaunimo integracija į darbo rinką. Tai pats atsakingiausias ir svarbiausias [...]

Ergoterapija su suaugusiais žmonėmis turinčiais fizinę negalią
Prezentacija Ergoterapija su suaugusiais žmonėmis turinčiais fizinę negalią

Ergoterapija - tai metodas, kaip asmuo gydomas darbine veikla, asmens dėmesys koncentruojamas į darbo rezultatus [...]

Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio

Pagal L.Lukoševičienę ( 1996) socialinis darbas apibrėžiamas taip [...]

Moterų socialinių garantijų darbo teisėje analizė
Kursinis darbas Moterų socialinių garantijų darbo teisėje analizė

Temos aktualumas. Apie moterų teises tarptautiniu lygiu prabilta pakankamai vėlai. 1968 [...]

Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje bei jaunimo integracija į darbo rinką
Kursinis darbas Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje bei jaunimo integracija į darbo rinką

Temos aktualumas. Kaip žinia viena didžiausių šendienos Lietuvos problemų yra jaunimo nedarbas. Jaunimo nedarbo mąstą [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Proto negalią turinčių  asmenų teisės
Rašinys Proto negalią turinčių asmenų teisės

     Savo darbe kalbėsiu apie proto negalią turinčius asmenis. Negalia yra fizinis arba protinis sutrikimas [...]

Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas
Diplominis darbas Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, visame pasaulyje 1500 milijonų žmonių turi psichikos sveikatos sutrikimų. Deja, jų [...]