Socialiniai mokslai / Teisė

Teisė į gyvybę

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas - Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nurodoma, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Tai yra labai svarbu tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu. Teisė į gyvybę - viena fundamentaliausių žmogaus teisių. Tai yra pagrindas visoms kitoms žmogaus teisėms. Teisė į gyvybę yra įtvirtinta ir saugoma tarptautinėje teisėje, o taip pat ir nacionalinėje teisėje nustatant valstybei pozityvias ir negatyvias pareigas šios teisės atžvilgiu. Dėl savo plačios apimties bei ypatingos padėties kitų žmogaus teisių kontekste ši teisė kartu yra ir viena iš labiausiai prieštaringų ir daug diskusijų keliančių teisių.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje suformuluotas tautos pasiryžimas kurti teisinę valstybę kartu nusako ne tik valstybės raidos kryptį, bet ir kriterijų, pagal kurį kiekvieną kartą galima pasitikrinti Lietuvos valstybės laivo koordinates pakeliui į teisinę valstybę. O tokio pasitikrinimo kriterijus- žmogaus teisės ir jų faktinė realybė: turime teisinės valstybės tiek, kiek iš tikrųjų gerbiame žmogaus teises[1].

Žmogaus teisės į gyvybę apsaugos problematika kelia daugybę klausimų ir diskusijų. Tiek Lietuvos, tiek užsienio autoriai įvairiais aspektais nagrinėja žmogaus teisių apsaugos teisinį reglamentavimą ir kylančius aktualius socialinius bei politinius klausimus.

Šiuolaikinėje teisėje neįmanoma rasti vieningo žmogaus teisių apibrėžimo. Prof. V. Vadapalas žmogaus teises vadina „visuomeninėmis vertybėmis – laisvėmis, imunitetais ir privilegijomis, kurių gali reikalauti žmogus „kaip savo teisės“ kiekvienoje visuomenėje, kurioje jis gyvena“[2]. Netgi fundamentalios (prigimtinės) teisės tėra dalykiškas susitarimas, nes formali žmogaus teisių sudėtis nėra visuotinai pripažįstama, todėl ir taikoma skirtingai. Kiekviena šalis interpretuoja ir adaptuoja teises pagal savo poreikius ar patogumus. Kiti teisės profesoriai žmogaus teises įvardija, taip: „kiekvienas individas turi tam tikras neatimamas ir teisiškai užtikrintas teises, apsaugančias jį nuo valstybės kišimosi bei vyriausybės piktnaudžiavimo savo valdžia“[3]. Mano nuomone tai yra laikinas sąrašas privilegijų, kurias mes vienaip ar kitaip įgauname. Jos yra sukurtos žmonių ir kitusios visą laiką lig pat šių dienų.

Darbo tikslas- atskleisti asmens teisės į gyvybę apsaugos konstitucinius aspektus.

Darbo uždaviniai:

1. Atskleisti asmens teisės į gyvybę konstitucinį įtvirtinimą;

2. Išnanalizuoti žmogaus teisės į gyvybę turinį;

 1. Atlikti Konstitucinio teismo ir Žmogaus teisių teismo praktikos analizę, susijusią su asmens teisės į gyvybę užtikrinimu.

[1] Asmens konstitucinės teisės Lietuvoje (1996). Konferencijos medžiaga. Vilnius.

[2] Vadapalas V. (1998). Tarptautinė teisė: bendroji dalis. Vilnius: Eugrimas.

[3] Akehurst M., Malanczuk P.(2000). Šiuolaikinės tarptautinės teisės įvadas. Vilnius: Eugrimas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6211 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1.TURINYS2
 • 2. ĮVADAS3
 • 3. ŽMOGAUS TEISIŲ SAMPRATA4
 • 3.1 Žmogaus teisių klasifikavimas4
 • 3.2 Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina šias asmenines žmogaus teises:5
 • 3.3 Žmogaus teisių apsauga6
 • 4. ŽMOGAUS TEISĖ Į GYVYBĘ7
 • 4.1 Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas Error! Bookmark not defined.
 • 5. ABORTAS Error! Bookmark not defined.
 • 6. EUTANAZIJA Error! Bookmark not defined.
 • 7. MIRTIES BAUSMĖ Error! Bookmark not defined.
 • 7.1 Mirties bausmės socialiniai aspektai Error! Bookmark not defined.
 • 8. IŠVADOS19
 • 9. LITERATŪRA21

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Sutarčių rūšys civilinėje teisėje
Referatas Sutarčių rūšys civilinėje teisėje

Šiandieninėje mūsų visuomenėje mes neįsivaizduojame savo gyvenimo be sutarčių ir jų sudarymo – mes imame [...]

Konstitucinė lyginamoji teisė
Konspektas Konstitucinė lyginamoji teisė

Konstitucinės teorijos pagrindai. Išsamus konspektas. [...]

Teisės praktika teisme
Praktikos ataskaita Teisės praktika teisme

Atlikdama praktiką Vilniaus miesto 1-ajeme apylinkės teisme turėjau galimybę iš arčiau susipažinti su nepriklausoma Lietuvos [...]

Teisėkūros sąvoka, subjektai, būdai ir rūšys
Kursinis darbas Teisėkūros sąvoka, subjektai, būdai ir rūšys

Valstybės ir teisės teorijos disciplina. Trumpas ir aiškus, teorinio pobūdžio, pirmo kurso lygio kursinis darbas.

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė
Konspektas Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Tiesiog viskas, ko reikia egzaminui. [...]

Komercinė teisė
Konspektas Komercinė teisė

Išsamus geras konspektas. [...]

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Konspektas sudarytas pagal VU baudžiamosios teisės programą, remiantis Baudžiamojo kodekso komentaru. Pakankamai išsamiai ir tuo [...]

Europos Sąjungos teisės egzamino klausimynas
Paruoštukė Europos Sąjungos teisės egzamino klausimynas

Dėstytojo Šulijos ruošti egzamino klausimai ir atsakymai į juos. [...]

Teisėjų ir prokurorų etikos kodeksų skirtumai ir panašumai
Tyrimas Teisėjų ir prokurorų etikos kodeksų skirtumai ir panašumai

Teisėjų ir prokurorų etikos kodeksų skirtumai ir panašumai Kodeksų analizė ir palyginimas.

Konstitutinės teisės konspektai
Konspektas Konstitutinės teisės konspektai

KT dalykas – įvairių valstybių nacionalinė KT (tarptautinės KT nėra). Ši disciplina – LKT [...]

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Šis baudžiamosios teisės, specialiosios dalies konspektas puikiai pravers ruošiantis egzaminui. Mokantis pagal šį konspektą išlaiko [...]

Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės
Kursinis darbas Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės

CIVILINIO PROCESO TEISĖ II TEISĖS IR ĮSTATYMŲ ANALOGIJOS TAIKYMO CIVILINIAME PROCESE TAISYKLĖS Teisės taikymo praktikoje, dėl įvairių [...]

Verslo teisė
Prezentacija Verslo teisė

Verslo teisės samprata. Vieta teisės sistemoje, reguliuojami visuomeniniai santykiai Verslo teisės subjektai [...]

Tarptautiniai ginčai bei jų sprendimo būdai šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje
Diplominis darbas Tarptautiniai ginčai bei jų sprendimo būdai šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje

Temos aktualumas. Tarptautinė teisė – pasaulyje tarp valstybių pripažintų principų, papročių, teisės normų, reguliuojančių teisinius [...]

Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo
Kursinis darbas Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo

Įvadas Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymo klausimai iškyla vykdant prekių pirkimo - [...]