Socialiniai mokslai / Pedagogika

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje

0 atsiliepimų
Autorius:

Vaikui augant, susiformuoja jo pastovios nuostatos ir vertybės, lavėja jo socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs eiti į darželį ar mokyklą, jis susiduria su tam tikrais iššūkiais – kaip tinkamai reikia bendrauti ir draugauti su kitais, kaip reikia dalintis, kaip reikia atsiprašyti ir paprašyti pagalbos. Darbas grupėje priverčia vaiką atsižvelgti ne tik į savo, bet ir į kitų vaikų norus. Tai - socialinių įgūdžių formavimosi pradmenys. S. Shonk ir D. Cicchetti (2001) teigimu, socialiniai įgūdžiai turi būti ugdomi nuo pat vaikystės – juk jų vaidmuo labai svarbus tolesniame asmens gyvenime.
Nors akivaizdu, jog būtina ugdyti socialinius įgūdžius, tačiau apie jų ugdymo procesą nėra pateikta daug informacijos lietuvių kalba. Autoriai (Lekavičienė R., 2001; Dirsienė N., Reikertienė V., 2008) savo knygose apibūdina socialinius įgūdžius, pateikia jų klasifikacijas, tačiau ne itin aiškiai ir konkrečiai aprašo ugdymo procesą. Kiti autoriai, tokie kaip J. Ančerevičiūtė, R. Blaževičienė (2010), R. Povilaitis, M. Blagoveščenskaja, J. S. Jasiulionė, I. Suchodolska (2009), J. Kuprytė, A. Salatkienė (2011) atkreipia dėmesį į žaidimus, lavinančius socialinius įgūdžius, tačiau konkrečios informacijos apie patį vaikų socialinių įgūdžių ugdymo procesą - nepateikia. Autoriai (Kemerienė S., Mazūrienė R., Petronis A., Morkvėnaitė Vasiliauskienė A., Valantiejienė S., 2009) pabrėžia žaidimų svarbą, ugdant vaikų socialinius įgūdžius. Dėl šios priežasties galima rasti nemažai informacijos apie žaidimus, padedančius ugdyti socialinius įgūdžius. Socialinių įgūdžių ugdymu rūpinasi ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija – ji patvirtino „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą“ (2004), skirtą ugdyti įvairaus amžiaus vaikų socialinius įgūdžius. Šioje programoje yra aprašomi žaidimai, lavinantys įvairius socialinius įgūdžius. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad nėra pakankamai daug ministerijos inicijuojamos literatūros apie patį socialinių įgūdžių ugdymo procesą.

Tyrimo problema – nepavyko rasti tyrimų, kuriais buvo tirtas pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje, kurį vykdo socialiniai pedagogai ir pradinių klasių mokytojai. Nepavyko rasti literatūros, kurioje būtų konkrečiai apibūdintas socialinių  įgūdžių ugdymo procesas.

Tyrimo objektas – pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje, kurį vykdo socialiniai pedagogai ir pradinių klasių mokytojai.

Tyrimo tikslas – ištirti pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje, kurį vykdo socialiniai pedagogai ir pradinių klasių mokytojai.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Aprašyti socialinių įgūdžių sampratą.
 2. Apibūdinti socialinių įgūdžių ugdymo procesą bendrojo ugdymo mokykloje.
 3. Ištirti socialinių pedagogų ir pradinių klasių mokytojų nuomonę apie pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje.

Tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė.
 2. Anketinė apklausa.
 3. Statistinė duomenų analizė.

Tyrimo struktūra: Tyrimo darbą sudaro įvadas, pagrindinės sąvokos, dvi dalys (teorinė ir empirinė), išvados, literatūros sąrašas (28 šaltiniai) ir priedai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9842 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE TEORINIO TYRIMO PAGRINDAI7
 • 1.1. Socialinių įgūdžių apibrėžimai7
 • 1.2. Socialinių įgūdžių ugdymo svarba pradinių klasių mokiniams9
 • 1.3. Socialinių įgūdžių klasifikacija11
 • 1.4. Socialinių įgūdžių ugdymo procesas bendrojo ugdymo mokykloje13
 • 1.5. Žaidimai, skirti socialiniams įgūdžiams ugdyti16
 • 2. PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE EMPIRINIO TYRIMO PAGRINDAI20
 • 2.1. Tyrimo metodika20
 • 2.2. Tyrimo rezultatai ir analizė21
 • IŠVADOS31
 • LITERATŪRA32
 • Priedai34

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa
Referatas Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa

Autizmas yra neurologinis raidos sutrikimas, kuris paprastai lemia nepakankamą vaiko socialinių įgūdžių, kalbos ir elgesio [...]

Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas
Diplominis darbas Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas

Temos aktualumas. Mūsų gyvenamuoju laikotarpiu jaunosios kartos ugdymas įgyja itin ypatingą reikšmę. Juk turbūt, kiekvienas [...]

Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai
Diplominis darbas Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai

Problema ir jos aktualumas. Kalba – viena iš svarbiausių komunikacijos priemonių. Ji ugdo mąstymo operacijas [...]

Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre

Individo gyvenimo kokybė, gebėjimas tinkamai rūpintis savimi, spręsti kasdienio gyvenimo klausimus, kylančius sunkumus priklauso nuo [...]

Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose
Diplominis darbas Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose

Temos aktualumas: Socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių stokos, tema vis dar aktuali esmines socialines permainas [...]

Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje
Diplominis darbas Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje

Tauta, kultūra ir kalba yra tarpusavyje susijusios. Asmens ir tautos patyrimas fiksuojamas kalba. Kultūros tęstinumas [...]

Klaipėdos
Prezentacija Klaipėdos "Saulėtekio" pagrindinės mokyklos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai modelio aprašo analizė

Modelio tikslai: napibrėžti karjeros paslaugų sistemos misiją, viziją, principus, tikslus ir uždavinius, nustatyti tikslines grupes; naprašyti [...]

Socialinių įgūdžių ugdymo valandėlės planas
Rašinys Socialinių įgūdžių ugdymo valandėlės planas

Data: 2013 m. birželio 4 d. Klasė: 5 klasė. Tema: Atsisakymo įgūdžio formavimas. Tikslai: a) Mokomasis: mokyti vaikus [...]

Straipsnio „Gera bendrojo ugdymo mokykla: mimikrija ar metamorfozė?“ recenzija
Referatas Straipsnio „Gera bendrojo ugdymo mokykla: mimikrija ar metamorfozė?“ recenzija

Ar tikrai  visuomenė yra tolerantiška "kitokiems" vaikams? Ar viešosios erdvės pakankamai pritaikytos jiems visapusiškai dalyvauti [...]

Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas
Referatas Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas

Prevencinė programa pasirinkta tema, parengta Bendruomenės slaugos paskaitai.

Kūrybinės kalbos ugdymo užduotys pradinėse klasėse
Referatas Kūrybinės kalbos ugdymo užduotys pradinėse klasėse

Darbo aktualumas. Kūrybingumas užima svarbia vietą. Žmogus nebūna tik kūrybingas arba tik nepaprastai gabus. Visada [...]

Pradinių klasių mokinių baimių ypatumai
Prezentacija Pradinių klasių mokinių baimių ypatumai

Dirbdama su vaikais ir, žinoma, prisimindama save vaikystėje, supratau, kad įvairaus [...]

Pedagoginio bendravimo svarba ugdymo procese
Referatas Pedagoginio bendravimo svarba ugdymo procese

Aktualumas. Ikimokyklinis amžius nepaprastai svarbus žmogaus tapsmui, socializacijai. Spartus fizinis augimas, intensyvus psichinių funkcijų plėtojimasis [...]

Pilietinio ugdymo mokykloje problema
Referatas Pilietinio ugdymo mokykloje problema

Anot Zaleskienės I. (1997), svarbiausi yra du pilietinio ugdymo uždaviniai: Sudaryti sąlygas moksleiviams mokytis, surasti savo [...]