Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje

41 psl. / 9842 žod.

Ištrauka

Vaikui augant, susiformuoja jo pastovios nuostatos ir vertybės, lavėja jo socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs eiti į darželį ar mokyklą, jis susiduria su tam tikrais iššūkiais – kaip tinkamai reikia bendrauti ir draugauti su kitais, kaip reikia dalintis, kaip reikia atsiprašyti ir paprašyti pagalbos. Darbas grupėje priverčia vaiką atsižvelgti ne tik į savo, bet ir į kitų vaikų norus. Tai - socialinių įgūdžių formavimosi pradmenys. S. Shonk ir D. Cicchetti (2001) teigimu, socialiniai įgūdžiai turi būti ugdomi nuo pat vaikystės – juk jų vaidmuo labai svarbus tolesniame asmens gyvenime.Nors akivaizdu, jog būtina ugdyti socialinius įgūdžius, tačiau apie jų ugdymo procesą nėra pateikta daug informacijos lietuvių kalba. Autoriai (Lekavičienė R., 2001; Dirsienė N., Reikertienė V., 2008) savo knygose apibūdina socialinius įgūdžius, pateikia jų klasifikacijas, tačiau ne itin aiškiai ir konkrečiai aprašo ugdymo procesą. Kiti autoriai, tokie kaip J. Ančerevičiūtė, R. Blaževičienė (2010), R. Povilaitis, M. Blagoveščenskaja, J. S. Jasiulionė, I. Suchodolska (2009), J. Kuprytė, A. Salatkienė (2011) atkreipia dėmesį į žaidimus, lavinančius socialinius įgūdžius, tačiau konkrečios informacijos apie patį vaikų socialinių įgūdžių ugdymo procesą - nepateikia. Autoriai (Kemerienė S., Mazūrienė R., Petronis A., Morkvėnaitė Vasiliauskienė A., Valantiejienė S., 2009) pabrėžia žaidimų svarbą, ugdant vaikų socialinius įgūdžius. Dėl šios priežasties galima rasti nemažai informacijos apie žaidimus, padedančius ugdyti socialinius įgūdžius. Socialinių įgūdžių ugdymu rūpinasi ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija – ji patvirtino „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą“ (2004), skirtą ugdyti įvairaus amžiaus vaikų socialinius įgūdžius. Šioje programoje yra aprašomi žaidimai, lavinantys įvairius socialinius įgūdžius. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad nėra pakankamai daug ministerijos inicijuojamos literatūros apie patį socialinių įgūdžių ugdymo procesą.

Tyrimo problema – nepavyko rasti tyrimų, kuriais buvo tirtas pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje, kurį vykdo socialiniai pedagogai ir pradinių klasių mokytojai. Nepavyko rasti literatūros, kurioje būtų konkrečiai apibūdintas socialinių įgūdžių ugdymo procesas.

Tyrimo objektas – pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje, kurį vykdo socialiniai pedagogai ir pradinių klasių mokytojai.

Tyrimo tikslas – ištirti pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje, kurį vykdo socialiniai pedagogai ir pradinių klasių mokytojai.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Aprašyti socialinių įgūdžių sampratą.
 2. Apibūdinti socialinių įgūdžių ugdymo procesą bendrojo ugdymo mokykloje.
 3. Ištirti socialinių pedagogų ir pradinių klasių mokytojų nuomonę apie pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje.

Tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė.
 2. Anketinė apklausa.
 3. Statistinė duomenų analizė.

Tyrimo struktūra: Tyrimo darbą sudaro įvadas, pagrindinės sąvokos, dvi dalys (teorinė ir empirinė), išvados, literatūros sąrašas (28 šaltiniai) ir priedai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE TEORINIO TYRIMO PAGRINDAI7
 • 1.1. Socialinių įgūdžių apibrėžimai7
 • 1.2. Socialinių įgūdžių ugdymo svarba pradinių klasių mokiniams9
 • 1.3. Socialinių įgūdžių klasifikacija11
 • 1.4. Socialinių įgūdžių ugdymo procesas bendrojo ugdymo mokykloje13
 • 1.5. Žaidimai, skirti socialiniams įgūdžiams ugdyti16
 • 2. PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE EMPIRINIO TYRIMO PAGRINDAI20
 • 2.1. Tyrimo metodika20
 • 2.2. Tyrimo rezultatai ir analizė21
 • IŠVADOS31
 • LITERATŪRA32
 • Priedai34

Reziumė

Autorius
longevity
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 9, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
41 psl.

Susiję darbai

Socialinių įgūdžių ugdymas vaikystėje

Pedagogika Referatas 2013 m. angel
Temos aktualumas. Sąvokos ,,socializacija vaikystėje‘‘ mokslinį reikšmingumą ir šio reiškinio svarbumą visuomenei sociologas L. Broomas nusakė taip: ,, Visuomenės nariai turi išlaikyti socialinę...

Socialinių įgūdžių ugdymo valandėlės planas

Pedagogika Rašinys 2013 m. longevity
Darbe pateikiamas atsisakymo įgūdžio formavimas penktos klasės mokiniams X mokykloje (Socialinio įgūdžio formavimo valandėlė). Aprašomas detalus planas, pateikiami išsamūs priedai. Darbas įvertintas aukščiausiu...