Ekonomika ir verslas / Vadyba

AB „Klaipėdos mediena“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

0 atsiliepimų
Autorius:
Visapusiškas kokybės gerinimas – tai vienas aktualiausių dalykų, skatinančių sėkmingą ekonominį gamybos vystymąsi. Šiuolaikinės technikos sudėtingumas, gamybinių procesų mechanizavimas ir automatizavimas, gyventojų poreikių didėjimas, kylant jų materialinei gerovei, sudaro objektyvias sąlygas planingai gerinti visų pramonės šakų produkcijos kokybę.
Kokybės vadybos sistema įmonėms padeda geriau tenkinti vartotojų poreikius, lengviau įeiti į rinką ir lengviau joje konkuruoti.
Kokybės sistema yra įmonės politikos priemonė apibrėžtiems tikslams pasiekti, kokybės reikalavimams įvykdyti, kuriuos kelia įmonei jos gaminių vartotojai ir klientai [4].
Analizei pasirinkome UAB „Klaipėdos mediena“, kuri gamina medienos drožlių plokštes, apdailintas medienos drožlių plokštes, baldus bei jų detales.Ši įmonė priklauso UAB "Vakarų medienos grupei", kuri yraviena didžiausių medienos gaminių eksportuotojų Baltijos šalyse.
Darbo tikslas - išanalizuoti UAB „Klaipėdos mediena“ veiklą, kokybės vadybos aspektais.
Darbo uždaviniai:
1. Pateikti įmonės pristatymą: veikla, darbuotojų skaičius, gaminami produktai ir/ar teikiamos paslaugos.
2. Pateikti ir apibūdinti organizacijos struktūrą, panagrinėti darbuotojų atsakomybę ir įgaliojimus;
3. Išanalizuoti įmonėje vykstančius procesus, procesų sąveiką, procesų vertinimo kriterijus, metodus, pateikti procesų srauto diagramas.
4. Paanalizuoti produkto savybes;
5. Išanalizuoti ir pateikti įmonės veiklai taikomus teisinius (įstatymai, įsakymai, taisyklės, tvarkos ir t.t.) bei normatyvinius (standartai) reikalavimus, reglamentuojančius įmonės ir vartotojo santykius bei numatančius reikalavimus produktui ir paslaugai.
6. Panagrinėti vartotojų skundų ir pretenzijų fiksavimo ir analizės metodus bei priemones;
7. Vartotojų pasitenkinimo matavimas. Pateikti naudojamus vartotojų pasitenkinimo matavimo metodus, priemones, formas.
8. Panagrinėti kokybės išlaidų struktūrą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2464 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Apie įmonę4
 • 2. Organizacijos struktūra, darbuotojų atsakomybė ir įgaliojimai6
 • 3. Pagrindiniai procesai8
 • 3.1. Kokybės sistemos procesų sąrašas8
 • 3.2. Produktų realizavimo planavimas9
 • 3.3. Procesai susiję su vartotoju9
 • 3.4. Produktų projektavimo bei kūrimo procesas9
 • 3.5. Pirkimo procesai9
 • 3.5.1. Tiekėjų įvertinimo procesas10
 • 3.5.2. Gautų žaliavų patikrinimo procesas10
 • 4. Produkto savybės, jų vertinimas, matavimas ir fiksavimas10
 • 5. Įmonės veiklai taikomi teisiniai bei normatyviniai reikalavimai11
 • 5.1. Dokumentų struktūra11
 • 5.2. Dokumentų valdymas12
 • 5.3. Duomenų įrašų valdymas12
 • 5.4. Elektroninių dokumentų ir duomenų valdymas12
 • 5.5 Teisiniai reikalavimai12
 • 5.6. Reikalavimai produktui, nustatyti normatyviniuose dokumentuose13
 • 6. Vartotojų skundų ir pretenzijų fiksavimo ir analizės metodai bei priemonės13
 • 7. Vartotojų pasitenkinimo matavimas14
 • 7.1. Bendrieji reikalavimai14
 • 7.2. Pirkėjų patenkinimo matavimas14
 • 8. Kokybės išlaidų struktūra15
 • IŠVADOS16
 • PRIEDAI17
 • 1-as priedas: Kokybės sistemos procesų sąrašas17
 • LITERATŪRA21

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB „Girių bizonas“ veikla ir jos analizė visuotinės kokybės vadybos aspektais
Kursinis darbas UAB „Girių bizonas“ veikla ir jos analizė visuotinės kokybės vadybos aspektais

Šiuolaikinėje rinkoje galima pastebėti įvairių konkurencijos strategijų – kai kurios įmonės renkasi būdą konkuruoti [...]

UAB „Radisson Blu Hotel Lietuva“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais
Referatas UAB „Radisson Blu Hotel Lietuva“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

„Radisson Blu Hotel Lietuva“ tai 4 žvaigždučių viešbutis, priklausantis REZIDOR viešbučių tinklui. Jame [...]

UAB „Baltic maintenance“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais
Referatas UAB „Baltic maintenance“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

Visuotinė kokybės vadyba apima jau seniai žinomus valdymo principus, papildo juos naujais ir suteikia savitą [...]

UAB „Girių bizonas“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais
Referatas UAB „Girių bizonas“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

Šiuolaikinėje rinkoje galima pastebėti įvairių konkurencijos strategijų – kai kurios įmonės renkasi būdą konkuruoti [...]

AB “Klaipėdos nafta” pelningumą įtakojančių veiksnių analizė
Kursinis darbas AB “Klaipėdos nafta” pelningumą įtakojančių veiksnių analizė

Aktualumas. Kiekvienoje įmonėje per metus įvyksta daug ūkinių operacijų, nuolat juda pinigai, uždirbamos pajamos, patiriamos [...]

UAB „ETUNA“ vadybinės ir socialinės veiklos analizė
Referatas UAB „ETUNA“ vadybinės ir socialinės veiklos analizė

Valdymas – sąmoningas ir nuolatinis organizacijos „formos palaikymas“. (Stoner, 1999). Studijuojant vadybą, vienas svarbiausių tikslų [...]

Įstaigos analizė žinių vadybos aspektu
Kursinis darbas Įstaigos analizė žinių vadybos aspektu

Jonavos politechnikos mokykloje reikalaujama nuolatinio žinių ir gebėjimų atnaujinimo, todėl mokytojams sudaromos sąlygos nuolatinei profesinei [...]

Kokybės vadybos daromo poveikio organizacijos rezultatams analizė
Diplominis darbas Kokybės vadybos daromo poveikio organizacijos rezultatams analizė

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame pasaulyje vyksta spartus technologijų tobulėjimas, nuolatiniai pokyčiai, susiduriama su tokiais reiškiniais kaip [...]

AB „Sanitas“ veiklos įvertinimas, remiantis 14 E.W. Demingo kokybės vadybos programos punktų
Referatas AB „Sanitas“ veiklos įvertinimas, remiantis 14 E.W. Demingo kokybės vadybos programos punktų

Visuotinė kokybės vadyba (VKV) - tai mokslas tyrinėjantis universalius metodus, užtikrinančius organizacijos išlikimą rinkoje, tenkinant [...]

Kokybės vadybos principų taikymas įmonės UAB
Referatas Kokybės vadybos principų taikymas įmonės UAB "Maxima Lt" veikloje

Kuo toliau, tuo daugiau įmonių siekia dominuoti, užimti rinką, automatizuoti darbą, teikti kokybiškas paslaugas ir [...]

Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas
Kursinis darbas Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas

Apie informacijos ir žinių valdymo poreikį pradėta kalbėti 20 a. antrojoje pusėje, kai buvo pastebėta [...]

Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba
Referatas Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba

Šiame darbe pateikiama apibendrinta teorinė medžiaga, nusakanti pagrindinius visuotinės kokybės vadybos principus, įgyvendinimo aspektus. Taip [...]

Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba
Prezentacija Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba

14 skaidrių Visuotinės kokybės vadyba (VKV): organizacijos kultūrinis įsipareigojimas tenkinti vartotojų poreikius, naudojant integruotą [...]

Visuotinė kokybės vadyba
Paruoštukė Visuotinė kokybės vadyba

KTU Visuotinės kokybės vadybos koliokviumo testo klausimai su pažymėtais atsakymo variantais. [...]

UAB „X“ kokybės problemų sprendimo galimybes, pritaikant kokybės vadybos metodus
Kursinis darbas UAB „X“ kokybės problemų sprendimo galimybes, pritaikant kokybės vadybos metodus

„Svarbios problemos, su kuriomis susiduriame, negali būti išspendžiamos tame pačiame mąstymo lygyje, kuriame buvome jas [...]