AB „Klaipėdos mediena“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

21 psl. / 2464 žod.

Ištrauka

Visapusiškas kokybės gerinimas – tai vienas aktualiausių dalykų, skatinančių sėkmingą ekonominį gamybos vystymąsi. Šiuolaikinės technikos sudėtingumas, gamybinių procesų mechanizavimas ir automatizavimas, gyventojų poreikių didėjimas, kylant jų materialinei gerovei, sudaro objektyvias sąlygas planingai gerinti visų pramonės šakų produkcijos kokybę.
Kokybės vadybos sistema įmonėms padeda geriau tenkinti vartotojų poreikius, lengviau įeiti į rinką ir lengviau joje konkuruoti.
Kokybės sistema yra įmonės politikos priemonė apibrėžtiems tikslams pasiekti, kokybės reikalavimams įvykdyti, kuriuos kelia įmonei jos gaminių vartotojai ir klientai [4].
Analizei pasirinkome UAB „Klaipėdos mediena“, kuri gamina medienos drožlių plokštes, apdailintas medienos drožlių plokštes, baldus bei jų detales.Ši įmonė priklauso UAB "Vakarų medienos grupei", kuri yraviena didžiausių medienos gaminių eksportuotojų Baltijos šalyse.
Darbo tikslas - išanalizuoti UAB „Klaipėdos mediena“ veiklą, kokybės vadybos aspektais.
Darbo uždaviniai:
1. Pateikti įmonės pristatymą: veikla, darbuotojų skaičius, gaminami produktai ir/ar teikiamos paslaugos.
2. Pateikti ir apibūdinti organizacijos struktūrą, panagrinėti darbuotojų atsakomybę ir įgaliojimus;
3. Išanalizuoti įmonėje vykstančius procesus, procesų sąveiką, procesų vertinimo kriterijus, metodus, pateikti procesų srauto diagramas.
4. Paanalizuoti produkto savybes;
5. Išanalizuoti ir pateikti įmonės veiklai taikomus teisinius (įstatymai, įsakymai, taisyklės, tvarkos ir t.t.) bei normatyvinius (standartai) reikalavimus, reglamentuojančius įmonės ir vartotojo santykius bei numatančius reikalavimus produktui ir paslaugai.
6. Panagrinėti vartotojų skundų ir pretenzijų fiksavimo ir analizės metodus bei priemones;
7. Vartotojų pasitenkinimo matavimas. Pateikti naudojamus vartotojų pasitenkinimo matavimo metodus, priemones, formas.
8. Panagrinėti kokybės išlaidų struktūrą.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Apie įmonę4
 • 2. Organizacijos struktūra, darbuotojų atsakomybė ir įgaliojimai6
 • 3. Pagrindiniai procesai8
 • 3.1. Kokybės sistemos procesų sąrašas8
 • 3.2. Produktų realizavimo planavimas9
 • 3.3. Procesai susiję su vartotoju9
 • 3.4. Produktų projektavimo bei kūrimo procesas9
 • 3.5. Pirkimo procesai9
 • 3.5.1. Tiekėjų įvertinimo procesas10
 • 3.5.2. Gautų žaliavų patikrinimo procesas10
 • 4. Produkto savybės, jų vertinimas, matavimas ir fiksavimas10
 • 5. Įmonės veiklai taikomi teisiniai bei normatyviniai reikalavimai11
 • 5.1. Dokumentų struktūra11
 • 5.2. Dokumentų valdymas12
 • 5.3. Duomenų įrašų valdymas12
 • 5.4. Elektroninių dokumentų ir duomenų valdymas12
 • 5.5 Teisiniai reikalavimai12
 • 5.6. Reikalavimai produktui, nustatyti normatyviniuose dokumentuose13
 • 6. Vartotojų skundų ir pretenzijų fiksavimo ir analizės metodai bei priemonės13
 • 7. Vartotojų pasitenkinimo matavimas14
 • 7.1. Bendrieji reikalavimai14
 • 7.2. Pirkėjų patenkinimo matavimas14
 • 8. Kokybės išlaidų struktūra15
 • IŠVADOS16
 • PRIEDAI17
 • 1-as priedas: Kokybės sistemos procesų sąrašas17
 • LITERATŪRA21

Reziumė

Autorius
meduolis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 17, 2012
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai