UAB “ORLEN Lietuva” cheminių medžiagų naudojimo įvertinimas, atsižvelgiant į teisinius reikalavimus

29 psl. / 4759 žod.

Ištrauka

Cheminės medžiagos yra šiuolaikinio gyvenimo dalis. Dėl daugumos šių medžiagų didėja mūsų gerovė ir gerėja gyvenimo kokybė, tačiau kai kurios jų gali pakenkti mūsų sveikatai arba aplinkai. Didžiausią susirūpinimą kelia tos cheminės medžiagos, kurios: sukelia vėžį ar mutacijas, kenkia reprodukcijos sistemai, nesusiskaido aplinkoje ir kaupiasi žmonių bei gyvūnų organizmuose, trikdo žmonių ir gyvūnų hormonų sistemas. Kenksmingi teršalai gali kauptis aplinkoje, jų randama motinų piene, kraujyje, plaukuose ir riebaliniuose audiniuose. Kai kuriuose vandenyse dėl hormonus ardančių cheminių medžiagų žuvų patinai gali įgyti patelių savybių ir pradėti dėti ikrus. Nustatyta, kad žmonėms cheminės medžiagos sukelia tam tikrų sveikatos problemų, tarp jų įvairių rūšių vėžį, astmą, apsigimimus ir imuninės sistemos problemas. Praeityje cheminių medžiagų pavojingumą turėdavo įrodyti valdžios institucijos, bet jos dažnai turėdavo per mažai informacijos, kad galėtų jas vertinti ir kontroliuoti. REACH reglamentu nustatyta priešingai – įmonės privalo užtikrinti, kad jų gaminamos cheminės medžiagos būtų saugios. Visos įmonės, kurios pagamina arba importuoja vieną toną arba daugiau cheminių medžiagų, turi jas užregistruoti Europos cheminių medžiagų agentūroje. Bendrovės turi pateikti informaciją apie cheminių medžiagų savybes ir kaip su jomis elgtis. Jeigu gaminamas didelis cheminių medžiagų kiekis, taip pat reikia pateikti saugos ataskaitą. Jei cheminė medžiaga kelia rimtą pavojų sveikatai arba aplinkai, valdžios institucijos gali įsikišti. Jos gali pareikalauti, kad tokia medžiaga galėtų būti teikiama rinkai tik iš anksto gavus tam leidimą, apriboti jos naudojimą arba iš viso ją uždrausti.

Darbo tikslas: įvertinti AB „ORLEN Lietuva“ cheminių medžiagų naudojimą ir pateikti pasiūlymus tobulinimui.

Darbo uždaviniai:

Nustatyti įmonei aktualius teisės aktus;Pateikti vertinimo kriterijus;Išanalizuoti esamą įmonės situaciją;Pateikti pasiūlymus situacijai tobulinti;Rizikos valdymo priemonių įdiegimas įmonėje.


Turinys

 • Įvadas4
 • 1.Vertinimo kriterijai5
 • 2. Įmonės aprašymas7
 • 2.1 Įmonės veikla8
 • 3. Cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) apskaita10
 • 3.1 Esama situacija10
 • 3.2 Pasiūlymai12
 • 4. Dėl duomenų teikimo cheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazei12
 • 4.1 Įmonei aktualūs reikalavimai12
 • 4.2 Esama situacija ir pasiūlymai14
 • 4.2.1 Pastabos ir pasiūlymai16
 • 5. Klasifikavimas ir ženklinimas17
 • 5.1 Pastabos ir pasiūlymai18
 • 6. REACH reglamentas18
 • 6.1 Įmonei aktualūs reikalavimai18
 • 6.2 AB „ORLEN Lietuva“ vaidmuo tiekimo grandinėje19
 • 6.3 Cheminių medžiagų registravimas20
 • 6.4. Informacijos perdavimas tiekimo grandinėje20
 • 6.5 Saugos duomenų lapai22
 • 7 Rizikos valdymo priemonių įdiegimas įmonėje23
 • 7.1 Aktualūs reikalavimai23
 • 8 Apribojimai25
 • Išvados26
 • Literatūra27

Reziumė

Autorius
valgri
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 19, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Aplinkos išteklių naudojimas ir apsauga

Inžinerija Kursinis darbas 2012 m. vaivai
Aplinka tai gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių medžiagų bei antropogeninių komponentų)...

Įvairių rūšių medienos naudojimo sritys

Inžinerija Paruoštukė 2015 m. nebuvo
Kieta mediena, minkšta mediena. PAGRINDINĖS ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ MEDIENOS NAUDOJIMO SRITYS (Skirtingų medžių mediena gali būti naudojama įvairiais tikslais, nebūtinai