Lietuvos žiniasklaidos reklamos rinkos raida 2002-2012m. ir perspektyvos

29 psl. / 6250 žod.

Ištrauka

Mūsų visuomenėje reklama užima svarbią vietą, sunkiai įsivaizduotume įvairias mums pažįstamas medijas – televiziją, radiją, spaudą, internetą be reklaminių pranešimų. Reklama seniai yra tapusi neatsiejama kasdieninės rutinos dalimi. Reklamą galima apibrėžti, kaip informaciją, skirtą paveikti potencialius pirkėjus atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar paslaugos pirkimu ir vartojimu. Reklama svarbi žiniasklaidos medijoms, nes tokiu būdu auditorijai yra perduodama informacija. Lietuvai, atgavus nepriklausomybę, žiniasklaidos reklamos rinka auga ir stiprėja, didelės išlaidos yra skiriamos reklamai. Šiais laikais reklama atlieka nemažai funkcijų – informacinę, pramoginę, integracinę, kurios dažnai yra persipinusios tarpusavyje. Šiuolaikiniame pasaulyje individas yra apsuptas informacijos sklindančios iš televizijos, radijo, spaudos, interneto bei kitų medijų. Informacijos kiekis, sklindantis iš reklamos, vis auga, todėl žiniasklaida vis labiau orientuojasi į pramogas, tam, kad pritrauktų kuo daugiau auditorijos. Lietuvos žiniasklaidos konkurencija yra milžiniška, taigi kiekviena medija turi prisitaikyti prie auditorijos poreikių pokyčių bei nuolatinės informacinių technologijų plėtros. Šio kursinio darbo tikslas – apžvelgti Lietuvos žiniasklaidos reklamos rinkos raidą nuo 2002 iki 2012 metų, aptarti 2013 metų perspektyvas. Darbo uždaviniai:

 • Parodyti, kaip keitėsi Lietuvos žiniasklaidos reklamos rinka nuo 2002 iki 2012m.
 • Aptarti pagrindines Lietuvos žiniasklaidos reklamos rinkos medijas, aprašyti jų pokyčius, auditorijos tyrimą.
 • Aptarti ateities perspektyvas.

Darbo struktūra:

 • Pirmame skyriuje aptariami Lietuvos žiniasklaidos reklamos rinkos ypatumai, parodoma, kaip reklamos rinka keitėsi nuo 2002 iki 2012 metų, pabrėžiami kiekvienų metų svarbiausi įvykiai, aptariamos Lietuvos žiniasklaidos reklamos rinkos augimo bei smukimo priežastys bei rezultatai.
 • Antrame skyriuje aprašoma kiekvienos žiniasklaidos reklamos medijos ypatumai, pokyčiai bei auditorijos tyrimai.
 • Trečiame skyriuje suformuluotos darbo išvados bei aptariamos 2013 metų Lietuvos žiniasklaidos reklamos rinkos perspektyvos.

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. LIETUVOS ŽINIASKLAIDOS REKLAMOS RINKOS RAIDOS YPATUMAI6
 • 2. LIETUVOS ŽINIASKLAIDOS REKLAMOS RINKA TARP ATSKIRŲ MEDIJŲ10
 • 2.1. Televizija10
 • 2.1.1. Televizijos rinkos pokyčiai10
 • 2.1.2. Auditorijos ypatumai11
 • 2.2. Radijas15
 • 2.2.1. Radijo rinkos pokyčiai15
 • 2.2.2. Auditorijos ypatumai15
 • 2.3.Spauda18
 • 2.3.1. Spaudos rinkos pokyčiai18
 • 2.3.2. Auditorijos ypatumai18
 • 2.4.Internetas22
 • 2.4.1. Interneto rinkos pokyčiai22
 • 2.4.2. Auditorijos ypatumai22
 • 2.5. Kitos medijos26
 • IŠVADOS27
 • Bibliografinių nuorodų sąrašas28

Reziumė

Autorius
kristal1992
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 20, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Verslininkystės raida Lietuvoje

Vadyba Referatas gabbare
Remiantis įvairiais istoriniais šaltiniais galima teigti, kad smulkiuoju verslu Lietuvoje žmonės vertėsi jau feodalizmo laikotarpiu. Lietuvoje buvo nemažai vietinių bei užsienio šalių amatininkų,...

Bankų priežiūros raida ir problemos Lietuvoje

Vadyba Diplominis darbas 2011 m. julie084
Bankų priežiūra – tai mechanizmas, užtikrinantis finansinį stabilumą. O kaip rodo dabartinis sunkmetis, finansinis stabilumas svarbus ne tik atskiroms institucijoms ir įstaigoms, bet...

Ekologinių produktų rinkos Lietuvoje valdymas

Vadyba Diplominis darbas 2016 m. ilovecats
Bakalauro baigiamasis darbas apie ekologinių produktų rinką Lietuvoje. Darbe yra daug lentelių, paveikslėlių. Darbas parašytas taisyklingai, įdomiai, meniškai, bet kartu ir racionaliai, plačiai....