Ekonomika ir verslas / Vadyba

Lietuvos žiniasklaidos reklamos rinkos raida 2002-2012m. ir perspektyvos

0 atsiliepimų
Autorius:

Mūsų visuomenėje reklama užima svarbią vietą, sunkiai įsivaizduotume įvairias mums pažįstamas medijas – televiziją, radiją, spaudą, internetą be reklaminių pranešimų. Reklama seniai yra tapusi neatsiejama kasdieninės rutinos dalimi. Reklamą galima apibrėžti, kaip informaciją, skirtą paveikti potencialius pirkėjus atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar paslaugos pirkimu ir vartojimu. Reklama svarbi žiniasklaidos medijoms, nes tokiu būdu auditorijai yra perduodama informacija. Lietuvai, atgavus nepriklausomybę, žiniasklaidos reklamos rinka auga ir stiprėja, didelės išlaidos yra skiriamos reklamai. Šiais laikais reklama atlieka nemažai funkcijų – informacinę, pramoginę, integracinę, kurios dažnai yra persipinusios tarpusavyje. Šiuolaikiniame pasaulyje individas yra apsuptas informacijos sklindančios iš televizijos, radijo, spaudos, interneto bei kitų medijų. Informacijos kiekis, sklindantis iš reklamos, vis auga, todėl žiniasklaida vis labiau orientuojasi į pramogas, tam, kad pritrauktų kuo daugiau auditorijos. Lietuvos žiniasklaidos konkurencija yra milžiniška, taigi kiekviena medija turi prisitaikyti prie auditorijos poreikių pokyčių bei nuolatinės informacinių technologijų plėtros. Šio kursinio darbo tikslas – apžvelgti Lietuvos žiniasklaidos reklamos rinkos raidą nuo 2002 iki 2012 metų, aptarti 2013 metų perspektyvas. Darbo uždaviniai:

 • Parodyti, kaip keitėsi Lietuvos žiniasklaidos reklamos rinka nuo 2002 iki 2012m.
 • Aptarti pagrindines Lietuvos žiniasklaidos reklamos rinkos medijas, aprašyti jų pokyčius, auditorijos tyrimą.
 • Aptarti ateities perspektyvas.

Darbo struktūra:

 • Pirmame skyriuje aptariami Lietuvos žiniasklaidos reklamos rinkos ypatumai, parodoma, kaip reklamos rinka keitėsi nuo 2002 iki 2012 metų, pabrėžiami kiekvienų metų svarbiausi įvykiai, aptariamos Lietuvos žiniasklaidos reklamos rinkos augimo bei smukimo priežastys bei rezultatai.
 • Antrame skyriuje aprašoma kiekvienos žiniasklaidos reklamos medijos ypatumai, pokyčiai bei auditorijos tyrimai.
 • Trečiame skyriuje suformuluotos darbo išvados bei aptariamos 2013 metų Lietuvos žiniasklaidos reklamos rinkos perspektyvos.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6250 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. LIETUVOS ŽINIASKLAIDOS REKLAMOS RINKOS RAIDOS YPATUMAI6
 • 2. LIETUVOS ŽINIASKLAIDOS REKLAMOS RINKA TARP ATSKIRŲ MEDIJŲ10
 • 2.1. Televizija10
 • 2.1.1. Televizijos rinkos pokyčiai10
 • 2.1.2. Auditorijos ypatumai11
 • 2.2. Radijas15
 • 2.2.1. Radijo rinkos pokyčiai15
 • 2.2.2. Auditorijos ypatumai15
 • 2.3.Spauda18
 • 2.3.1. Spaudos rinkos pokyčiai18
 • 2.3.2. Auditorijos ypatumai18
 • 2.4.Internetas22
 • 2.4.1. Interneto rinkos pokyčiai22
 • 2.4.2. Auditorijos ypatumai22
 • 2.5. Kitos medijos26
 • IŠVADOS27
 • Bibliografinių nuorodų sąrašas28

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos ir Rusijos tarpusavio prekybos raida ir perspektyvos
Referatas Lietuvos ir Rusijos tarpusavio prekybos raida ir perspektyvos

Nagrinėjant Lietuvos ekonominius santykius su Rusija yra gilinamasi į kelis aspektus. Pirmoji dalis yra susijusi [...]

Lietuvos ūkio raida 1990 - 2002m.
Referatas Lietuvos ūkio raida 1990 - 2002m.

Mano pasirinktoji kursinio darbo tema- : „Lietuvos ūkio raida 1990 – 2002 m.“. Pasirinkau šią [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]

Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse 2002 - 2010m. statistinis tyrimas
Kursinis darbas Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse 2002 - 2010m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo tyrimo objektas yra veikiančių ūkio subjektų skaičius Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir [...]

Pilietinės visuomenės raida Lietuvoje ir perspektyvos
Referatas Pilietinės visuomenės raida Lietuvoje ir perspektyvos

IŠVADOS • Pilietinės visuomenės sąvoka susideda iš daugybės elementų, kurie turi būti susiję tarpusavyje ir darniai sudaryti [...]

Verslininkystės raida Lietuvoje
Referatas Verslininkystės raida Lietuvoje

Remiantis įvairiais istoriniais šaltiniais galima teigti, kad smulkiuoju verslu Lietuvoje žmonės vertėsi jau feodalizmo [...]

Lietuvos naftos rinkos plėtros galimybių įvertinimas
Referatas Lietuvos naftos rinkos plėtros galimybių įvertinimas

Analizė „Lietuvos naftos rinkos plėtros galimybių įvertinimas“ gali padėti įvertinti Lietuvoje sunaudojamos naftos produkcijos kiekį [...]

LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais
Kursinis darbas LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas – valstybės piniginių pajamų ir išlaidų per tam tikrą laikotarpį planas [...]

Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos

Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais [...]

Kredito ciklai Lietuvoje 2000 - 2010 metais
Diplominis darbas Kredito ciklai Lietuvoje 2000 - 2010 metais

Tyrimo aktualumas. Šiuolaikiniame ekonominiame gyvenime bankų kreditavimo sistema vaidiną labai svarbų vaidmenį. Komercinių bankų teikiami [...]

Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.
Kursinis darbas Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.

Kursiniame darbe yra suformuluoti pagrindiniai Šiaulių darbo rinkos veiksniai, problemos, išanalizuota dabartinė padėtis. Šiame darbe [...]

Lietuvos žemės ūkio raida
Referatas Lietuvos žemės ūkio raida

Žemės ūkis – ūkio šaka, kurioje žemė yra naudojama maistui išgauti, užauginti maistinius išteklius ir [...]

Vadybos mokslo raida pasaulyje ir lietuvoje
Kursinis darbas Vadybos mokslo raida pasaulyje ir lietuvoje

Organizacija - tai grupė žmonių, kurių veikla sąmoningai koordinuojama stengiantis pasiekti užsibrėžtą tikslą, ir kurią [...]

Lizingo rinkos bei plėtros Lietuvoje analizė
Referatas Lizingo rinkos bei plėtros Lietuvoje analizė

Lizingas, arba išperkamoji nuoma — tai finansinė paslauga, leidžianti pirkėjui naudotis norima preke sumokėjus tik [...]

Lietuvos mokesčių sistemos raida
Referatas Lietuvos mokesčių sistemos raida

Darbas yra 95% baigtas. Jame sužymėti taisytini dalykai. Mokesčiai - nuo seniausių laikų žinomas svarbiausias valstybės [...]