Etinės dilemos socialinio darbo praktikoje

21 psl. / 4755 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Lietuvoje socialinis darbas kaip profesija pradėjo formuotis tik atkūrus Nepriklausomybę, tačiau visai neseniai - dar 2001 metais, buvo ankstoka kalbėti apie lietuviškąjį socialinį darbą" (A. Bagdonas, 2001).

Kiekviename darbe iškyla vienokios ar kitokios problemos,bei konfliktinės situacijos. Kaip teigia socialinių mokslų daktarės Indrė Dirgėlienė ir Asta Kiaunytė (2005), socialinis darbas - nauja ir besiplėtojanti profesija Lietuvoje. Per pastaruosius metus kuriama socialinio darbo sistema, vienijanti institucijų ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, atliepiančią gyventojų poreikius, atkreipiančią dėmesį į vis naujas socialinės rizikos grupes. Formuojasi Lietuvos socialinė politika. Socialinio darbo Lietuvoje patirtis atskleidė, kad socialiniai darbuotojai dažnai patiria stresą, būdingi „perdegimo" sindromo atvejai, kuriuos sukelia nuolatinė akistata su sudėtingais egzistenciniais žmonių išgyvenimais, mažu profesinės veiklos rezultatyvumu. (ISSN 1392-5016, Acta Paedagogica Vilnensia, 2005, p. 240)

Taip pat kiekvienas socialinis darbuotojas žino, kad siekiant tinkamai vykdyti pareigas, privalu naudotis etikos kodeksu. Turbūt visose valstybėse egzistuoja vienokie ar kitokie etikos kodeksai, išsamiai apibūdinantys įvairių visuomenės grupių elgesį.

Įvairių profesijų atstovai, atskiros visuomenės ar verslo organizacijos savo veikloje vadovaujasi šiais kodeksais (Tidikis, 2003).

Etikos dilemų tema Lietuvoje vis dar labai nauja ir mažai analizuota. Socialiniai darbuotojai nuolat išgyvena vertybių kovą savo darbe. Tuo metu iškylančios etinės dilemos apsunkina teisingo sprendimo pasirinkimo procesą. Dėl šių vidinių problemų labai dažnai nukenčia darbo kokybė ir priimtų sprendimų teisingumas. Tokios dažnos problemos socialinio darbuotojo kasdienybėje didina tikimybę pervargti ir nusivilti savimi, todėl, kad jam niekas nepadeda suprasti, kad tokie išgyvenimai jo darbe – kasdienybė. Šiame kursiniame darbe stengiamasi atskleisti, ko reikia, kad pavyktų spręsti iškilusias etines dilemas.

Tyrimo problema. Socialinio darbo etinė dilema – tai situacija, kai darbuotojas privalo priimti sprendimą, kuris turi tik dvi sprendimo galimybes, tačiau abi galimybės yra nepageidaujamos ir įtakoja kitus asmenis ar jų gyvenimo kokybę. Šiame darbe patiriamos etinės dilemos priklauso nuo socialinio darbuotojo patirties, pasitikėjimo savimi ir asmeninių vertybių sampratos. Kadangi šiais laikais, kai šalyje klesti tokios problemos kaip nedarbas, skurdas, ar smurtas artimoje aplinkoje, socialinių darbuotojų paklausa didėja. Šiam darbuotojui reikia būti psichologiškai stipriam, ir sugebėti greitai ir teisingai išspręsti konfliktines situacijas. Tad labai svarbu kuo daugiau įsigilinti į šias dilemas ir išsiaiškinti jų sprendimo būdus.

Tyrimo objektas. Etinės problemos.

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti etines dilemas, iškylančias socialiniame darbe studentams, mokomosios praktikos metu.

Tyrimo uždaviniai.

 1. Pateikti socialinio darbo etinių dilemų sampratą, bei klasifikaciją;
 2. Išsiaiškinti socialinio darbo etinių dilemų sprendimo būdus;
 3. Atskleisti, kokios etinės dilemos kyla studentams, atliekant mokomąją praktiką socialinių paslaugų organizacijoje.

Turinys

 • Įvadas
 • Etinių dilemų socialinio darbo praktikoje mokslinės literatūros analizė
 • Etinės dilemos samprata
 • Etinių dilemų, iškylančių socialiniame darbe, klasifikavimas
 • Etinių dilemų sprendimo būdai
 • Tyrimo metodinė dalis
 • Tyrimo tipas, jo pagrindimas ir tyrimo dalyvių charakteristika
 • Tyrimo duomenų rinkimo ir analizės metodai
 • Tyrimo etika
 • Tyrimo duomenų analizė
 • Išvados
 • Literatūra

Reziumė

Autorius
gabrieleluk
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 24, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Socialinio darbo praktikos modelis: kognityvus

Socialinis darbas Kursinis darbas 2011 m. aistelyteee
Socialinis darbas, tai veikla, padedanti asmeniui, šeimai spręsti socialines problemas ir šis darbas yra nukreiptas į kognityvinių asmenybės struktūrų ugdymą. Šiandien žmonės turi...

Socialinio darbo metodikos konspektas

Socialinis darbas Konspektas vika1
Grupės samprata ir apibrėžimai Grupė - žmonių bendrija, kurios narius sieja koks nors bendras požymis (bendra veikla, tarpusavio santykiai, bendri interesai, priklausymas tai...

Socialinio darbo praktikos modelis

Socialinis darbas Referatas 2012 m. lhuhuh
Socialinio darbo procese svarbu kliento pažinimas. Kiekvieno kliento istorija unikali ir nepakartojama. Dažnai asmuo tampa nepalankios socialinės aplinkos auka, vaikystės patirtys ir...

Socialinio darbo profesijos pasirinkimo motyvai

Socialinis darbas Kursinis darbas 2016 m. gabrieleluk
Tai kursinis darbas, kurio esmė buvo sužinoti, kas įtakoja šiuolaikinį studentą rinktis tokią atsakingą profesiją - socialinį darbą. Atskleista, kad ši profesija yra...