Humanitariniai mokslai / Literatūra

Ar žmogaus gyvenimo būties laisvė gali egzistuoti be atsakomybės ir atvirkščiai?

0 atsiliepimų
Autorius:

            Žmogaus gyvenimo būtis yra kaip laisvė ir atsakomybė, kadangi žmogus laisvai pasirenka kaip jis nori gyventi ir kokia jo prasmė yra šiame pasaulyje. Laisvę galima laikyti tam tikra žmogaus jėga, kadangi asmuo pats vykdo savo paties nuožiūra, suprantant, kad visur „veikia“ atsakomybė, asmuo pats laisvai pasirenka, kokį pėdsaką nori palikti po savęs, suprasdamas, kad laisvė visada bus „persipynusi“ su atsakomybe.

Temos aktualumas

           Žmogaus egzistavimo tyrinėjimas yra svarbus, nes gali padėti suvokti kaip visuomenėje žmonės supranta pačią būtį, koks kiekvieno asmens buvimas šiame pasaulyje yra tikslas, galų gale, kas svarbiausia šiame darbe, tai kaip žmonės suvokia kaip jų būtis priklauso nuo laisvės ir atsakomybės.

             Laisvės ir atsakomybės klausimai yra svarbūs visose individo veiklos aplinkoje, todėl būtina nagrinėti šią temą.

 

Temos problema

           Pagrindinė šio darbo problema yra tai, jog kyla klausimas, ar žmogaus gyvenimo būties laisvė gali egzistuoti be atsakomybės ir atvirkščiai?

Darbo tikslas

             Išsiaiškinti ar žmogaus būtis yra persipynusi su laisve ir atsakomybe?

Darbo uždaviniai

 1. Išsiaiškinti ir pateikti kas yra žmogaus būtis.
 2. Išsiaiškinti kas yra gyvenimo prasmė.
 3. Išnagrinėti laisvės sampratą.
 4. Išnagrinėti atsakomybės sampratą.

Darbo metodai

             Šiame darbe bus naudojama literatūros analizė, aprašomasis, lyginamasis metodai, taip pat, apibendrinimo metodo pagalba bus formuluojamos išvados

 

 

Nagrinėjami šaltiniai

             Žmogaus būtį, laisvę bei atsakomybę nagrinėjo šie autoriai (A. Šliogeris., 1990; E. Levinas., 1994; V. Žemaitis., 1995; Viktor E. Frankl., 1997; ir kt.)

Darbo struktūra

             Darbas sudarytas iš įvado ir 2 dalių, išvadų ir naudotos literatūros sąrašu.

             Įvade pateikiama darbo aktualumas ir problematika, suformuluotas tikslas, aptariami darbo uždaviniai bei metodika.

             Pirmojoje darbo dalyje nagrinėjama yra žmogaus būtis, kaip ją aiškino žinomiausi filosofai, taip pat yra aiškinamasi kas yra gyvenimo prasmė bei kaip ją aiškino filosofai. Antrojoje darbo dalyje analizuojama žmogaus gyvenimo vertybės: laisvė ir atsakomybė, bei ką apie šias vertybes kalbėjo žymūs filosofai.

             Darbas baigiamas išvadomis. Taip pat yra pateikiama naudotos literatūros sąrašas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6695 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ŽMOGAUS BŪTIS4
 • 1.1 Žmogaus būties samprata pagal Platoną6
 • 1.2 Žmogaus būties samprata pagal Aristotelį6
 • 1.3 Žmogaus būties samprata pagal M. Heideggerį7
 • 1.4 Žmogaus būties problema A. Kamiu esė „Sizifo mitas“7
 • 1.5 Gyvenimo prasmė8
 • 1.5.1 Gyvenimo prasmė pagal S. Kjierkegaardą9
 • 1.5.2 Gyvenimo prasmė pagal H. Hese9
 • 1.5.3 Gyvenimo prasmė pagal V. E. Frankl10
 • 1.5.4 Gyvenimo prasmė ir laimė11
 • 2. VERTYVĖS- GYVENIMO PRASMĖS PAGRINDAS12
 • 2.1 Laisvė12
 • 2.1.1 Laisvės rūšys13
 • 2.1.2 Laisvės samprata pagal Epiktetą14
 • 2.1.3 Laisvės samprata pagal H. Hese14
 • 2.1.4 Laisvės samprata pagal F. Nietzsche15
 • 2.1.5 Laisvės samprata pagal V. E. Frankl15
 • 2.1.6 Laisvės samprata pagal J. Girnių16
 • 2.1.7 Laisvės problema16
 • 2.2 Atsakomybė17
 • 2.2.1 Atsakomybės turinys17
 • 2.2.2 Atsakomybės samprata pagal J. – P. Sartre17
 • 2.2.3 Atsakomybės samprata pagal E. Leviną18
 • 2.2.4 Atsakomybės samprata pagal F. Dostojevskį18
 • 2.3 Laisvė ir atsakomybė19
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS22
 • SANTRAUKA23
 • SUMMARY24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ar laisvė būtina žmogaus gyvenimo sąlyga?
Rašinys Ar laisvė būtina žmogaus gyvenimo sąlyga?

Tikriausiai beveik kiekvienas paklaustas apie savo vertybes nepamirštų paminėti laisvės. Mes didžiuojamės, būdami laisvos valstybės [...]

Kaip žmogaus svajonės gali pakeisti jo gyvenimą? (J. Tumas–Vaižgantas, V. Mykolaitis–Putinas)
Rašinys Kaip žmogaus svajonės gali pakeisti jo gyvenimą? (J. Tumas–Vaižgantas, V. Mykolaitis–Putinas)

Gyvenimas pasireiškia ne tik laimingomis akimirkomis, bet ir skaudžiais, negailestingais momentais, nuo kurių norisi pabėgti [...]

Kokia atminties galia žmogaus gyvenime?
Rašinys Kokia atminties galia žmogaus gyvenime?

Atmintis – tai vienas iš reikšmingiausių žmogaus gebėjimų. Ji mus gali nunešti į tolimą praeitį [...]

Kas žmogui gali padėti išgyventi būties dramatizmą?
Rašinys Kas žmogui gali padėti išgyventi būties dramatizmą?

Samprotavimo tipo rašinys. Rėmiausi Balio Sruogos romanu ,,Dievų miškas‘‘, Broniaus Krivicko eilėraįčiu „Partizano mirtis“ bei [...]

Žmogus, suvokęs gyvenimo laikinumą, gyvena prasmingiau. Pagrįskite ar paneikite
Rašinys Žmogus, suvokęs gyvenimo laikinumą, gyvena prasmingiau. Pagrįskite ar paneikite

Indų rašytojas R. Tagorė yra pasakęs: ,, Gyvenimas apskritai niekuomet nežiūri į mirtį [...]

Ar žmogus visada gali rinktis ir yra atsakingas už savo veiksmus?
Rašinys Ar žmogus visada gali rinktis ir yra atsakingas už savo veiksmus?

Kiekvienas žmogus šiame pasaulyje turi savo kelią. To kelio pradžią kiekvienam iš [...]

Ar žmogus gali valdyti savo likimą?
Rašinys Ar žmogus gali valdyti savo likimą?

   Likimas – nuo žmogaus nepriklausomų aplinkybių eiga. Kiekvienas žmogus nebūtinai gimsta su tam tikra [...]

Žmogaus būties prasmė B.Paskalio religijos filosofijoje
Rašinys Žmogaus būties prasmė B.Paskalio religijos filosofijoje

Žmogus....“...tragiška, prieštaringa, daug ko nepajėgianti, menka būtybė, „mąstanti nendrė“, svyruojanti tarp dangaus ir žemės, gėrio [...]

Ar visada žmogus gali rinktis ir yra atsakingas už savo veiksmus?
Rašinys Ar visada žmogus gali rinktis ir yra atsakingas už savo veiksmus?

Kas yra žmogaus pasirinkimas ir atsakomybė už savo veiksmus? Atsakomybė – tai dorovinių, pareiginių ir [...]

Ar žmogus gali būti laimingas nekurdamas savo laimės pats?
Rašinys Ar žmogus gali būti laimingas nekurdamas savo laimės pats?

Ar žmogus gali būti laimingas nekurdamas savo laimės pats?                       Kiekvienas žmogus visą gyvenimą siekia laimės.

Lemtingi poelgiai gali pražudyti žmogų
Rašinys Lemtingi poelgiai gali pražudyti žmogų

 Per savo gyvenimo metus žmogus išgyvena daug sėkmių ir nesekmių. Kiekvienai asmenybei gyvenime reikia padaryti [...]

Ar žmogus gali įveikti nežmoniškus sunkumus? (J. Biliūnas, B. Sruoga, D. Grinkevičiūtė)
Rašinys Ar žmogus gali įveikti nežmoniškus sunkumus? (J. Biliūnas, B. Sruoga, D. Grinkevičiūtė)

Savo gyvenime žmogus susiduria su daugybe sunkumų. Sunkumai- tai reikalaujantys daug jėgų ir ištvermės darbai [...]