Ar žmogaus gyvenimo būties laisvė gali egzistuoti be atsakomybės ir atvirkščiai?

23 psl. / 6695 žod.

Ištrauka

Žmogaus gyvenimo būtis yra kaip laisvė ir atsakomybė, kadangi žmogus laisvai pasirenka kaip jis nori gyventi ir kokia jo prasmė yra šiame pasaulyje. Laisvę galima laikyti tam tikra žmogaus jėga, kadangi asmuo pats vykdo savo paties nuožiūra, suprantant, kad visur „veikia“ atsakomybė, asmuo pats laisvai pasirenka, kokį pėdsaką nori palikti po savęs, suprasdamas, kad laisvė visada bus „persipynusi“ su atsakomybe.

Temos aktualumas

Žmogaus egzistavimo tyrinėjimas yra svarbus, nes gali padėti suvokti kaip visuomenėje žmonės supranta pačią būtį, koks kiekvieno asmens buvimas šiame pasaulyje yra tikslas, galų gale, kas svarbiausia šiame darbe, tai kaip žmonės suvokia kaip jų būtis priklauso nuo laisvės ir atsakomybės.

Laisvės ir atsakomybės klausimai yra svarbūs visose individo veiklos aplinkoje, todėl būtina nagrinėti šią temą.

Temos problema

Pagrindinė šio darbo problema yra tai, jog kyla klausimas, ar žmogaus gyvenimo būties laisvė gali egzistuoti be atsakomybės ir atvirkščiai?

Darbo tikslas

Išsiaiškinti ar žmogaus būtis yra persipynusi su laisve ir atsakomybe?

Darbo uždaviniai

 1. Išsiaiškinti ir pateikti kas yra žmogaus būtis.
 2. Išsiaiškinti kas yra gyvenimo prasmė.
 3. Išnagrinėti laisvės sampratą.
 4. Išnagrinėti atsakomybės sampratą.

Darbo metodai

Šiame darbe bus naudojama literatūros analizė, aprašomasis, lyginamasis metodai, taip pat, apibendrinimo metodo pagalba bus formuluojamos išvados

Nagrinėjami šaltiniai

Žmogaus būtį, laisvę bei atsakomybę nagrinėjo šie autoriai (A. Šliogeris., 1990; E. Levinas., 1994; V. Žemaitis., 1995; Viktor E. Frankl., 1997; ir kt.)

Darbo struktūra

Darbas sudarytas iš įvado ir 2 dalių, išvadų ir naudotos literatūros sąrašu.

Įvade pateikiama darbo aktualumas ir problematika, suformuluotas tikslas, aptariami darbo uždaviniai bei metodika.

Pirmojoje darbo dalyje nagrinėjama yra žmogaus būtis, kaip ją aiškino žinomiausi filosofai, taip pat yra aiškinamasi kas yra gyvenimo prasmė bei kaip ją aiškino filosofai. Antrojoje darbo dalyje analizuojama žmogaus gyvenimo vertybės: laisvė ir atsakomybė, bei ką apie šias vertybes kalbėjo žymūs filosofai.

Darbas baigiamas išvadomis. Taip pat yra pateikiama naudotos literatūros sąrašas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ŽMOGAUS BŪTIS4
 • 1.1 Žmogaus būties samprata pagal Platoną6
 • 1.2 Žmogaus būties samprata pagal Aristotelį6
 • 1.3 Žmogaus būties samprata pagal M. Heideggerį7
 • 1.4 Žmogaus būties problema A. Kamiu esė „Sizifo mitas“7
 • 1.5 Gyvenimo prasmė8
 • 1.5.1 Gyvenimo prasmė pagal S. Kjierkegaardą9
 • 1.5.2 Gyvenimo prasmė pagal H. Hese9
 • 1.5.3 Gyvenimo prasmė pagal V. E. Frankl10
 • 1.5.4 Gyvenimo prasmė ir laimė11
 • 2. VERTYVĖS- GYVENIMO PRASMĖS PAGRINDAS12
 • 2.1 Laisvė12
 • 2.1.1 Laisvės rūšys13
 • 2.1.2 Laisvės samprata pagal Epiktetą14
 • 2.1.3 Laisvės samprata pagal H. Hese14
 • 2.1.4 Laisvės samprata pagal F. Nietzsche15
 • 2.1.5 Laisvės samprata pagal V. E. Frankl15
 • 2.1.6 Laisvės samprata pagal J. Girnių16
 • 2.1.7 Laisvės problema16
 • 2.2 Atsakomybė17
 • 2.2.1 Atsakomybės turinys17
 • 2.2.2 Atsakomybės samprata pagal J. – P. Sartre17
 • 2.2.3 Atsakomybės samprata pagal E. Leviną18
 • 2.2.4 Atsakomybės samprata pagal F. Dostojevskį18
 • 2.3 Laisvė ir atsakomybė19
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS22
 • SANTRAUKA23
 • SUMMARY24

Reziumė

Autorius
daiva4
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 3, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Ar laisvė būtina žmogaus gyvenimo sąlyga?

Literatūra Rašinys villmante
Tikriausiai beveik kiekvienas paklaustas apie savo vertybes nepamirštų paminėti laisvės. Mes didžiuojamės, būdami laisvos valstybės piliečiais. Juk gera būti nepriklausomu žmogumi. Vis labiau...

Kokia atminties galia žmogaus gyvenime?

Literatūra Rašinys 2019 m. natasa369
Atmintis – tai vienas iš reikšmingiausių žmogaus gebėjimų. Ji mus gali nunešti į tolimą praeitį, kur mes galime pamatyti jau senai iš mūsų...