Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Prekės gyvavimo ciklo kainų politika

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Kiekviena įmonė kurdama naujas prekes nori sulaukti kuo didesnės jos paklausos ir gauti kuo įmanoma didesnį pelną. O tai reiškia ir ilgiausią išbuvimą pasirinktoje rinkoje. Tačiau sukurti sėkmingą įmonės veiklą nėra toks lengvas uždavinys, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Pagrindinis įmonės egzistavimo ir sėkmės elementas yra kaina. Tinkamas kainų politikos valdymas užtikrina sėkmingą įmonės veiklą. Bet prieš pasirenkant tinkamiausią kainų politiką, įmonė turi nuspręsti kokių tikslų ji nori pasiekti, pasikliaujant būtent tokia, o ne kitokia kainų politika, kokią prekę nori pristatyti rinkai bei įvertinti kitus svarbius kriterijus, susijusius su įmonės veikla.

Be viso to, kiekviena prekė išgyvena keletą gyvavimo stadijų, iš kurių galima išskirti keturias pagrindines: įvedimo į rinka, augimo, brandos ir smukimo. Atsižvelgiant į konkrečia prekę bei situaciją galimas ir smulkesnis išvardintų stadijų skaidymas. Tačiau nepaisant to, kainų politika – neatsiejama nuo prekės gyvavimo ciklo. Kiekvienoje stadijoje įmonė susiduria su skirtingais sunkumais, skirtingomis galimybėmis bei problemomis. O tai reiškia, jog kinta prekių paklausa, konkurentų skaičius, o tuo pačiu ir pelnas, pardavimų apimtys. Atsižvelgiant į šiuos rodiklius, kiekvienoje prekės gyvavimo stadijoje įmonė turi tinkamai valdyti kainų politiką, pasirinkti pačia reikalingiausią ir veiksmingiausią. Kitu atveju įvesta į rinką prekė bus išstumta ir įmonė gali nesėkmingai baigti savo veiklą.

            Darbo objektas. Kainų politika.

            Darbo tikslas. Išsiaiškinti kokia kainų politika taikoma įvairiose prekės gyvavimo ciklo stadijose.

            Darbo uždaviniai:

 • Išsiaiškinti kainų politikos esmę;
 • Apibrėžti prekės gyvavimo ciklo esmę;
 • Išanalizuoti kainų politiką prekės įvedimo stadijoje;
 • Išsiaiškinti kainų politiką augimo (didėjimo) stadijoje;
 • Išanalizuoti kainų politiką brandos stadijoje;
 • Apibrėžti kainų politiką smukimo stadijoje.

Tyrimo metodai. Analizuojant prekės gyvavimo ciklo stadijų kainų politiką, darbe buvo naudojamas bendramokslinis tyrimo metodas lyginamoji mokslinės literatūros analizė, sintezė bei abstrahavimas.

Svarbiausia naudota literatūra. Naudotasi Lietuvos bei užsienio autorių moksliniais darbais, moksliniais straipsniais bei  internetine medžiaga.

Darbo struktūros paaiškinimas. Pirmoje dalyje „Kainų politikos ir prekės gyvavimo ciklo samprata bei esmė“ nagrinėjama kainų politikos esmė. Taip pat  apibrėžiama prekės gyvavimo ciklo sąvoka, palyginamos įvairių autorių išskiriamos stadijos. Antroje dalyje „Įvedimo stadijos kainų politika“ apibrėžiama įvedimo stadijos esmė, išanalizuojamos šioje stadijoje vykdomas marketingo strategijos bei kainų politika. Trečioje dalyje „ Augimo (didėjimo) stadijos kainų politika“ apibrėžiama augimo stadijos esmė, išanalizuojama šioje stadijoje vykdoma kainų politika bei marketingo strategijos. Ketvirtoje dalyje „Brandos stadijos kainų politika“ nagrinėjama brandos stadija, jos esmė ir jai esant taikoma kainų politika bei marketingo strategijos. Penktoje dalyje „Smukimo stadijos kainų politika“ apibrėžiama smukimo stadijos esmė bei analizuojama šioje stadijoje vykdoma kainų politika.

Darbo struktūra ir apimtis. Darbą sudaro įvadas, 5 dalys, išvados. Pagrindinė darbo medžiaga aprašyta  30 puslapių, įskaitant 12 lentelių. Panaudotos literatūros sąrašą sudaro 17 šaltinių.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7709 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1. KAINŲ POLITIKOS IR PREKĖS GYVAVIMO CIKLO ESMĖ6
 • 1.1. Kainų politikos apibrėžtis6
 • 1.2. Prekės gyvavimo ciklo interpretavimas10
 • 2. ĮVEDIMO STADIJOS KAINŲ POLITIKA13
 • 2.1. Įvedimo stadijos esmė13
 • 2.2. Marketingo strategijos: įvedimo stadija ir pionieriaus pranašumas14
 • 2.3. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos15
 • 2.4. Kainų politika įvedimo stadijoje16
 • 2.5. Rinkos plėtros strategijų ir kainodaros santykis17
 • 3. AUGIMO (DIDĖJIMO) STADIJOS KAINŲ POLITIKA20
 • 3.1. Augimo(didėjimo) stadijos esmė20
 • 3.2. Marketingo strategijos didėjimo stadijoje21
 • 3.3. Kainų politika augimo stadijoje22
 • 4. BRANDOS STADIJOS KAINŲ POLITIKA23
 • 4.1. Brandos stadijos esmė23
 • 4.2. Marketingo strategijos brandos stadijoje24
 • 5. SMUKIMO STADIJOS KAINŲ POLITIKA27
 • 5.1 Smukimo stadijos esmė27
 • 5.2 Kainų politika ir jos kitimo tendencijos smukimo stadijoje27
 • IŠVADOS30
 • NAUDOTA LITERATŪRA32

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Šokolado „Karūna“ prekės gyvavimo ciklo analizė
Referatas Šokolado „Karūna“ prekės gyvavimo ciklo analizė

Šiuolaikinėje rinkoje tikrai gausu įvairių prekių ir paslaugų. Bet augantis vartotojų apetitas, dideliu greičiu besivystanti [...]

UAB “Rūta” kainų politikos analizė
Diplominis darbas UAB “Rūta” kainų politikos analizė

Kiekvienos įmonės tikslas yra gauti kuo didesnį pelną. Siekiant šio tikslo, įmonės sudarinėja kainoraščius, dalyvauja [...]

Šokolado
Kursinis darbas Šokolado "Karūna" prekės gyvavimo ciklas

Šiuolaikinėje rinkoje tikrai gausu įvairių prekių ir paslaugų. Bet augantis vartotojų apetitas, dideliu greičiu besivystanti [...]

Projekto valdymo sprendimai pagal jo gyvavimo ciklo fazę
Referatas Projekto valdymo sprendimai pagal jo gyvavimo ciklo fazę

Pasaulinėje praktikoje yra sukurta nemažai projekto gyvavimo ciklo modelių, kurių [...]

Gaminių kainų nustatymas
Prezentacija Gaminių kainų nustatymas

Išsamus darbas, kurį sudaro 30 skaidrių. Didžiausias dėmesys skiriamas savikainos apskaičiavimui ir kainodaros principams.

Verslo ir prekės ciklai
Prezentacija Verslo ir prekės ciklai

Išsamus darbas. 42 skaidrės.

Prekės ženklo pozicionavimo strategijos kūrimas
Kursinis darbas Prekės ženklo pozicionavimo strategijos kūrimas

Globalioje rinkoje vis aštrėja firmų konkurencija dėl vartotojų, vis dažniau yra akcentuojami neapčiuomi ir išskirtiniai [...]

Prekės ženklo psichologinis poveikis ir jo vertės suvokimo sąsajos
Diplominis darbas Prekės ženklo psichologinis poveikis ir jo vertės suvokimo sąsajos

Temos aktualumas, naujumas: šių dienų vartotojas kone kasdieną yra priverstas rinktis iš daugybės prekės ženklų [...]

Naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano rengimas
Kursinis darbas Naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano rengimas

Temos aktualumas. Įmonė ar verslininkas, norėdami išlikti pilnaverčiais rinkos dalyviais, privalo žinoti taisykles ir prognozuoti [...]

Produktų linijos
Diplominis darbas Produktų linijos "Optima linija" prekės ženklo vertinimas

Darbo aktualumas: jau nuo seno prekės ženklas vaidino svarbų vaidmenį rinkoje. Prekių ženklai buvo naudojami [...]

Sėkmingo prekės ženklo sukūrimas
Prezentacija Sėkmingo prekės ženklo sukūrimas

65 skaidrės! [...]

Prekės pozicionavimo ypatumų analizė
Kursinis darbas Prekės pozicionavimo ypatumų analizė

Šiuo metu rinka yra perpildyta begalybe prekių ir paslaugų ir , nepaisant to, kiekvieną dieną [...]

UAB “Odinės kojinės” prekės įėjimo į rinką galimybės ir grėsmės
Referatas UAB “Odinės kojinės” prekės įėjimo į rinką galimybės ir grėsmės

Kiekvienas iš mūsų yra nors kartą pasakęs : „Kaip gerai būtų turėti savo verslą ir [...]

Paklausos, pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu
Laboratorinis darbas Paklausos, pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu

TIKSLAI: 1) mokėti apskaičiuoti elastingumo koeficientą; 2) mokėti įvertinti paklausos elastingumo kainos atžvilgiu ir gamintojų pajamų (vartotojų [...]