Įmonės veiklos planavimas.

40 psl. / 7495 žod.

Ištrauka

Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias plano dalis:

 1. Įmonės ekonominių rodiklių apskaičiavimas

1.1. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas

1.2. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas

1.3. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas

1.4. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas

 • 5. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas
 • 6. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas
 • 7. Pinigų srautų nustatymas
 • 8. Balanso sudarymas
 1. Įmonės veiklos rodiklių analizė

2.1. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas

 1. Išvados

Literatūra

Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias plano dalis:

 1. Įmonės ekonominių rodiklių apskaičiavimas

1.1. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas

1.2. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas

1.3. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas

1.4. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas

 • 5. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas
 • 6. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas
 • 7. Pinigų srautų nustatymas
 • 8. Balanso sudarymas
 1. Įmonės veiklos rodiklių analizė

2.1. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas

 1. Išvados

Literatūra


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. BENDRI KLAUSIMAI3
 • 1.1.Kursinio darbo tikslas ir uždaviniai:3
 • 1.2. Kursinio darbo sudėtis3
 • 1.3. Kursinio darbo užduotis (1 priedas)3
 • 1.4. Kursinio darbo apiforminimas3
 • 2. NURODYMAI ATSKIROMS DARBO DALIMS ATLIKTI5
 • 2.1. ĮMONĖS BAZINIO PERIODO EKONOMINIŲ RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS5
 • 2.1.1. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas5
 • 2.1.2. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas6
 • 2.1.3.Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas12
 • 2.1.4. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas16
 • 2.1.5.Veiklos sąnaudų apskaičiavimas22
 • 2.1.6. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas23
 • 2.1.7. Pinigų srautų apskaičiavimas24
 • 2.1.8. Balanso sudarymas27
 • 2.2. BAZINIO PERIODO ĮMONĖS VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ29
 • 2.2.1. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas29
 • IŠVADOS30
 • LITERATŪRA31
 • 1 PRIEDAS2

Reziumė

Autorius
gatulytė
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 12, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
40 psl.

Susiję darbai

Kontrolė įmonės veikloje

Vadyba Referatas 2012 m. studentas151
Kontrolė yra būtina vadybos dalis. Klestinčios įmonės turi gerai apgalvotas ir nuodugniai suplanuotas kontrolės sistemas. Įvairios vadybos sistemos – biudžeto sudarymas, planavimas, atlyginimų...

Socialinės įmonės ir jų veiklos ypatumai

Vadyba Referatas 2010 m. honey
Aktualumas. Sąvoka ,,socialinė įmonė” tebėra nauja, todėl nedaugėlis visuomenės ir verslo aplinkos atstovų ją žino. Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. birželio 1d. priėmė...

Įmonės inovacinė veikla

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. guoba
Kas tai yra inovacija apibrėžti sudėtinga. Įmonių vadovai naujoves klasifikuoja pagal dvi dimensijas: naujumas įmonei, t.y. nauji produktai (paslaugos), įgalinantys įmonę įeiti į...

Įmonėx veiklos taktinis planavimas

Vadyba Referatas 2014 m. karmis2
Įmonės veiklos taktinio planavimo grupinio darbo tikslas – susisteminti ir pagilinti žinias, išvystyti sugebėjimą sukauptą teorinę ir praktinę patirtį taikyti įmonės veiklai planuoti....

Įmonės veiklos planavimas

Vadyba Kursinis darbas 2009 m. diabani
Kursinis darbas buvo parašytas studijų moduliui "Planavimas". Darbas atliktas analizuojant įmonės X veiklos rodiklius, SSGG analizę ir pan. Darbas unikalus ir visiškai išpildantis...