Įmonių grupės „ALITA“ finansinis vertinimas

38 psl. / 9933 žod.

Ištrauka

Investuotojas, prieš priimdamas sprendimą kur investuoti, turi gerai įvertinti pasirinktų įmonių veiklos rezultatus, veiklos rodiklių pokyčių tendencijas, gebėti prognozuoti, vertinti ir priimti galutinį sprendimą dėl investavimo. Šiame darbe atliekama Įmonių grupės ALITA finansinių ataskaitų vertinimas, analizuojami veiklos rezultatai ir atliekamos prognozės. Be to nustatoma akcijos vertė ir pateikiama rekomendacija investuotojui.

Darbo objektas. Įmonių grupė ALITA

Darbo tikslas. Įvertinti Įmonių grupės ALITA veiklos rezultatus, atlikti prognozes ir pateikti rekomendacijas.

Darbo uždaviniai:

 • Atlikti makroekonominę ir įmonės veiklos apžvalgą;
 • Atlikti įmonės finansinę analizę;
 • Suprognozuoti įmonės veiklos rezultatus ir nustatyti tikslinę akcijų kainą, pateikti rekomendaciją.

Darbo metodai. Įmonės vertinimui atlikti analizuotos Įmonių grupės ALITA pateiktos finansinės analizės, naudota viešai prieinama internetine medžiaga, rodiklių skaičiavimo metodologija. Prognozavimui pasitelkta STATISTICA ir Excel programomis.


Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1.MAKROEKONOMINĖ IR ĮMONĖS VEIKLOS APŽVALGA6
 • 1.1. Lietuvos makroekonominė analizė6
 • 1.2. Užsienio makroekonominė analizė8
 • 1.3. Bendra įmonės veiklos apžvalga11
 • 1.4. Įmonių grupės ALITA rizikų įvertinimas13
 • 1.5. Konkurencinės aplinkos analizė19
 • 2. ĮMONĖS FINANSINĖ ANALIZĖ21
 • 2.1. Įmonės pelningumo vertinimas21
 • 2.2. Įmonės rinkos vertės rodiklių vertinimas22
 • 3. ĮMONĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR PROGNOZAVIMAS24
 • 3.1. Pardavimo pajamų, savikainos ir grynojo pelno prognozavimas24
 • 3.2. Peer group analizės teorinis apibrėžimas27
 • 3.3.Tikslinės kainos nustatymas ir rekomendacija28
 • IŠVADOS32
 • NAUDOTA LITERATŪRA33
 • PRIEDAI35

Reziumė

Autorius
gatulytė
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 12, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai

Įmonių grupės

Finansai Tyrimas 2012 m. morena
Šiame darbe atlikta Nasdaq OMX biržoje kontroliuojamos įmonės akcinės bendrovės Įmonių grupė „ALITA“ vertės pokyčių bei juos įtakojančių veiksnių analizė: Įvertinta įmonės nuosavo...

UAB "X" finansinės veiklos analizė ir vertinimas

Finansai Diplominis darbas 2015 m. zenyte2013
Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė dirbo visus metus, tačiau šios ataskaitos neparodo verslo...