Ekonomika ir verslas / Vadyba

AB "Lietuvos geležinkeliai" krovinių vežimo perspektyvos

0 atsiliepimų
Autorius:

Transportas yra svarbi Lietuvos Respublikos ekonominės ir socialinės infrastruktūros dalis, turinti tiesioginės įtakos šalies ekonominiam augimui per vidaus ir užsienio prekybą ir turizmą.

Geležinkelio transportas transporto sistemoje užima pagrindinę vietą: dirba nepertraukiamai ištisus metus ir ištisas paras, vykdant masinį įvairių pramonės šakų krovinių vežimą, užtikrinant normalų gamybos funkcionavimą, palaikant žmonių gyvybinę veiklą miestuose ir kaimuose. Geležinkelio transportas dalyvauja įvairiuose gamybinio proceso fazėse. Jis pristato žaliavas į vietas, kur jas galima lengviau perdirbti, arba gatavus produktus pristato į punktus, kur vartotojai gali juos geriau panaudoti. Geležinkelio transportui priklauso bendrojo naudojimo geležinkeliai, geležinkelių atšakos, riedmenys, ryšių signalizacijos, energetiniai įrengimai, stotys ir kiti inžineriniai statiniai, skirti tiesiogiai geležinkelio transportui aptarnauti. Geležinkelio transportas išlaisvina gamtinius išteklius nuo jų geografinio apribojimo. Jis padaro juos tiesiogiai pasiekiamus.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6628 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. SITUACIJOS ANALIZĖ
 • 1.1. TRANSPORTAS MŪSŲ GYVENIME
 • 1. 2. KROVINIŲ VEŽIMŲ GELEŽINKELIU KLASIFIKAVIMAS
 • 1.3. STRATEGINIO PLANO TURINYS
 • 1.3.1. DABARTINĖ PADĖTIS
 • 1.3.2. Geležinkelių transporto sektoriaus SSGG analizė
 • 1.3.3. PROGNOZUOJAMA „LIETUVOS GELEŽINKELIŲ“ ANALIZĖ
 • 1.3.3.1. Krovinių pervežimo prognozė
 • 1.3.3.2. Pajamų prognozė
 • 1.3.4. GELEŽINKELIŲ SEKTORIAUS PERSPEKTYVA IR PAGRINDINĖS VEIKLOS
 • 1.3.5. Pasiūlymų įvertinimas
 • 1.3.6. Finansinis įvertinimas