BNP kitimo veiksnių modernizuojant šalies ekonomiką analizė

39 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Šio kursinio darbo esmė yra apibrėžti bendrojo nacionalinio produkto (toliau BNP) kitimą sąlygojančius veiksnius, kaip tai veikia BNP struktūros kitimą, kai modernizuojamas šalies ūkis. Darbe bus analizuojami ir Lietuvos BNP struktūros pokyčiai bei aptariami Lietuvos ilgalaikiai strateginiai planai inovacijų plėtros ir eksporto plėtros srityse. Šio darbo problema yra ištirti, kaip kinta BNP veiksniai modernizuojant šalies ekonomiką.

Šios temos aktualumą rodo tai, kad ją analizuoja daugelis ekonomikos srities specialistų, tokių kaip Eduardas Vilkas,

Mes aptarsime šiuos klausimus:

Kokia yra šalies ekonomikos modernizavimo samprata ir reikšmė, kokią įtaką modernizavimo priemonės daro šalies ekonomikai;Kaip kinta pagrindiniai BNP veiksniai globalizacijos procese;Kaip konkrečiai modernizuojant ekonomiką kito Lietuvos valstybės BNP, kokiu mastu lyginant su kai kuriomis euro zonos šalimis;Kaip vystėsi ir dar vystysis Lietuvos ekonomika, remiantis ilgalaikiu strateginiu planu.

Taigi mūsų darbo tikslas ir yra ištirti, išsiaiškinti, kaip kinta pagrindiniai BNP veiksniai, kai modernizuojamas šalies ūkis/ekonomika. Keliame tokius uždavinius:

 • Apibrėžti ekonomikos modernizavimo sampratą ir jo įtaką BNP struktūros kitimui;
 • Apžvelgti BNP sudarančių veiksnių kitimą, kai vyksta šalies ekonomikos modernizavimas;
 • Ištirti, kaip kinta Lietuvos BNP sudarantys veiksniai, palyginti kitimo tempus su kai kuriomis euro zonos šalimis;
 • Aprašyti Lietuvos ilgalaikės strategijos iki 2015 metų veiksmus inovacijų plėtros bei eksporto plėtros srityse, išsiaiškinti tam tikslui įvykdyti pasirinktas priemones ir pan.

Šio kursinio darbo teorinės dalies analizei skirti 30 puslapių, darbe yra 1 lentelė, 7 paveikslai, darbas parašytas remiantis literatūros šaltiniais.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ŠALIES EKONOMIKOS MODERNIZAVIMO SAMPRATA IR MODERNIZAVIMO PRIEMONĖS4
 • 1.1. Ekonomikos modernizavimo samprata4
 • 1.2. Inovacijų politika ekonomikos modernizavimo sąlygomis4
 • 1.3. Globalizacijos proceso poveikis šalies ekonomikos raidai6
 • 1.4. Žinių visuomenės ir žinių ekonomikos poveikis šalies ekonomikai8
 • 2. PAGRINDINIAI BNP KITIMO VEIKSNIAI10
 • 2.1. Namų ūkių vartojimo tyrimas11
 • 2.2. Investicijų kitimo apžvalga13
 • 2.3. Vyriausybės išlaidų kitimas19
 • 2.4. Grynasis eksportas Lietuvoje22
 • 3. LIETUVOS BNP GLOBALIZACIJOS PROCESE23
 • 3.1. BNP kitimo tendencijos23
 • 3.2. Lietuvos ir EVS šalių ekonominė konvergencija26
 • 4. LIETUVOS EKONOMINIS AUGIMAS:ILGALAIKIAI STRATEGINIAI SPRENDIMAI28
 • 4.1. Lietuvos ekonomikos vizija ir valstybės plėtros, modernizuojant ekonomiką, misija28
 • 4.2. Strateginiai Lietuvos ekonomikos plėtros tikslai30
 • 4.3. Inovacijų plėtros ir eksporto plėtros strategijų įgyvendinimo veiksmai ir priemonės30
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI34
 • LITERATŪRA36
 • PRIEDAI37

Reziumė

Autorius
maslova
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 24, 2016
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
39 psl.

Susiję darbai

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonomika Referatas donatak
Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę realybę ar jos dalį. Ekonomistai – teoretikai pripažįsta,...