Ekonomika ir verslas / Ekonomika

BNP kitimo veiksnių modernizuojant šalies ekonomiką analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Šio kursinio darbo esmė yra apibrėžti bendrojo nacionalinio produkto (toliau BNP) kitimą sąlygojančius veiksnius, kaip tai veikia BNP struktūros kitimą, kai modernizuojamas šalies ūkis. Darbe bus analizuojami ir Lietuvos BNP struktūros pokyčiai bei aptariami Lietuvos ilgalaikiai strateginiai planai inovacijų plėtros ir eksporto plėtros srityse. Šio darbo problema yra ištirti, kaip kinta BNP veiksniai modernizuojant šalies ekonomiką.

   Šios temos aktualumą rodo tai, kad ją analizuoja daugelis ekonomikos srities specialistų, tokių kaip Eduardas Vilkas,

   Mes aptarsime šiuos klausimus:

Kokia yra šalies ekonomikos modernizavimo samprata ir reikšmė, kokią įtaką modernizavimo priemonės daro šalies ekonomikai;Kaip kinta pagrindiniai BNP veiksniai globalizacijos procese;Kaip konkrečiai modernizuojant ekonomiką kito Lietuvos valstybės BNP, kokiu mastu lyginant su kai kuriomis euro zonos šalimis;Kaip vystėsi ir dar vystysis Lietuvos ekonomika, remiantis ilgalaikiu strateginiu planu.

   Taigi mūsų darbo tikslas ir yra ištirti, išsiaiškinti, kaip kinta pagrindiniai BNP veiksniai, kai modernizuojamas šalies ūkis/ekonomika. Keliame tokius uždavinius:

 • Apibrėžti ekonomikos modernizavimo sampratą ir jo įtaką BNP struktūros kitimui;
 • Apžvelgti BNP sudarančių veiksnių kitimą, kai vyksta šalies ekonomikos modernizavimas;
 • Ištirti, kaip kinta Lietuvos BNP sudarantys veiksniai, palyginti kitimo tempus su kai kuriomis euro zonos šalimis;
 • Aprašyti Lietuvos ilgalaikės strategijos iki 2015 metų veiksmus inovacijų plėtros bei eksporto plėtros srityse, išsiaiškinti tam tikslui įvykdyti pasirinktas priemones ir pan.

   Šio kursinio darbo teorinės dalies analizei skirti 30 puslapių, darbe yra 1 lentelė, 7 paveikslai, darbas parašytas remiantis literatūros šaltiniais.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ŠALIES EKONOMIKOS MODERNIZAVIMO SAMPRATA IR MODERNIZAVIMO PRIEMONĖS4
 • 1.1. Ekonomikos modernizavimo samprata4
 • 1.2. Inovacijų politika ekonomikos modernizavimo sąlygomis4
 • 1.3. Globalizacijos proceso poveikis šalies ekonomikos raidai6
 • 1.4. Žinių visuomenės ir žinių ekonomikos poveikis šalies ekonomikai8
 • 2. PAGRINDINIAI BNP KITIMO VEIKSNIAI10
 • 2.1. Namų ūkių vartojimo tyrimas11
 • 2.2. Investicijų kitimo apžvalga13
 • 2.3. Vyriausybės išlaidų kitimas19
 • 2.4. Grynasis eksportas Lietuvoje22
 • 3. LIETUVOS BNP GLOBALIZACIJOS PROCESE23
 • 3.1. BNP kitimo tendencijos23
 • 3.2. Lietuvos ir EVS šalių ekonominė konvergencija26
 • 4. LIETUVOS EKONOMINIS AUGIMAS:ILGALAIKIAI STRATEGINIAI SPRENDIMAI28
 • 4.1. Lietuvos ekonomikos vizija ir valstybės plėtros, modernizuojant ekonomiką, misija28
 • 4.2. Strateginiai Lietuvos ekonomikos plėtros tikslai30
 • 4.3. Inovacijų plėtros ir eksporto plėtros strategijų įgyvendinimo veiksmai ir priemonės30
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI34
 • LITERATŪRA36
 • PRIEDAI37

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Komercinių bankų sistema ir jos kitimo ekonominė analizė Lietuvoje
Referatas Komercinių bankų sistema ir jos kitimo ekonominė analizė Lietuvoje

Verslo aplinka šiomis dienomis nuolat keičiasi, taigi norint pradėti vystyti verslą, reikia analizuoti dabartinę situaciją [...]

Mokesčių sistemos plėtimo neigiamo poveikio šalies ekonomikai analizė
Referatas Mokesčių sistemos plėtimo neigiamo poveikio šalies ekonomikai analizė

Mokesčiai yra vienas svarbiausių kiekvienos valstybės ekonomikos sudarymo organų. Lietuvos ekonomistė,  Rūta Vainienė, knygoje „Ekonomikos [...]

Nekilnojamojo turto ekonomika „Gyvenamųjų namų vertės ir ją lemiančių veiksnių analizė Vilniuje“
Referatas Nekilnojamojo turto ekonomika „Gyvenamųjų namų vertės ir ją lemiančių veiksnių analizė Vilniuje“

Nekilnojamasis turtas - žemė ir su ja susiję objektai, kurių buvimo vietos negalima pakeisti, nekeičiant [...]

Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai

Vyriausybės draudžia ir apriboja tiesiogines investicijas į kai kurias šakas, kur užsienio įmonių dalyvavimas laikomas [...]

Šalies BVP statistinė analizė
Tyrimas Šalies BVP statistinė analizė

Darbo tikslas – išanalizuoti statistinius duomenis apie Lietuvos BVP kaitą, pateikti BVP pokyčius nuo 2010 [...]

Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste
Diplominis darbas Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste

Darbo aktualumas. Pastaraisiais metais šalies ūkiui buvo būdingas didelis plėtros greitis: 2005 m. pridėtinės vertės [...]

LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais
Kursinis darbas LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas – valstybės piniginių pajamų ir išlaidų per tam tikrą laikotarpį planas [...]

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė
Referatas Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę [...]

Diskriminacijos darbo rinkoje rūšys ir poveikis šalies ekonomikai
Kursinis darbas Diskriminacijos darbo rinkoje rūšys ir poveikis šalies ekonomikai

Spartėjant globalizacijos procesams darbuotojų įvairovė darbo rinkoje tampa įprastu reiškiniu. Vis didesnės darbuotojų įvairovės priežastimi [...]

Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė
Diplominis darbas Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė

Gyventojų užimtumas yra viena svarbiausių ne tik Lietuvos, bet ir daugelio pasaulio šalių ekonominių ir [...]

Maisto kainų kitimo pasaulyje įtaka ekonomikai
Referatas Maisto kainų kitimo pasaulyje įtaka ekonomikai

Tikriausiai kiekvienas girdėjo apie augančią infliaciją Lietuvoje, o parduotuvių lentynose pastebėjo padidėjusias maisto produktų [...]

Pinigų paklausa. Jos kitimo analizė Lietuvoje
Referatas Pinigų paklausa. Jos kitimo analizė Lietuvoje

Pinigų paklausos tyrimai yra vieni labiausiai paplitusių empirinio pobūdžio ekonomikos tyrimų. Tai nesunku paaiškinti – [...]

Eksportuojamų ir neeksportuojamų prekių vaidmuo šalies ekonomikai
Referatas Eksportuojamų ir neeksportuojamų prekių vaidmuo šalies ekonomikai

Temos aktualumas: šiais globalizacijos laikais tarptautinė prekyba – tai šalių ekonominio vystymosi pagrindas. Dėl šios [...]

Gimstamumo įtaka šalies ekonominei situacijai
Referatas Gimstamumo įtaka šalies ekonominei situacijai

Mano pasirinkta kursinio darbo tema „Gimstamumo įtaka šalies ekonominei situacijai“. Šalies ekonominė situacija yra įtakojama įvairių [...]

Pasaulinės ekonominės krizės pasireiškimas Ispanijoje ir šalies ekonomikos atsigavimo planas
Prezentacija Pasaulinės ekonominės krizės pasireiškimas Ispanijoje ir šalies ekonomikos atsigavimo planas

Darbo objektas: Pasaulinė ekonominė krizė Ispanijoje. Darbo tikslas: Išanalizuoti ekonominę krizę Ispanijoje. Darbo uždaviniai: 1.Pristatyti Ispanijos geografinius, socialinius [...]