Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse 2002 - 2010m. statistinis tyrimas

122 psl. / 20000 žod.

Ištrauka

Šio savarankiško darbo tyrimo objektas yra veikiančių ūkio subjektų skaičius Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus savivaldybėse 2002-2010 m. Darbo dalykas – veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje bei jo savivaldybėse statistinis tyrimas.

Mūsų darbe buvo nagrinėjami veikiantys ūkio subjektai, kuriuose dirba 100-149 darbuotojai, tai yra vidutinio dydžio ūkio subjektai, apie kurias Vaclovas Lakys savo straipsnyje „Problems of survival of small and medium – sized enterprises“ rašė, kad tokios įmonės labai reikšmingos visų šalių ekonomikai. Šiai išvadai taip pat pritarė Sigitas Urbonavičius ir Robertas Ivanauskas straipsnyje „Smulkių ir vidutinių įmonių vieta globaliuose procesuose“. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra, išanalizavusi vidutinio dydžio įmones pateikė išvadą, kad šis ūkio sektorius greičiausiai pajunta rinkos paklausos ir pasiūlos pokyčius, prisitaiko prie jų. Išanalizavus įvairius mokslinio, tiriamojo ir aprašomojo pobūdžio literatūros šaltinus, galime teigti, kad veikiančių ūkio subjektų skaičiaus tema yra gana aktuali.

Apibūdiant šio statistinio tyrimo aktualumą, galime teigti, kad mūsų surinkti duomenys apie veikiančius ūkio subjektus nėra nauja, nauja tai, kad mes kompleksiškai analizuojame šią temą.

Darbo tikslas yra ištirti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus kitimą, atlikti palyginamąją analizę naudojant santykinius dinamikos dydžius, taip pat atlikti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus prognozavimą dviems periodams į priekį ir pateikti rezultatus, ar gautomis prognozėmis galima pasitikėti.

Darbo tikslui pasiekti išskiriami tokie uždaviniai:

 1. Teoriniai uždaviniai. Šių uždavinių tikslas – išanalizuoti statistinę litaratūrą ir nustatyti, kokie statistikos tyrimo metodai gali būti naudojami veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistiniam tyrimui;
 2. Metodiniai uždaviniai. Šioje dalyje reikia parengti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistinio tyrimo metodiką.
 3. Praktiniai uždaviniai:

3.1. atlikti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus 2002-2010 m. statistinį tyrimą ir nustatyti kaip šis skaičius paisiskirsto tarp Lietuvos Respublikos, Alytaus apskrities bei jo savivaldybių;

3.2. atlikti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus 2002-2010 m. statistinį tyrimą ir nustatyti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus kitimą naudojant vidutinius bei santykinius dydžius;

3.3.atlikti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus 2002-2010 m. statistinį tyrimą ir nustatyti sąveiką tarp veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Lietuvos Respublikoje ir Alytaus apskrityje, bei tarp Alytaus apskrities ir jo savivaldybių;

3.4.paprognozuoti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus kitimą dviems periodams į priekį naudojant daugianarę trendo funkciją ir nustatyti, ar gautais prognozavimo rezultatais galima pasitikėti.

Metodai:

 1. Literatūros šaltinių sisteminimo metodas:

1.1.Bibliografinių kortelių metodas;

1.2.Autorinės – teminės analizės metodai;

1.3.Chronoliginės – teminės analizės metodai;

 1. Turinio analizės metodai, šie metodai naudojami teoriniai darbo daliai:

2.1.Turinio sisteminimo technika;

2.2.Content analizė;

 1. Tyrimo metodai:

3.1.Absoliutinių dydžių analizės metodai, kurie apima išrenkant aukščiausią ar žemiausią požymio reikšmę, taip pat apskaičiuojant požymio reikšmių skirtumą;

3.2.Santykinių dydžių analizės metodai, kurie apima santykinius dinamikos bazinius bei grandininius dydžius, taip pat struktūros dydžius;

3.3.Sąryšio analizės metodai apima koreliaciją, regresiją;

3.4.Prognozavimo metodai, kuriems naudojamos trendo funkcijos.

Savarankiško darbo tyrimo dalių komentaras: pirmoje, teorinėje dalyje, atrinkti tinkami motodai veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistiniam tyrimui, antroje, metodinėje darbo dalyje, sudaryta tyrimui reikalinga metodika, trečioje, praktinėje dalyje, pateikti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistinio tyrimo rezultatai ir diskusijos. Darbo išvadose pateikiamos statistinio tyrimo metu gautos išvados ir pateikiamos rekomendacijos.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. VEIKIANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ SKAIČIAUS STATISTINIO TYRIMO TEORINĖ DALIS6
 • 1.1. Statistinių duomenų pateikimas6
 • 1.2. Santykiniai dydžiai ir duomenų padėties charakteristikos7
 • 1.3. Dinamikos eilučių rodikliai10
 • 1.4. Variacijos rodikliai12
 • 1.5. Reiškinių tarpusavio ryšys, dinamikos eilučių pagrindinės tendencijos prognozavimas14
 • 2. VEIKIANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ SKAIČIAUS STATISTINIO TYRIMO METODINĖ DALIS17
 • 3. VEIKIANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ SKAIČIAUS STATISTINIO TYRIMO PRAKTINĖ DALIS23
 • 3.1. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus santykinių ir vidutinių dydžių, variacijos rodiklių, dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas ir analizė23
 • 3.2. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus santykinių ir absoliutinių dydžių grafinis vaizdavimas ir analizė33
 • 3.3. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus sklaida ir tarpusavio ryšys40
 • 3.4. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus prognozavimas ir gautų rezultatų analizė43
 • IŠVADOS50
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS51
 • PRIEDAI54

Reziumė

Autorius
maslova
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€14.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 24, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
122 psl.

Susiję darbai

Namų ūkių biudžetų tyrimas

Ekonomika Kursinis darbas 2007 m. donatas
Tikslai 1. Pateikti namų ūkių bendrą charakteristiką. 2. Išanalizuoti statistinius duomenis. 3. Įvertinti namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitines charakteristikas. 4. Įvertinti namų...

Lietuvos ūkio raida 1990 - 2002m.

Ekonomika Referatas 2003 m. ricike
Mano pasirinktoji kursinio darbo tema- : „Lietuvos ūkio raida 1990 – 2002 m.“. Pasirinkau šią temą, nes mane sudomino mūsų šalies ūkio raida...