Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse 2002 - 2010m. statistinis tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Šio savarankiško darbo tyrimo objektas yra veikiančių ūkio subjektų skaičius Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus savivaldybėse 2002-2010 m. Darbo dalykas – veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje bei jo savivaldybėse statistinis tyrimas.

Mūsų darbe buvo nagrinėjami veikiantys ūkio subjektai, kuriuose dirba 100-149 darbuotojai, tai yra vidutinio dydžio ūkio subjektai, apie kurias Vaclovas Lakys savo straipsnyje „Problems of survival of small and medium – sized enterprises“ rašė, kad tokios įmonės labai reikšmingos visų šalių ekonomikai. Šiai išvadai taip pat pritarė Sigitas Urbonavičius ir Robertas Ivanauskas straipsnyje „Smulkių ir vidutinių įmonių vieta globaliuose procesuose“. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra, išanalizavusi vidutinio dydžio įmones pateikė išvadą, kad šis ūkio sektorius greičiausiai pajunta rinkos paklausos ir pasiūlos pokyčius, prisitaiko prie jų. Išanalizavus įvairius mokslinio, tiriamojo ir aprašomojo pobūdžio literatūros šaltinus, galime teigti, kad veikiančių ūkio subjektų skaičiaus tema yra gana aktuali.

Apibūdiant šio statistinio tyrimo aktualumą, galime teigti, kad mūsų surinkti duomenys apie veikiančius ūkio subjektus nėra nauja, nauja tai, kad mes kompleksiškai analizuojame šią temą.

Darbo tikslas yra ištirti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus kitimą, atlikti palyginamąją analizę naudojant santykinius dinamikos dydžius, taip pat atlikti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus prognozavimą dviems periodams į priekį ir pateikti rezultatus, ar gautomis prognozėmis galima pasitikėti.

Darbo tikslui pasiekti išskiriami tokie uždaviniai:

 1. Teoriniai uždaviniai. Šių uždavinių tikslas – išanalizuoti statistinę litaratūrą ir nustatyti, kokie statistikos tyrimo metodai gali būti naudojami veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistiniam tyrimui;
 2. Metodiniai uždaviniai. Šioje dalyje reikia parengti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistinio tyrimo metodiką.
 3. Praktiniai uždaviniai:

3.1. atlikti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus 2002-2010 m. statistinį tyrimą ir nustatyti kaip šis skaičius paisiskirsto tarp Lietuvos Respublikos, Alytaus apskrities bei jo savivaldybių;

3.2. atlikti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus 2002-2010 m. statistinį tyrimą ir nustatyti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus kitimą naudojant vidutinius bei santykinius dydžius;

3.3.atlikti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus 2002-2010 m. statistinį tyrimą ir nustatyti sąveiką tarp veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Lietuvos Respublikoje ir Alytaus apskrityje, bei tarp Alytaus apskrities ir jo savivaldybių;

3.4.paprognozuoti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus kitimą dviems periodams į priekį naudojant daugianarę trendo funkciją ir nustatyti, ar gautais prognozavimo rezultatais galima pasitikėti.

Metodai:

 1. Literatūros šaltinių sisteminimo metodas:

1.1.Bibliografinių kortelių metodas;

1.2.Autorinės – teminės analizės metodai;

1.3.Chronoliginės – teminės analizės metodai;

 1. Turinio analizės metodai, šie metodai naudojami teoriniai darbo daliai:

2.1.Turinio sisteminimo technika;

2.2.Content analizė;

 1. Tyrimo metodai:

3.1.Absoliutinių dydžių analizės metodai, kurie apima išrenkant aukščiausią ar žemiausią požymio reikšmę, taip pat apskaičiuojant požymio reikšmių skirtumą;

3.2.Santykinių dydžių analizės metodai, kurie apima santykinius dinamikos bazinius bei grandininius dydžius, taip pat struktūros dydžius;

3.3.Sąryšio analizės metodai apima koreliaciją, regresiją;

3.4.Prognozavimo metodai, kuriems naudojamos trendo funkcijos.

Savarankiško darbo tyrimo dalių komentaras: pirmoje, teorinėje dalyje, atrinkti tinkami motodai veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistiniam tyrimui, antroje, metodinėje darbo dalyje, sudaryta tyrimui reikalinga metodika, trečioje, praktinėje dalyje, pateikti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistinio tyrimo rezultatai ir diskusijos. Darbo išvadose pateikiamos statistinio tyrimo metu gautos išvados ir pateikiamos rekomendacijos.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
20000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. VEIKIANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ SKAIČIAUS STATISTINIO TYRIMO TEORINĖ DALIS6
 • 1.1. Statistinių duomenų pateikimas6
 • 1.2. Santykiniai dydžiai ir duomenų padėties charakteristikos7
 • 1.3. Dinamikos eilučių rodikliai10
 • 1.4. Variacijos rodikliai12
 • 1.5. Reiškinių tarpusavio ryšys, dinamikos eilučių pagrindinės tendencijos prognozavimas14
 • 2. VEIKIANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ SKAIČIAUS STATISTINIO TYRIMO METODINĖ DALIS17
 • 3. VEIKIANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ SKAIČIAUS STATISTINIO TYRIMO PRAKTINĖ DALIS23
 • 3.1. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus santykinių ir vidutinių dydžių, variacijos rodiklių, dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas ir analizė23
 • 3.2. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus santykinių ir absoliutinių dydžių grafinis vaizdavimas ir analizė33
 • 3.3. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus sklaida ir tarpusavio ryšys40
 • 3.4. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus prognozavimas ir gautų rezultatų analizė43
 • IŠVADOS50
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS51
 • PRIEDAI54

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius, 2004 – 2012 metais statistinis tyrimas
Tyrimas Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius, 2004 – 2012 metais statistinis tyrimas

               Statistika – tai metodologinis taikomasis mokslas, tiriantis skaitmeninių duomenų rinkimo, sisteminimo, analizės ir interpretacijos [...]

Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas
Kursinis darbas Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas

Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas (EKONOMINĖS STATISTIKOS KURSINIS DARBAS) "Kursinį darbą sudaro trys dalys [...]

Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus LR metų pabaigoje statistinis tyrimas
Tyrimas Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus LR metų pabaigoje statistinis tyrimas

Smulkus ir vidutinis verslas – tai svarbi šalies ekonominio augimo sąlyga, nes būtent mažos bei [...]

Materialinių investicijų LR, Tauragės apskrityje ir jos rajonų avivaldybėse 2004-2009 m. statistinis tyrimas
Kursinis darbas Materialinių investicijų LR, Tauragės apskrityje ir jos rajonų avivaldybėse 2004-2009 m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo pavadinimas yra materialinės investicijos tūkst. litų Lietuvos Respublikoje, Tauragės apskrityje ir Tauragės [...]

Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo pavadinimas yra tiesioginės užsienio investicijos mln. litų Lietuvos Respublikoje, Šiaulių apskrityje ir [...]

Grūdų derliaus ir derlingumo visuose ūkiuose statistinis tyrimas Telšių apskrityje ir jos savivaldybėse
Tyrimas Grūdų derliaus ir derlingumo visuose ūkiuose statistinis tyrimas Telšių apskrityje ir jos savivaldybėse

Mano pasirinkta referato tema yra „Grūdų derliaus ir derlingumo visuose ūkiuose statistinis tyrimas Telšių apskrityje [...]

Joniškio rajono savivaldybės materialinių investicijų pagal ekonominės veiklos rūšis 2005-2009 m. Statistinis tyrimas
Diplominis darbas Joniškio rajono savivaldybės materialinių investicijų pagal ekonominės veiklos rūšis 2005-2009 m. Statistinis tyrimas

Savarankiško darbo tikslas - ištirti materialinių investicijų kaitą Joniškio rajono savivaldybėje. Taip pat nustatyti materialinių [...]

Pastatytų butų naudingo ploto tyrimas Alytaus apskrityje
Kursinis darbas Pastatytų butų naudingo ploto tyrimas Alytaus apskrityje

Statistikos darbas. Statistinių lentelių naudojimas atliekant naudingo ploto statistinį tyrimą. Formulių panaudojimas atliekant naudingo ploto [...]

Išsituokusių vyrų Lietuvoje skaičiaus statistinis tyrimas
Tyrimas Išsituokusių vyrų Lietuvoje skaičiaus statistinis tyrimas

Šio darbo tikslas ir uždavinys– savarankiškai atlikti statistinį tyrimą bei analizę,tiriant įvairius dydžius, irapibendrinti viso [...]

Panevėžio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų linų ūkio statistinė analizė
Kursinis darbas Panevėžio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų linų ūkio statistinė analizė

Pasauliniai karai, įvairios ekonominės krizės bei suirutės labai pakeitė gyvenimo sąlygas. Šiandien esame politikos atžvilgiu [...]

Moterų skaičiaus Lietuvoje statistinis tyrimas
Referatas Moterų skaičiaus Lietuvoje statistinis tyrimas

Lietuvos Respublikoje gyvena 2 971 905 žmonių. Bet ar žinome kiek tiksliai yra moterų, moterų [...]