Pajamų apskaita pagal tarptautinį apskaitos standartą

38 psl. / 9000 žod.

Ištrauka

Šio darbo esmė – atskleisti pajamų apskaitos ypatumus, remiantis tarptautiniu apskaitos standartu, reglamentuojančiu pajamas. Apskaita užima labai svarbią vietą ne tik vertinant iš įmonės perspektyvų, bet ir valstybės mastu. Teisingam apskaitos vedimui yra sudaryti tarptautiniai apskaitos standartai, kurie supaprastina tarptautiniu mastu veikiančių ir vertybinių popierių biržoje listinguojamų įmonių veiklą. Standartuose apibrėžta, kokiomis sąlygomis pripažįstami balansą ar pelno (nuostolių) ataskaitą sudarantys straipsniai, kokie elementai sudaro tam tikrus ataskaitų straipsnius ir pan. Tarptautinės prekybos aktyvėjimas lėmė, kad 1973 m. įkurta tarptautinė apskaitos standartų valdyba, leidusi tarptautinius apskaitos standartus, kurią 2001 m. pakeitė tarptautinių apskaitos standartų komitetas, kuris rūpinosi tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų leidimu. Tai, kad tarptautinė apskaita yra labai aktuali tema, rodo ir tai, jog universitetuose dėstoma „Tarptautinės apskaitos“ disciplina. Kiekvienam verslo subjektui svarbiausias rezultatas yra pelnas, todėl labai svarbu tiksliai ir teisingai apskaityti uždirbamas pajamas.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti pajamų apskaitą, remiantis tarptautiniu apskaitos standartu. Keliami tokie uždaviniai:

 • Pateikti pajamų apskaitos ypatumus pagal TAS;
 • Apibrėžti pajamų apskaitos dėsningumus valstybės mastu;
 • Paaiškinti svarbesnius pajamų apskaitos niuansus pagal TAS.

Darbas apima 36 puslapius, darbe yra 18 pavyzdžių, darbas parašytas remiantis 6 literatūros šaltiniais.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. 18-ASIS TAS „PAJAMOS“4
 • 1.1. Standarto tikslas, taikymas ir pagrindiniai apibrėžimai4
 • 1.2. Pajamų vertinimas ir sandorio identifikavimas6
 • 1.3. Prekių pardavimas ir paslaugų teikimas7
 • 1.4. Būsimieji mokėjimai ir avansu iš klientų gautos sumos dažnai neatspindi suteiktų paslaugų10
 • 1.5. Palūkanos, autoriniai atlyginimai ir dividendai10
 • 1.6. Atskleidimas11
 • 1.7. Pavyzdžiai11
 • 2. 10-ASIS VAS „PAJAMOS“16
 • 2.1. Bendrosios nuostatos, pagrindinės sąvokos ir pajamų pripažinimas16
 • 2.2. Pajamų dydžio nustatymas17
 • 2.3. Tipinės veiklos prekių pardavimas19
 • 2.4. Tipinės veiklos paslaugų teikimas21
 • 2.5. Netipinės veiklos pajamos22
 • 2.6. Pagautė, pelno mokesčio pajamos, informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte bei baigiamosios nuostatos24
 • 3. PRIEDAS PRIE 18 TAS26
 • 3.1. Prekių pardavimas26
 • 3.2. Paslaugų teikimas29
 • 3.3. Palūkanos, autoriniai atlyginimai ir dividendai33
 • IŠVADOS34
 • LITERATŪRA36

Reziumė

Autorius
maslova
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€9.24
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 25, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai

Tarptautiniai apskaitos standartai (IFRS)

Apskaita Referatas 2009 m. kataleja
Pasaulinė ekonominė integracija plečiasi, didėja tarptautinių investicijų svarba, o kartu vis sudėtingesnė tampa buhalterinė apskaita. Apskaitos teikiamos informacijos skirtumai apsunkina įvairių šalių apskaitos...

Apskaitos pagrindų individualus darbas nr. 2

Apskaita Referatas 2016 m. rogaite
Darbo tikslas: Buhalterinės apskaitos individualų darbą atlikau praktines užduotis, pagal paskirtus variantus. Susipažinau su paskirtais dokumentais, juos aprašiau ir pateikiau prieduose. ...