40 vietų restorano Raseiniuose sąnaudų ir ekonominių rodiklių skaičiavimas

38 psl. / 7638 žod.

Ištrauka

Raseiniai – mažas miestas, kuriame yra nemažai kavinių, todėl išanalizavus Raseinių miesto maitinimo įmonių tipus ir kiekį, nusprendžiau, kad įkurti restoraną yra geras sprendimas, nes restoranų mieste yra tik 2. Todėl galima daryti išvadą, kad tarp restoranų bus maža konkurencija. Taip pat šis restoranas bus pačiame miesto centre, o šalia bus nemaža mašinų stovėjimo aikštelė, todėl šią įmonę bus lengva rasti ne tik miesto gyventojams, bet ir mesto svečiams.

Darbo aktualumas: ši tema aktuali dėl to, kad kuriant naują maitinimo įmonę ir ateinant į rinką reikia atlikti ekonominius skaičiavimus.

Darbo problema: ar pasirinkta įmonė atneš pelną?

Darbo tikslas: apskaičiuoti 40 vietų restorano Raseiniuose sąnaudas ir ekonominius rodiklius.

Darbo uždaviniai:

 • Įvertinti įmonės ilgalaikį turtą ir jo nusidėvėjimo sumą;
 • Nustatyti gamybos apimtį;
 • Įvertinti įmonės sąnaudas;
 • Apskaičiuoti pelną, ekonominius – finansinius rodiklius ir padaryti atitinkamas išvadas.

Darbo objektas: sąnaudos ir ekonominiai rodikliai.

Darbo metodai: informacinių šaltinių analizė, ekonominiai apskaičiavimai, duomenų suvedimas į lenteles, išvadų formulavimas.


Turinys

 • 1. ĮVADAS1
 • 2. TRUMPA PROJEKTUOJAMO RESTORANO CHARAKTERISTIKA2
 • 3. EKONOMINIŲ – FINANSINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ3
 • 4. ILGALAIKIO TURTO VERTĖS APSKAIČIAVIMAS3
 • 5. GAMYBOS APIMTIES IR PREKIŲ APYVARTOS APSKAIČIAVIMAS6
 • 6. TIESIOGINIŲ GAMYBOS IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS14
 • 6.1.Išlaidos pagrindinėms žaliavoms ir medžiagoms14
 • 6.2.Išlaidos pagrindinių gamybos darbininkų darbo užmokesčiui ir priskaitymai socialiniam bei sveikatos draudimui14
 • 7. NETIESIOGINIŲ GAMYBOS IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS17
 • 7.1.Išlaidos pagalbinėms medžiagoms17
 • 7.2.Netiesioginės darbo išlaidos17
 • 7.3.Išlaidos energijai18
 • 7.3.1.Išlaidų elektrai apskaičiavimas18
 • 7.3.2.Išlaidų vandeniui apskaičiavimas21
 • 7.4.Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas24
 • 7.5.Išlaidos gamybinių įrenginių priežiūrai25
 • 7.6.Kitos netiesioginės išlaidos25
 • 8. GAMYBOS IŠLAIDŲ SUVESTINĖ26
 • 9. VEIKLOS IŠLAIDŲ SKAIČIAVIMAS27
 • 9.1.Administracinės išlaidos27
 • 9.2.Bendrosios išlaidos27
 • 9.2.1.Reklama ir pardavimų skatinimas27
 • 9.2.2.Indų dūžis27
 • 9.2.3.Taros išlaidos28
 • 9.2.4.Prekių nuostoliams28
 • 9.2.5.Mokesčiai28
 • 10. PELNO/NUOSTOLIŲ ATASKAITA29
 • 11. EKONOMINIŲ – FINANSINIŲ RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS30
 • 12. IŠVADOS32
 • 13. INFORMACIJOS ŠALTINIAI33

Reziumė

Autorius
panele
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 27, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai