Ekonomika ir verslas / Finansai

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: būklė ir perspektyvos

0 atsiliepimų
Autorius:

Paskutiniu metu kapitalo judėjimas įvairiomis formomis įgauna vis didesnę reikšmę ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Vienas svarbiausių uždavinių šalies tarptautinėje politikoje tampa užsienio investicijų pritraukimas. Akivaizdu, kad norint valstybei klestėti svarbiausia sąlyga yra investicijų aktyvumas. Būtent jis ir pasireiškia investicijų pritraukimu ir vidinių bei išorinių resursų efektyviu panaudojimu.

Užsienio investicijos ypač svarbios šalims, kurių ekonomika mažiau išplėtota arba pereinamoji, nes jos gali tapti svarbiu šių šalių ūkio plėtros veiksniu. Tiesioginės užsienio investicijos padeda greičiau pereiti prie pažangių technologijų, parengti ir įgyvendinti sudėtingus projektus, surasti naujų rinkos nišų savo produkcijai, perimti naujausius valdymo ir darbo organizavimo metodus, taip pat investicijų dėka sukuriama nemažai naujų darbo vietų. Taigi remiantis pasauline patirtimi užsienio investicijų pritraukimas ir panaudojimas sąlygoja ekonominę plėtrą ir skatina įvairias reformas.

Po nepriklausomybės atgavimo Lietuvai buvo labai svarbu atstatyti savo ekonominį stabilumą, pagerinti skurdų technologinį paveldą, vienas iš būdų – tarptautinė prekyba, kuri ir siejama su naujomis technologijomis ir didelėmis investicijomis. Kadangi pirmais nepriklausomybės metais vietinis investavimas buvo labai menkas, labai svarbu buvo pritraukti investuotojų, kurios turi tarptautinę patirtį. Lietuvos ekonominis ir tiesioginių užsienio investicijų augimas buvo numalšintas 2008 m. pasaulinės krizės metu. Mūsų šaliai prireikė daug pastangų norint grįžti į buvusią padėtį ir judėti toliau. Šiuo metu fiksuojama tiesioginių užsienio investicijų didėjimo tendencija, tačiau kaip mažai ir palyginus jaunai demokratinei valstybei, užsienio kapitalo pritraukimas yra būtinas norint toliau gerinti ekonominį augimą, gyvenimo kokybę.

Temos problematika: nors investavimo aplinka Lietuvoje yra patraukli, tačiau užsienio investicijų sukauptas kiekis yra vienas mažiausių pasaulyje.

Darbo objektas: tiesioginės užsienio investicijos

Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos tiesioginių užsienio investicijų būklę ir perspektyvas pritraukiant jas.

 

 

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti tiesioginių užsienio investicijų sampratą, formas, investicinės veiklos teisinį reglamentavimą ir skatinimo programas.
 2. Atlikti tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizę pagal šalis, ekonomines ūkines veiklas, sukaupimą ir tiesiogines užsienio investicijas vienam gyventojui laikotarpiu nuo 2008 iki 2013.06.30.
 3. Atliktį veiksnių, kurie lemia tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje, analizę.
 4. Atlikti investicinės aplinkos lyginamąją analizę su Estija, Latvija, Rusija, Ukraina, Lenkija bei Europos regionais.
 5. Atlikti tiesioginių užsienio investicijų srauto prognozę per visus 2013 m. ir pateikti perspektyvas.
 6. Pateikti išvadas ir pasiūlymus užsienio investicijoms skatinti.

Tyrimo metodai: siekiant uždavinių įgyvendinimo ir pagrindinio tikslo pasiekimo, buvo naudojami šie metodai: lyginamoji ir loginės analizės, makroekonominių rodiklių įvairūs analizės metodai, aprašomosios statistikos metodai (lentelių sudarymas, grafinis vaizdavimo metodas).

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas4
 • 1 Tiesioginių užsienio investicijų teoriniai aspektai6
 • 1.1 Tiesioginių užsienio investicijų samprata6
 • 1.2 Tiesioginių užsienio investicijų formos9
 • 1.3 Investicinės veiklos teisinis reglamentavimas11
 • 1.4 Skatinimo programos14
 • 2 Empirinis tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje tyrimas17
 • 2.1 Tiesioginių užsienio investicijų analizė17
 • 2.2 Veiksnių lemiančių tiesiogines užsienio investicijas analizė25
 • 2.3 Lyginamasis investicinės aplinkos vertinimas27
 • 2.4 Tiesioginių užsienio investicijų prognozavimas ir perspektyvos29
 • Išvados ir pasiūlymai33
 • Literatūros sąrašas35

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tiesioginės užsienio šalių investicijos Lietuvoje
Referatas Tiesioginės užsienio šalių investicijos Lietuvoje

Šiandien tampa akivaizdu, jog itin svarbi ir būtina sąlyga valstybei klestėti ir sėkmingai vystytis yra [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

Temos aktualumas. Per pastarąjį dešimtmetį tiesioginių užsienio investicijų lygis staigiai užaugo. Daugiausia tiesioginių užsienio investicijų [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda

Visais laikais kiekviena valstybė didelį dėmesį skyrė savo šalies ekonomikai. Bandė pastebėti įvairių rodiklių, sąlygojančių [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje

ĮVADAS    Investicijos patenka į įvairias verslo ir socialines sritis įvairiomis formomis. Kad būtų galima analizuoti [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) – svarbus šalies vystymosi ir globalumo lygio rodiklis. Kuo daugiau šalis [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė

Tyrimo aktualumas. Tiesioginės užsienio investicijos yra vienas iš svarbiausių šalies ūkio vystimąsi skatinančių veiksnių, stimuliuojančių [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir makroekonominių rodiklių
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir makroekonominių rodiklių

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) daugelyje pereinamosios ekonomikos šalių vertinamos labai palankiai. Nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo [...]

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas
Kursinis darbas Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas

Temos aktualumas: jau 2000 m. Lisabonoje vykusiame viršūnių susitikime Europos Sąjungos vyriausybių vadovai nustatė pagrindinį [...]

Dabartinė Lietuvos ekonomikos buklė ir jos perspektyvos
Referatas Dabartinė Lietuvos ekonomikos buklė ir jos perspektyvos

Temos aktualumas – tema yra aktuali , nes ekonomiką studijuoti ir ją išmanyti svarbu kiekvienam [...]

Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė
Kursinis darbas Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė

Temos aktualumas. Paskutinįjį dešimtmetį Lietuvoje pastebimas žmonių susidomėjimo investavimu augimas – tai skatina poreikis sėkmingai [...]

Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai

Vyriausybės draudžia ir apriboja tiesiogines investicijas į kai kurias šakas, kur užsienio įmonių dalyvavimas laikomas [...]

Tiesioginės užsienio investicijos
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos

Taigi šiame darbe pabandysiu išskirti portfelines ir tiesiogines užsienio investicijas, tiesioginių užsienio investicijų atsiradimo priežastis [...]

Tiesioginės užsienio investicijos šiuolaikinėje ekonomikoje, jų plėtojimo problemos ir aktualijos
Referatas Tiesioginės užsienio investicijos šiuolaikinėje ekonomikoje, jų plėtojimo problemos ir aktualijos

Tiesioginių užsienio investicijų tema aktuali tuo, jog iš užsienio pritrauktas kapitalas leidžia padidinti vidaus produkto [...]

Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo pavadinimas yra tiesioginės užsienio investicijos mln. litų Lietuvos Respublikoje, Šiaulių apskrityje ir [...]

Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinis tyrimas
Tyrimas Tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui statistinis tyrimas

Tiesioginės užsienio investicijos – tai svarbios pajamos, kurias organizacija panaudoja savo veiklos plėtimui, augimui ir [...]