Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: būklė ir perspektyvos

36 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Paskutiniu metu kapitalo judėjimas įvairiomis formomis įgauna vis didesnę reikšmę ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Vienas svarbiausių uždavinių šalies tarptautinėje politikoje tampa užsienio investicijų pritraukimas. Akivaizdu, kad norint valstybei klestėti svarbiausia sąlyga yra investicijų aktyvumas. Būtent jis ir pasireiškia investicijų pritraukimu ir vidinių bei išorinių resursų efektyviu panaudojimu.

Užsienio investicijos ypač svarbios šalims, kurių ekonomika mažiau išplėtota arba pereinamoji, nes jos gali tapti svarbiu šių šalių ūkio plėtros veiksniu. Tiesioginės užsienio investicijos padeda greičiau pereiti prie pažangių technologijų, parengti ir įgyvendinti sudėtingus projektus, surasti naujų rinkos nišų savo produkcijai, perimti naujausius valdymo ir darbo organizavimo metodus, taip pat investicijų dėka sukuriama nemažai naujų darbo vietų. Taigi remiantis pasauline patirtimi užsienio investicijų pritraukimas ir panaudojimas sąlygoja ekonominę plėtrą ir skatina įvairias reformas.

Po nepriklausomybės atgavimo Lietuvai buvo labai svarbu atstatyti savo ekonominį stabilumą, pagerinti skurdų technologinį paveldą, vienas iš būdų – tarptautinė prekyba, kuri ir siejama su naujomis technologijomis ir didelėmis investicijomis. Kadangi pirmais nepriklausomybės metais vietinis investavimas buvo labai menkas, labai svarbu buvo pritraukti investuotojų, kurios turi tarptautinę patirtį. Lietuvos ekonominis ir tiesioginių užsienio investicijų augimas buvo numalšintas 2008 m. pasaulinės krizės metu. Mūsų šaliai prireikė daug pastangų norint grįžti į buvusią padėtį ir judėti toliau. Šiuo metu fiksuojama tiesioginių užsienio investicijų didėjimo tendencija, tačiau kaip mažai ir palyginus jaunai demokratinei valstybei, užsienio kapitalo pritraukimas yra būtinas norint toliau gerinti ekonominį augimą, gyvenimo kokybę.

Temos problematika: nors investavimo aplinka Lietuvoje yra patraukli, tačiau užsienio investicijų sukauptas kiekis yra vienas mažiausių pasaulyje.

Darbo objektas: tiesioginės užsienio investicijos

Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos tiesioginių užsienio investicijų būklę ir perspektyvas pritraukiant jas.

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti tiesioginių užsienio investicijų sampratą, formas, investicinės veiklos teisinį reglamentavimą ir skatinimo programas.
 2. Atlikti tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizę pagal šalis, ekonomines ūkines veiklas, sukaupimą ir tiesiogines užsienio investicijas vienam gyventojui laikotarpiu nuo 2008 iki 2013.06.30.
 3. Atliktį veiksnių, kurie lemia tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje, analizę.
 4. Atlikti investicinės aplinkos lyginamąją analizę su Estija, Latvija, Rusija, Ukraina, Lenkija bei Europos regionais.
 5. Atlikti tiesioginių užsienio investicijų srauto prognozę per visus 2013 m. ir pateikti perspektyvas.
 6. Pateikti išvadas ir pasiūlymus užsienio investicijoms skatinti.

Tyrimo metodai: siekiant uždavinių įgyvendinimo ir pagrindinio tikslo pasiekimo, buvo naudojami šie metodai: lyginamoji ir loginės analizės, makroekonominių rodiklių įvairūs analizės metodai, aprašomosios statistikos metodai (lentelių sudarymas, grafinis vaizdavimo metodas).


Turinys

 • Įvadas4
 • 1 Tiesioginių užsienio investicijų teoriniai aspektai6
 • 1.1 Tiesioginių užsienio investicijų samprata6
 • 1.2 Tiesioginių užsienio investicijų formos9
 • 1.3 Investicinės veiklos teisinis reglamentavimas11
 • 1.4 Skatinimo programos14
 • 2 Empirinis tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje tyrimas17
 • 2.1 Tiesioginių užsienio investicijų analizė17
 • 2.2 Veiksnių lemiančių tiesiogines užsienio investicijas analizė25
 • 2.3 Lyginamasis investicinės aplinkos vertinimas27
 • 2.4 Tiesioginių užsienio investicijų prognozavimas ir perspektyvos29
 • Išvados ir pasiūlymai33
 • Literatūros sąrašas35

Reziumė

Autorius
thisme
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 27, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
36 psl.

Susiję darbai